Extena produktkatalog 2022 / 2023 SE

5 Matnlade rör Typ 3 för optimalt skydd Extenas mantlade rör av PE100 RC är testade och godkända enligt PAS 1075, en kravstandard framtagen under beskydd av tyska norminstitutet DIN (Deutsches Institut für Normung). Standarden är indelad i tre klasser enligt klassificeringen; Typ 1 inkluderar standardrör av PE100 RC-material. Typ 2 omfattar så kallade homogena 90/10-rör med ett integrerat ytskikt av PE100 RC som utgör 10% av godstjockleken. Typ 3 innefattar rör med en mantel med minimum 0,8 millimeters tjocklek. För att klara Typ 3-kraven måste rörets mantel alltså vara minst 0,8 mm tjock. Våra mantlar är 1 till 5 mm tjocka för optimalt skydd och ska inte förväxlas med de tunna kappor på under 1 mm som vissa rör på marknaden är försedda med. Extenas samtliga mantlade rör motsvarar med råge kraven för PAS 1075 Typ 3. Extena leder utvecklingen i Sverige Extena är den tillverkare i Norden som hårdast driver frågan om att bygga rörsystem med bättre råvara som avsevärt ökar motståndskraften mot långsam spricktillväxt. Vi såg tidigt fördelarna med rörsystem av PE100 RC, ett material som möjliggör kostnadseffektivare läggningsmetoder med längre och säkrare livslängd – och därmed bättre totalekonomi. Rören utgör en förhållandevis låg kostnad, i de flesta fall 5-15% av totalkostnaden. Det borde därför vara en självklarhet att välja rör av högsta kvalitet. Även egeplast har sedan länge insett fördelarna med att använda det moderna materialet PE100 RC. I och med att både Extena och egeplast har tydlig fokus på att erbjuda högsta kvalité och använder PE100 RC som den huvudsakliga råvaran i tillverkningen passar våra respektive produktsortiment mycket bra tillsammans. egeplast expert på flerskiktsrör egeplast har under flera årtionden varit ledande i Europa inom utveckling och tillverkning av tryckrör och rördelar i polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet. Forskning och utveckling har en lång tradition inom egeplast och företaget har genom åren blivit ett erkänt innovationsnav. Det tekniska ledarskapet innefattar bland annat mer än 60 patent för produkter och tillverkningsprocesser. egeplast grundades 1908 och företagets produkter finns i dag i olika tekniska försörjningsystem över hela världen. Huvudkontoret ligger i Greven, Tyskland, där företaget driver Europas mest moderna anläggning för polymerrörsystem. I koncernen ingår även en egen fabrik i Storbritannien samt nu även Extena med utveckling och tillverkning i Norsjö. Extena är tillsammans med egeplast ledande på tillverkning av rörsystem med olika funktioner. Med våra flerskiktsrör kan vi erbjuda system med exempelvis diffusionsbarriär, online-övervakad skadekontroll och kraft att motstå extra höga tryck. Inledning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=