Ronden nr 1 2019

Nummer 1 2019 Ronden är Akademiska sjukhusets personaltidning sedan 1960. Redaktion ronden@akademiska.se Redaktör Hannes Ljunghall 018-611 32 27 hannes.ljunghall@akademiska.se Ansvarig utgivare Henrik Pederby Tryck Sörmland Printing Solutions Tryckt på Magno Matt 100 g Annonser ronden@akademiska.se 018-611 32 27 Ronden Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala ronden@akademiska.se Manusstopp nr 2/2019: 29 april KARRIÄRVÄGARNA TYDLIGGÖRS En sjukhusövergripande kompetensmodell ska tydlig- göra de utvecklings- och karriärvägar som finns på Akademiska. Sidan 8–9 Tryggve Nevéus »Det var bland annat för att bli just cool som jag valde att bli läkare. Ett annat, lika pubertalt, skäl var att jag hade höga betyg« Sidan 11 SÅ SKA AKADEMISKA MINSKA BEROENDET AV HYRPERSONAL Akademiska ska kraftigt minska beroendet av hyrpersonal under 2019. Sidan 4–7 I detta nummer Omvärldens inställning till hivsmittade har förändrats sedan 1980-talet,men många fördomar lever kvar. RONDEN NUMMER 1 2019 Tu t läge på sjukhuset Akademiska sjukhuset har ett tu t läge för närvaran- de. Bristen på medarbetare orsakar brist på vårdplat- ser, vilket ger ansträngd arbetsmiljö och ekonomi. Sjukhusets kostnader ska minska med 150 miljoner under året; därefter följer ytterligare åtgärder för att hantera kvarvarande underskott. Akademiska ska dessutom kraftigt minska beroendet av hyrpersonal under de kommande åren. Ingen enkel ekvation att få ihop. Samtidigt görs det mycket på sjukhuset som har goda utsikter att bidra till att vända utvecklingen, inte minst vad gäller att göra sjukhuset mer framgångsrikt vad gäller att rekrytera och behålla personal. Lyckas vi med det blir det lättare att klara såväl hyroberoendet som vårdplatserna, arbetsmiljön och ekono- min. REDAKTÖR HANNES LJUNGHALL »Det sas många förfärliga saker om oss med hiv, till exempel att vi skulle spärras in på en öde ö.« Karina Pettersson har levt med hivsmitta sedan 1980-talet. Numera behandlas drygt 200 patienter varje år på Akademiska, vilket är en fördubbling på tio år. Sidan 14–15 4 8 16 26 DAGBOK AV EN INFEKTIONSKONSULT Infektionsläkaren Mia Furebring skildrar infektions- konsultens vardag. Sidan 26–27

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=