Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

2

sekotidningen

 februari 2017

Ä

ven lindriga rö­

relser kan utlösa

svåra smärtor. Så

står det i läkarin­

tyget, och Carina

Österman vet mycket väl

att det stämmer. Därför

blev hon förtvivlad när

Försäkringskassan ne­

kade henne sjukskriv­

ning.

Kassan slog fast att

hon kan utföra ”normalt

förekommande arbete på

arbetsmarknaden”. Det

vill säga, utföra ”stående,

sittande, rörliga, lättare

och tyngre” arbeten.

Carina är brevbärare

med en förstörd axel. Hon

berättar sin historia

i detta nummer. Höger

arm kan hon inte använ­

da och vänster arm får

hon inte belasta. Man kan

ju hoppas att någon håller

upp dörren åt henne när

hon ska stiga in på arbets­

förmedlingen för att söka

nytt jobb.

En av Sekos regionala

försäk­

ringshandläggare ska hjälpa

till med en överklagan, så möj­

ligen slipper Carina besöket på

arbetsförmedlingen.

Det här är bara ett fall av allt

fler, och det är givetvis en skan­

dal att sjuka människor ska

tvingas söka jobb, jobb som de

knappast kan få. Regeringen

kan inte anse att detta är accep­

tabelt. Frågan är vad de gör åt

den insikten?

Carina säger också något

som alltför många har sagt allt­

för ofta: ”Gå inte med smärtan

för länge, som jag gjorde.”

För trots vad som ibland

sägs och antyds från borgerliga

politiker och ledarsidor, är det

få som på grund av lathet eller

på pin kiv vill bli sjukskrivna.

I stället kämpar människor på,

trots sin värk.

Det öde som drabbat

Carina

Österman och andra i hennes

situation kan också ses som

en ingång till vårt Tema som

handlar ommedlemsvärvning.

Hon är bara en i en lång rad

medlemmar som fått det bättre

tack vare facket, eller som åt­

minstone fått en ärlig chans.

Ombudsmän, skyddsombud

och försäkringshandläggare,

fackliga förtroendevalda på

alla nivåer, administratörer lo­

kalt och centralt, alla är en del

av det skyddsnät som erbjuds

medlemmarna.

Visst kan det gå fel

ibland och

allt är inte frid och fröjd, men

till absolut övervägande del

lyckas facket göra skillnad.

Det handlar om den gamla

men fräscha tanken att fler

tillsammans är bättre än en­

sam.

Mats Andersson

Sekotidningen

Box 1102

111 81 Stockholm

Besöksadress:

Klara norra kyrkogata 31, Stockholm

E-post:

redaktionen@sekotidningen.se

Webb:

www.sekotidningen.se

Chefredaktör

& ansvarig utgivare

Mats Andersson

08-725 52 80

mats.andersson@

sekotidningen.se

Reporter

Mattias Dahlgren

08-725 52 82

mattias.dahlgren@

sekotidningen.se

Reporter

Karin Lindgren Strömbäck

08-725 52 81

karin.lindgrenstromback@

sekotidningen.se

Sekreterare

Elisabeth Sundell

08-791 41 91

elisabeth.sundell@

sekotidningen.se

Layout

Inger Lernevall

Korrektur

Marie-Louise Sidoli

Prenumerationer & småannonser

Elisabeth Sundell

Telefon: 08-791 41 91

Annonser

DA-media

Telefon: 08-786 03 00

Fax: 08-796 81 59

Prenumeration

275 kr per år på pg 740364-5

Tryck

Sörmlands Printing

Solutions 2017

Foto omslagsbild

Christian Andersson

Sekotidningen ges ut av LO Mediehus.

Redaktionen ansvarar inte för ej

beställt material. Allt material lagras

elektroniskt.

TS-distribuerad upplaga: 115800 ex.

Nästa nummer kommer 31 mars 2017.

Manusstopp för småannonser

9 mars 2017.

Hurmycketvärkkrävs?

n

ledare

Anser regeringen det rätt att sjuka och

arbetsskadade tvingas till arbetsförmedlingen? Om inte,

gör något åt det!

illustration: max gustafsson

Postnord har både

en kommunika-

tionschef och en kommunikations-

direktör (posttypiskt?), men har inte

kommunicerat vem som bestämmer

över vem.

Sverige är ett rikt

och framgångs-

rikt land fjärran från systemkollaps.

Problemet är orättvis fördelning och

en offentlig välfärd som därmed

inte kan leverera. Lite mer socialism

kanske behövs.

Hallå trafikant!

30410078

TRYCKSAK

”Fredrik Reinfeldt,

inget är förlåtet,

kom tillbaka i alla fall.” Twittrar

vänsterledaren Jonas Sjöstedt apropå

det nymoderata gullandet med

extremhögern.