Sekotidningen nr 1 2019

2 sekotidningen  februari 2019 Sekotidningen Box 1102 111 81 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Webb: sekotidningen.se Chefredaktör & ansvarig utgivare Mats Andersson 08-725 52 80 mats.andersson@ sekotidningen.se Reporter Karin Lindgren Strömbäck 08-725 52 81 karin.lindgrenstrom- back@sekotidningen.se Reporter (vik) Salomon Rogberg 0722-15 17 78 salomon.rogberg@ sekotidningen.se Sekreterare Elisabeth Sundell 08-791 41 91 elisabeth.sundell@ sekotidningen.se Layout Annika Zeffer, Henrik Johansson Korrektur Marie-Louise Sidoli Prenumerationer & småannonser Elisabeth Sundell Telefon: 08-791 41 91 Annonser Adsales Telefon: 073-590 25 32 Mejl: fernando@adsales.se Prenumeration 300 kr per år på pg 740364-5 Tryck Sörmlands Printing Solutions 2019 Foto omslagsbild Stefan Lindblom Sekotidningen ges ut av LO Mediehus. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material. Allt material lagras elektroniskt. TS-distribuerad upplaga: 115800 ex. Nästa nummer kommer den 29 mars 2019. Manusstopp för småannonser den 7 mars 2019. J ävligt omodernt”. Det var LO-basen, Karl-Petter Thor- waldssons omedel­ bara reaktion på delar av innehållet i januariöver- enskommelsen mellan S och MP, C och L. ”Inget vi i facket kan försvara”, säger Valle Karlsson, Sekos för- bundsordförande. Risken finns dessutom att överenskommelsen vi- sar sig bli lika obekväm som omodern. Somman bäddar får man som bekant ligga, och just nu bäddar politikerna för valresultatet om fyra år. Förväntningarna på Socialdemokraterna är ju, bland annat, att de ska för- dela välståndet så rättvist sommöjligt, att de ska stå upp för så kallat vanligt folk, för dem som av olika anledningar och under oli- ka skeden av livet behöver samhällets stöd. En socialdemokrati som inte lever upp till förvänt- ningarna riskerar att tappa sina viktigaste väljare. För om alla ska med, duger det inte att försämra a-kassa och anställ- ningstrygghet samtidigt som rut-subventionerna ökar och de rikaste får sänkt skatt. Visst innehåller januariöver- enskommelsen bra delar, och vi vet inte riktigt vad det faktiska resultatet blir av de 73 punk- terna. Dessutom kan man frå- ga sig om det fanns ett bättre alternativ med tanke på val­ resultatet? Men detta kommer att spe- la mindre roll på valdagen om fyra år. Då dömer väljarna ut- ifrån politiken som förts de senaste fyra åren, inte utifrån dagens politiska problem och grubblerier. Blir det somValle Karlsson fruktar, att ”de som har, kom- mer att få mer, och de som har det dåligt får det inte bättre”, och om socialdemokratiska väl- jare anser att deras parti fört en alltför borgerlig politik, söker de sig bort. Vissa, till Vänster- partiet, andra högerut, men inte till något traditionellt bor- gerligt parti, utan till Sverigede- mokraterna. Fackföreningsrörelsen är av tradition socialdemokraternas vän (kanske mer så än tvärt- om). Och en verklig vän ser inte stillatigande på när kamraten ger sig ut på farliga vägar. För att inte denna mandatperiod ska ta en ände med förskräckel- se krävs en genuin opposition, både facklig och politisk, både inom och utanför Partiet. Mats Andersson Nukrävsfackligkamratfostran n ledare Som regeringen nu bäddar får vi alla ligga efter nästa val. Risken finns att det blir väldigt obekvämt. Försäljningen minskar, därför måste vi höja priset. Så resone- rar Postnord som vill ha dyrare porto. De har uppenbarligen gett upp kampen om breven. Uppståndelse efter att nya kultur­ ministern sade sig ha prövat cannabis. Tur ändå att hon inte provat alkohol, som ju är värre både för individ och samhälle. Hallå trafikant! Blir glad varje gång jag de se- naste 20 åren läst att järnvägs­ underhåll och punktlighet ska bli bättre. Hur glad ska jag då inte bli när det faktiskt händer. 30410078 TRYCKSAK ILLUSTRATION: MAX GUSTAFSON

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=