Fastighetsfolket nr4 2022

Förslaget om en ny organisation i Fastighets blev första kongressdagens mest omdiskuterade fråga. Kritiska talare klev upp redan vid förbundsstyrelsens föredragning. Debatten tog änmer fart utifrån en motion från avdelning Umeå. De yrkade på att omorganisationen skulle återremitteras eftersom det saknas en ordentlig utredning. På ena sidan stod kritiska ombud som ansåg att någon djupare analys inte hade gjorts. Hur den nya organisationen skulle locka fler medlemmar är oklart. Det finns en risk att de små avtalen hamnar i skymundan om förbundet ska organiseras i branscher. Dessutom finns det redan idag möjligheter att organisera sig efter bransch, påpekade flera ombud. – Ingenting stoppar oss från att jobba i branscher. Men dagens avdelningar fungerar inte. Varför skulle det fungera nu? sade Slavisa Nikolic, avdelning Helsingborg. På andra sidan stod personer ur förbundsstyrelsen och förbundsledningen och några ombud. De argumenterade för att Fastighets måste förändras då den nuvarande organisationen inte fungerar. De påpekade att förslaget mejslats fram av stadgekommittén i en process som pågått i över ett år. Att återemittera förslaget skulle innebära att den nödvändiga förändringen av förbundet skjuts upp. – Det här är ett svårt beslut. Men vi kommer inte att finnas kvar om vi inte finns där för våra medlemmar. Det har kommit synpunkter från många om att det blir bättre om vi organiserar oss efter branscher, sade Yvonne Nygårds, andre ordförande. Efter votering avslogs motionen om återremittering. När de nya stadgarna och organisationen sedan formellt skulle röstas om accepterades dessa med acklamation. Acklamation betyder att beslutet togs enhälligt utan omröstning. Den nya organisationen ska fungera fullt ut i februari 2023, enligt förbundsledningen.  KLART: FACKET ORGANISERAS UTIFRÅN YRKEN Kongress 2022 Avdelningarna försvinner ochmedlemmarna ska organiseras mer utifrån branscher. Det klubbades efter debatt på Fastighets kongress. Text: Anton Kasurinen Foto: Anders G Warne Visar Pllana Kongressombud, avdelning Eslöv, 39 år. – Att vi verkligen jobbar så att vi kan växa som förbund. Vi har mycket att göra ute på arbetsplatserna. Vi behöver informera om vad som händer i facket och utbilda medlemmarna. Då får vi dem att stanna kvar länge. Och förbundet får mer makt. Fastighetsfolket Nr 4 2022 9 ĥFastighets förbundsstyrelse fick med sig kongressen i beslutet om ny organisation. I andra omröstningar gick ombuden emot styrelsens linje.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=