Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

februari 2017

 sekotidningen

7

lite för fyrkantigt. Ochmed en ledande posi-

tion kom jag för långt ifrån det som är roligt

– produktionen.

Tommie Lidén, som var med

på den tiden

håller med.

–Det var enmassa småsaker somman inte

kunde styra över, somvilka kläderman skul-

le ha. Det var bestämt, allt var väldigt styrt.

– Ja, vi tycker att alla ska få välja de kläder

de vill, skjuter Hans Johnsen in.

– Jag är en Fristadskille, jag tycker de klä-

derna är skönast och det är ju väldigt viktigt

eftersomman ska ha dempå sig hela dagen.

Medan andra kanske föredrar andra kläder,

fortsätter Tommie Lidén.

Men friheten gäller inte bara i klädvalet.

–Det är allt från att läsa ritningarna till att

beställa material och ha kontakt med leve-

rantörer. Jag känner att jag kan påverka och

lägga upp min dag själv.

–Nästan alla kallas ju ledande yrkesarbe-

tare och då får de beställa det de behöver och

frihet att lägga upp arbetet på bästa sätt. Det

är ju inte roligt om man står där och vet att

det är bäst att börja schakta i ena änden och

så kommer någon och säger att man måste

börja i andra. Det är de som ska göra jobbet

som bäst vet hur det ska göras, säger Hans

Johnsen.

Därför tvekade Tommie Lidén aldrig när

han som en av de allra första erbjöds jobb i

det då helt nystartade bolaget, som saknade

uppdrag.

–Nej, det kändes helt rätt. Med det re-

nommé de två hade i branschen var det ing-

en tvekan.

Och det har gått bra.

Nu har man ett

90-tal anställda och omsatte 900 miljoner

förra året. Och man kommer nog växa yt-

terligare.

–Det byggs väldigt mycket så det kommer

vi nog göra. Men vi vill inte bli ett ”stort” bo-

lag, för då kan det bli som Peab igen, säger

Hans Johnsen.

Företaget ägs idag av ett norskt aktiebolag.

Så han har varit i Norge på konferens därman

diskuterat problemmed svart arbetskraft och

långa entreprenörskedjor.

–Det är ett mycket större problem i Nor-

ge, verkar det som för jag känner inte riktigt

igen mig när de pratar om det. Och det tror

jag vi kan tacka de svenska fackförbunden

för, säger Hans Johnsen.

När chefen gått försöker jag

pressa Tommie

lite, finns det inget somär dåligt med företa-

get?, jag lovar till och med att inte skriva om

han berättar något. Men han behöver inte

ens fundera:

–Nej. Jag har jobbat i branschen sedan 1986

och det här är helt klart den bästa arbetsgi-

varen jag haft – utan tvekan.

Så det enda som är dåligt vid vårt besök

är vädret, och det rår ju inte Segermo över.

i ett gammalt

industriområde i

Karlstad ska det

byggas ett

Docklands, efter

engelsk modell.

Grundläggningen

är roligast, tycker

maskinföraren

Mikael Juhlin.