Sekotidningen nr 3 2019

2 sekotidningen  juni 2019 Sekotidningen Box 1102 111 81 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Webb: sekotidningen.se Chefredaktör & ansvarig utgivare Mats Andersson 08-725 52 80 mats.andersson@ sekotidningen.se Reporter Karin Lindgren Strömbäck 08-725 52 81 karin.lindgrenstrom- back@sekotidningen.se Reporter (vik) Salomon Rogberg 0722-15 17 78 salomon.rogberg@ sekotidningen.se Digital redaktör Jesper Björnstedt 08-725 52 92 jesper.bjornstedt@ lomediehus.se Layout Annika Zeffer, Serpentin Media Korrektur Michelle Bergman Prenumerationer & småannonser Telefon: 08-725 52 80 Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Annonser Adsales Telefon: 073-590 25 32 Mejl: fernando@adsales.se Prenumeration 300 kr per år på pg 740364-5 Tryck Sörmlands Printing Solutions 2018 Foto omslagsbild Anna Simonsson Sekotidningen ges ut av LO Mediehus. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material. Allt material lagras elektroniskt. TS-distribuerad upplaga: 115800 ex. Nästa nummer kommer den 20 september 2019. Manusstopp för småannonser den 29 augusti 2019. T änk dig att det finns en plats där människor regelbundet skadas el- ler dödas. Tänk att du vet exakt vad som be- höver göras för att ändra på detta. Tänk slutligen att nej, det verkar för dyrt och besvär- ligt, vi fortsätter som vanligt. Låter det märkligt? Visst, men så är det ofta när det gäl- ler arbetsmiljö, inte minst för vägarbetarna. En marsdag 1987 samlades regionala skyddsombud på den privata vägsidan i Luleå. Jag var på plats och kan kon- statera att inledningsanföran- det av vägombudsmannen Raimon Tahvonen fortfarande är aktuellt: ”Det är lätt att bli cynisk när det gäller skyddsfrågor. Men målet är att få en mänskligare arbetsmiljö för våra arbets- kamrater. Det måste vi sträva efter. Men det vet vi, att det är vid gud inte lätt.” Ingemar Nohrén, som var miljöombudsman på förbun- det fortsatte: ”Man är lovligt villebråd, fast man är på sin arbetsplats.” Sedan dess har det gått många år av kampanjer och krav, av utredningar och förslag och av ett och annat beslut. Men fort- farande står vägarbetarnas ar- betsmiljö kvar på ruta ett, i det närmaste. Olyckor och dödsfall och så incidenter så många att de nästan blivit en del av arbe- tet. Oron att råka illa ut växer. Visst har det skett förbätt- ringar och medvetenheten om säkerhet och arbetsmiljö har ökat. Men det finns en rad ten- denser som verkar i motsatt riktning, hastigheterna ökar liksom hänsynslösheten, el- ler bristen på omdöme, hos trafikanterna, inte minst hos yrkestrafiken. Många näm- ner också snäva tidsramar och stress som följer av alla upp- handlingar. Det finns absolut skäl att fun- dera över varför vissa tar sig rätten att riskera andra männ- iskors liv, hur man bäst utfor- mar en arbetsplats och undvi- ker stress. Vägarbetarna skulle nog också vinna på en översyn av åkeribranschen. Men det är egentligen enklare än så, led om trafiken eller tvinga ner hastig- heten, utan att riskera livet på flaggvakterna. Regeringen har lovat att gå vi- dare med ett löfte från valrö- relsen, höjda fortkörningsbö- ter vid vägarbeten. Det är en bra början. Se bara till så att det blir av, det kräver vägarbetar- na och er egen trovärdighet. Då kanske nästa års säsong blir lite säkrare på vägen. Mats Andersson Lovligtvillebråd n ledare Beslut som leder till en tryggare arbetsmiljö borde vara enkla för politikerna. Sombeslutet om höjda fortkörningsböter vid vägarbeten. Vi måste sluta att prata om klimatkrisen utan att samtidigt prata om fördelningsfrågorna. Och vi måste sluta prata om tillväxt utan att nämna klimatet. Många pratar om metoo-rörelsen som en historisk händelse, något som har hänt. Men inte inom sjöfarten, tack vare Seko Sjöfolk. De inser behovet av långsiktighet. Hallå trafikant! Vi önskar alla läsare en skön sommar! Och att alla som arbetar ändå får det hyggligt. Sekotidningen återvänder med hösten. 30410078 TRYCKSAK ILLUSTRATION: MAX GUSTAFSON

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=