Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

6

sekotidningen

 februari 2017

Sola’ har tillfälligt övergivit Karlsta’

när

Sekotidningen kommer på besök. I stället

möts vi av en klass 1-varning från SMHI –

kraftiga vindar, snöblandat regn och en tem-

peratur snäppet över nollan. Fotografen tar

några bildermen ger sedan upp och bestäm-

mer sig för att återkomma när sola’ gör det,

vilket ska ske redan nästa dag.

Men nu står vi här och fryser, såväl blåsta

somblöta rakt igenom, i en grop på Bryggar­

udden i centrala Karlstad. Här byggs bostä-

der för fullt i ett gammalt industriområde,

som på båda sidor omgärdas av Klarälven.

–Det här bygget ska bli bostadsrätter.

Docklands heter det, efter engelsk modell.

Runt hörnet blir det mikrobryggeri och res-

tauranger, säger Tommie Lidén som är an-

läggare på Segermo entreprenad.

HanochmaskinförarenMikael Juhlinhåller

påmed grundläggning på tomtenvid älvkan-

ten. Mikael gräver och Tommie mäter att det

blir rätt djup, sköter länspumpen och håller

allmänkoll. Senare ska de dra framavlopp, el

och vatten och fixa avrinning för dagvatten.

–Vi gör allt fram till att byggarna ska gju-

ta betongplattan. Då lämnar vi över en jämn

makadamiserad yta till dem, säger Mikael

Juhlin.

Han är anställd av ett annat

företag

, Nor-

schakt, men har hyrts in av Segermo, som

inte äger några egna maskiner.

– Jag har hyrts ut till dem sedan de star-

tade 2012 och jobbat med Tommie nästan

hela tiden.

När de lämnat över till byggjobbarna blir

det vad deras chef, Hans Johnsen, kallar halv-

tid på just det bygget.

–Sedan, när huset är klart, kommer vi till-

baka för att fylla igen, anlägga gräsmattor och

lekparker till exempel.

Förutom markanläggning arbetar Seger-

momed väg- och järnvägsbyggen ochMikael

Juhlin gör båda delarna.

–Men det här, grundläggning, är roligast

tycker jag. Det är lite friare ochman får skö-

ta sig själv.

Och vädret bekommer honom inte, där han

sitter i bara strumplästen i hyttens värme.

Anledningen till Sekotidningens besök är

ett pressmeddelande från Trafikverket, som

berättade att man bjudit Segermos personal

på tårta. En belöning för det goda arbetsmiljö­

arbetet som företaget driver.

Som reporter på Sekotidningen är det an-

nars vanligast att skriva om när det är pro-

blem med dåliga arbetsgivare och brister i

arbetsmiljön.

Enligt Hans Johnsen, arbetschef och en av

grundarna till företaget, är det enkelt.

–Det finns ju ingen väg ikring arbetsmiljön.

Så vi har sett till att rekrytera bra folk som

jobbar med de frågorna. Och så ser vi till att

anställa de bästa i branschen i alla kategorier,

de är handplockade.

Segermo har fyra kategorier

anställda: le-

dande yrkesarbetare, yrkesarbetare med

erfarenhet, yrkesarbetare utan erfarenhet

och praktikanter. Alla inomvarje grupp har

samma lön.

–Men de flesta av våra anställda faller in

i den högsta kategorin. Sedan har vi tillägg

för skyddsombud eftersom det var så svårt

att rekrytera, förklarar Hans Johnsen.

–Och så har vi väl bland de högsta lönerna

i branschen, tillägger Tommie.

– Jo, vi är löneledande, svarar Hans.

Men han ser det inte som något konkur-

renshinder, trots att Trafikverket kritiseras

för att bara gå på lägsta pris i sina upphand-

lingar. Något som kan leda till lönedump-

ning och att oseriösa aktörer fuskar med

arbetsmiljön.

–För vår del är lönekostnaderna en så li-

ten del av totalen, så det finns inget att spara.

Vi konkurrerar i stället med att ha de bästa

yrkesarbetarna.

Hans Johnsen hade tidigare

ett företag inom

anläggningsbranschen, Markarbeten, som

han startade 1988. Företaget köptes upp 2005

av Peab, men han jobbade kvar några år innan

han och en kollega på Peab hoppade av och

startade eget.

–Det var en lite för stor organisation och

För chefen på Segermo, Hans Johnsen, är

arbetsmiljön så viktig att skyddsombuden får

extra lönetillägg.

– jag har jobbat

i

branschen sedan 1986

och det här är helt klart

den bästa arbetsgivaren

jag haft, säger Tommie

Lidén.