Fastighetsfolket nr 5

steg för att klimatanpassa fastigheten En tidning för alla medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund Nummer 5 • Juni 2022 5 SAMARBETET MED V Delade åsikter om historiska beslutet SJUKSKRIVNING Ökning i två av Fastighets yrken EFTER JOBBET Fastighetsskötaren som leder landslaget Ida Johannessons växtbäddar räddar husen vid kraftiga regn. GRÖNT SKYDD

Vi önskar alla en riktigt skön sommar! Fastighetsfolket Nr 5 2022 2 Innehåll nr 5 2022 Fastighetsskötaren FridaWesterlund älskar att rida långt. Riktigt långt. Nu har hon utsetts till ledare för landslaget i distansritt. Här med hästen Kalle. ÅSIKTER 04 ”Skyddsombuden är en investering som är bra för hela Samhall”. LEDARE 05 ”Jag blir lika arg varje gång”. NYHETER 06 Delade meningar om nya samarbetet med V. 10 Minska klyftorna, rädda klimatet, ge mer resurser till Polisen. Vi har frågat några medlemmar om deras viktiga frågor när valet närmar sig. 14 Städare har högre risk än andra att drabbas av långa sjukskrivningar. Läs om städaren som kom i kläm när kroppen sa stopp. PÅ JOBBET 16 Stockholmshem har byggt både hus och anlagt gårdar som ska minska klimatpåverkan. Möt trädgårdsmästaren i Rågsved som sköter utemiljön. GODARÅD 22 Är ni på banan? Tips om hur fastigheter kan klimatanpassas. EFTER JOBBET 24 Fastighetsskötaren Frida FOTO: FREDRIK KARLSSON POSTADRESS Box 392, 101 27 Stockholm BESÖKSADRESS Klara Norra Kyrkogata 31 E-POST redaktionen@ fastighetsfolket.se E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@ lomediehus.se WEBBADRESS www.fastighetsfolket.se OMSLAGSFOTO Anders G Warne CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Ewa-Maria Kriegholm 08-725 52 30 REPORTRAR Anton Kasurinen 08-725 52 32 Kajsa Klepke 08-725 52 31 Lena Gunnars 070-232 80 39 Sofia Lindroth 08-725 52 35 WEBBREDAKTÖR Linda Flood LAYOUT Annika Zeffer, Peter Önnestam KORREKTUR Michelle Bergman ANNONSER Adsales Group Joel Pehrsson 08-400 28 652 joel@adsales.se Annonsmaterial: annons@adsales.se TRYCK Stibo Complete, Katrineholm PRENUMERATION 200 kr helår, 9 nr/år ADRESSÄNDRING Medlemmar i Fastighets ska vända sig till sin re- gion, övriga till tidningen. Nästa nummer utkommer den 25 augusti 2022. Ansluten till Sv Tidskrifter. Kontr TS-upplaga 2021: 29 100 ex, issn: 0345-326x SVANENMÄRKET Trycksak 5041 0004 Westerlund leder landslaget för hästarnas maraton. KRÖNIKA 26 Robert Jansson tycker att gränsen för vad servicepersonal ska tåla flyttas fram hela tiden. PERSPEKTIV 27 Robert Nyberg tecknar en värld av underentreprenörer. LÄS &VINN 27 Läs tidningen noga och tävla om en biocheck. KRYSSET 28 Kryssa rätt och tävla om presentkort. ORDFÖRANDEHARORDET 31 Lennart Mauritzon om att karensavdraget måste tas bort. 16 24

Läs mer på avistatime.com eller maila magnus.maurex@avistatime.com Mest använda apparna inom lokalvården

Fastighetsfolket Nr 5 2022 4 DET TAR TID att bygga upp tilliten, men den är viktig. Jag önskar att jag kunde åka runt till arbetsgrupperna. Kollegorna ska känna sig trygga att öppna sig. Jag kan framföra önskemål till berörda och skydda den som vill vara anonym. Jag vill respekteras av chefer, HR-avdelning och kollegor. Samtidigt ska jag själv vara ärlig och visa respekt för chefer och arbetskamrater. Efter två utbildningar behöver jag repetition. Det känns bättre efter kurserna. Det är lite lättare att veta hur man talar med berörda. Jag växer sakta med mina nya lärdomar. Ett skyddsombud behöver också en telefon och en mejladress. Kollegorna måste kunna nå oss enkelt. SKYDDSOMBUDEN ÄR EN investering som är bra för hela Samhall. Vi är där för att se brister som andra inte ser. Vi lyssnar på våra kollegor oavsett rang. När vi gör något åt det som orsakar sjukskrivningar spar företaget pengar. Frågan är varför det saknas skyddsombud. Jag tror att många saknar tiden, energin och intresset, och att de vill ha betalt. När jag frågar någon om att bli skyddsombud, är svaret alltid nej. Vi som jobbar på Samhall har många olika egenskaper. Vi sitter på en enorm kunskap tillsammans. Att samarbeta är oftast lätt, men ibland behöver man tålamod och förståelse. SJÄLV TACKADE JAG ja till uppdraget av flera orsaker. För det första gillar jag att hjälpa andra. Den andra är orättvisor. Jag fick nog av hur en del av de ledande på min arbetsplats behandlade mig och andra. En tredje anledning till att bli skyddsombud är min personliga utveckling. Det finns de som tror att vi hålls om ryggen av cheferna. För min del stämmer det absolut inte. Jag gillar inte fjäsk. Jag försöker att alltid vara mig själv oavsett situation. Svag som stark. Jag är som alla andra, en människa, även om jag är skyddsombud.  Rikard Björk Städare och skyddsombud på Samhall i Ängelholm Därför är skyddsombuden viktiga– för hela Samhall „ Sagt på Facebook På Fastighets kongress, som hölls i maj, bestämde ombuden att facket ska samarbeta med Vänsterpartiet, inte bara samverka med Socialdemokraterna. Det väckte reaktioner på Fastighetsfolkets Facebook-sida: Mycket bra gjort. Socialdemokraterna är tyvärr inte till gagn för arbetarna längre. Man kör för långt åt höger i sin politik. Jörgen Det finns inget som säger att facket bara kan samarbeta med sossarna. Magnus Det är väl inte så oväntat? V står idag för mer av den klassiska S-linjen än S själva. Undrar när S ska inse detta och vända hemåt ideologiskt. Håkan Jo. Det var lite oväntat. Politiken är inget smörgåsbord. Ska man samarbeta med V, så måste man köpa hela paketet. Hur kommer samverkanmed S att påverkas då? Vi måste få in fler fackliga kamrater i partiet. Se till att engagera oss i S. Kristoffer Följ oss i socialamedier Facebook: sök på Fastighetsfolket Twitter: @fastighetsfolk Instagram: fastighetsfolket Debatt Vi behöver mer tid, kunskap och respekt, skriver nyblivna skyddsombudet Rikard Björk på Samhall. Själv har han fått nog av orättvisor. ÅSIKTER Har du en åsikt som du vill dela? Hör av dig till oss.  redaktionen@fastighetsfolket.se Du kan också ringa chefredaktör Ewa-Maria Kriegholm, 08-725 52 30. ”Jaja, visstokej, jagÄRstolt över att varastädare.Men ävenomjagverkar utan attmärkas såkan jagväl få bli trevligtbemöttmeden litennick, typgomorron?” En som funderar över jämlikheten, från en insändare på fastighetsfolket.se Citatet ARKIVBILD: ANDERS G WARNE FOTO: JESPER BJÖRNSTEDT

5 För övrigt tycker jagatt … LEDARE ĥ…det är fantastiskt när bostadsmiljöer kan vara både vackra, hemtrevliga och klimatsmarta. Utemiljön i Stockholmshems gårdar i Rågsved ska göra att husen står pall för skyfall. Dessutom har husbygget flera smarta lösningar för minskad klimatpåverkan. Jag blir lika arg varje gång. När jag hör om städare som slitit hårt i åratal tills kroppen säger ifrån. Tills smärtan blivit kronisk. Och som hamnar i sjukförsäkringens rehabiliteringskedja. Rehabkedjan vars sista länk orsakar skräck för att få avslag på sjukpenningen och klassas som tillräckligt frisk för att söka andra jobb på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringssystemet ska täcka förlorad inkomst när någon blivit sjuk eller skadad, precis som arbetslöshetsförsäkringen täcker upp för utebliven lön vid arbetslöshet. Att jobba och göra rätt för sig i många år för att sedan tvingas söka försörjningsstöd när en blir sjuk är inte värdigt. SYFTET MED REHABILITERINGSKEDJAN var att få tillbaka så många som möjligt i arbete i stället för att bli sjukpensionärer. När den infördes 2008 blev sjukpenningen tidsbegränsad och en ”aktivare sjukskrivningsprocess” skulle göra att insatser sattes in tidigare och kortade sjukskrivningstiderna. Kedjan har för många blivit en snara runt halsen snarare än ett pärlband av stärkande rehabinsatser. Bland städare och fönsterputsare är långvariga sjukfall vanligare än i många andra yrken. Det är många som drabbas av muskel- och ledsjukdomar i rygg, nacke, armar och ben. Arbetet är tungt, det är monotont. Tiden är ofta knapp, möjligheterna att själv styra arbetet små. JAG TÄNKER PÅ ett husbygge jag gick förbi för ett tag sedan. Det var lyftkranar, byggställningar, maskiner och verktyg hit och dit. Byggfolket jobbade i lag och hjälptes åt, några verkade stå och instruera/titta på de andra. Då kom två kvinnliga byggstädare som bar och släpade tunga sopsäckar med byggavfall. Ingen pirra så långt ögat kunde nå. Inga andra hjälpmedel heller. När ska städares arbetssituation tas på allvar? Det måste få ett stopp att arbetare slits ut redan i tidig ålder. De som redan slitits ut ska få ersättning när de är för sjuka för att gå till jobbet. Allt annat är ovärdigt.  Kedjanhar för mångablivit ensnara runt halsen snarareänettpärlbandav stärkande rehabinsatser. Ovärdigt att städare måste levamed smärta Ewa-Maria Kriegholm Chefredaktör för Fastighetsfolket

Fastighetsfolket Nr 5 2022 6 Ombuden körde över förbundsledningen på Fastighets kongress och röstade ja till motionen från avdelning Mjölby om att Fastighets ska samarbeta även med Vänsterpartiet. LO:s och Fastighets linje är att man har en facklig-politisk samverkan endast med Socialdemokraterna. Fastighets blir det första LO-förbundet som tar ett kongressbeslut om samarbete med Vänsterpartiet. Beslutet splittrade kongressen. 67 ombud röstade för motionen. 52 ombud gick på förbundsstyrelsens linje. Orden är viktiga att notera. Motionen beskriver ett samarbete med Vänsterpartiet. Medan Fastighets relation med Socialdemokraterna SAMARBETE MED V Politik Beslutet på Fastighets kongress i maj är historiskt. Förbundet ska nu inte bara samverka med Socialdemokraterna, utan också samarbeta med Vänsterpartiet. Hur ska den nya politiska inriktningen se ut? Text: Anton Kasurinen Foto: Göran Jarborg/Stockholms stadsmuseum FOTO: VÄNSTERPARTIET ĥ67 ombud röstade för ett historiskt samarbete med V. NYHETER

Fastighetsfolket Nr 5 2022 7 DELAR FASTIGHETS Facket och S –så hänger de ihop ĥSocialdemokraterna, fackföreningsrörelsen och LO har varit tätt sammanflätade sedan 1880- och 1890-talet. ĥUnder 1880-talet hade fackföreningsrörelsen börjat växa alltmer. Rörelsen hade ett behov av att också representeras i riksdagen och få politisk makt. 1889 bildades Socialdemokraterna på en kongress där en stor majoritet av deltagarna representerade fackföreningsrörelsen. ĥ1898 bildades Landsorganisationen, LO, av Socialdemokraterna för att skapa en sammanslutning av fackföreningar. ĥSocialdemokraterna beskriver det som en cirkel: facken bildade Socialdemokraterna och partiet bildade LO. Detta är grunden i den så kallade facklig-­ politiska samverkan som LO och S har. ĥVarje år ger LO pengar till S. I nuläget är det 6 miljoner kronor per år. ĥLO:s ordförande sitter alltid i Socialdemokraternas verkställande utskott. Källor: SO-rummet, LO, Socialdemokraterna, Tidningen Arbetet ĥSocialdemokraternas traditionella förstamajdemonstration 1956 gick från Humlegården till Gärdet i Stockholm. Nu tycker medlemmar att Fastighets borde gå både i Vänsterpartiets och i Socialdemokraternas förstamajtåg.

kallas facklig-politisk samverkan. Skillnaden är mycket större än själva orden, säger Markus Petterson, facklig-politisk sekreterare på Socialdemokraterna. – LO-förbunden och Socialdemokraterna har en mycket djuplodande institutionell och organisatorisk samverkan. Vi sitter i varandras beslutande organ och tar del av varandras beslutsprocesser. Att LO-förbund kan samarbeta med andra partier och exempelvis skriva debattartiklar tillsammans är ingenting konstigt, menar Markus Pettersson. – Men det är väldigt stor skillnad på det och en facklig-politisk samverkan. JOAKIM HÄGGKVIST ÄR städare på Samhall, skyddsombud och vänsterpartist. Han skrev motionen och förankrade den med sin avdelning i MjölFastighetsfolket Nr 5 2022 8 by. Han är glasklar med hur hans motion ska tolkas: Fastighets ska samverkamed Vänsterpartiet på samma sätt som med S. – Ja, bedriva valarbete, delta i torgmöten, gå ihop på första maj. Vänsterpartiet ska kunna få en summa pengar från Fastighets precis som Socialdemokraterna. JOSEFIN NYMARK, bovärd på Sigtunahem – och vänsterpartist – stöttade motionen på kongressen. Men hon vill inte gå så långt som Joakim Häggkvist. Förbundet är kopplat till Socialdemokraterna och hon tror inte det är en bra idé att inkräkta på det. – Men Fastighets kan påverka arbetsmarknadspolitiken mer om man till exempel har olika event tillsammans med Vänsterpartiet. Vi kan samarbeta i viktiga frågor för oss. Motionen öppnar dörrarna för samarbete på ett annat ĥPå kongressen i maj gick även socialdemokrater upp i talarstolen och argumenterade för ett samarbete med Vänsterpartiet. ĥJoakim Häggkvist. ĥMarkus Pettersson. NYHETER

Fastighetsfolket Nr 5 2022 9 sätt än tidigare, säger Josefin Nymark. Vänsterpartiets facklig-politiska sekreterare, Gunnar Westin, blev både överraskad och glad över Fastighetskongressens beslut. – Det stärker moralen för alla som arbetat för att Vänsterpartiet ska vara en del av arbetarrörelsen och är symboliskt viktigt för dem som tycker att fackföreningsrörelsen kan agera mer självständigt gentemot politiken. Jag tror att många är kritiska till att man bara samarbetat aktivt med ett av de två partierna i riksdagen som står upp för löntagarna. OM MOTIONEN HADE sagt att Fastighets skulle samverka med Vänsterpartiet, hade det fått mycket stora konsekvenser – det säger Markus Pettersson, facklig-politisk sekreterare på Socialdemokraterna. – Det hade varit omöjligt skulle jag säga. Och en katastrof för Fastighets medlemmar. Man samverkar med en part, inte med flera, eftersom samverkan bygger på att man litar på varandra till hundra procent. Socialdemokraterna har haft möten med Fastighets nya ledning och diskuterat situationen framöver, enligt Markus Pettersson. – Vi har fått tydliga besked om att de ska samverka med Socialdemokraterna. Någon förändring där finns inte på bordet över huvud taget. Fastighets ledning är fåordig om hur samarbetet med V kan se ut. – Vi har ingen konkret plan ännu. Vi har nyss tillträtt och har fullt upp med att få den nya organisationen på plats, säger nye förbundsordföranden Lennart Mauritzon. På frågan om Lennart Mauritzon har någon partipolitisk färg svarar han: – Jag är socialdemokrat givetvis. Det är det parti som har lättast att uppfylla de krav som Fastighets ställer. De är ett statsbärande parti som vi dessutom är ägare av.  ĥJosefin Nymark. ĥ”Jag är socialdemokrat givetvis”, säger Fastighets ordförande Lennart Mauritzon. Fastighetsger fortfarande pengar till S ĥLO och S har en facklig-politisk samverkan. LO bidrar till exempel med 6 miljoner kronor till S varje år. Under de senaste tio åren har dock flera förbund slutat med egna, direkta utbetalningar till partiet. Det senaste förbundet att sluta med bidrag till S var Elektrikerna. Kommunal slutade ge pengar 2020. ĥBara 5 av LO:s 14 fackförbund ger idag direkt ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna. På tio år har LOförbundens stöd till Socialdemokraterna minskat från drygt tio till två miljoner kronor. ĥFastighets är ett av de förbund som har fortsatt att ge direkt bidrag till S. 2010 gav förbundet 189000 kronor. Det motsvarade cirka 5 kronor och 70 öre per medlem. ĥ2020 gav Fastighets något mindre i bidrag till S – 173000 kronor. Det motsvarar ungefär 6 kronor och 10 öre per medlem. LO:s rekommendation till förbunden är att ge 6 kronor per medlem och år. Källa: Tidningen Arbetet ARKIVBILD: ANDERS G WARNE

Fastighetsfolket Nr 5 2022 10 SåtänkerFastighets medlemmar införvalet I höst är det val och de politiska partierna kraftsamlar för att locka väljare. Stärkta rättigheter för nyanlända, högre pensioner och mer resurser till Polisen. Det är några valfrågor som Fastighets medlemmar sätter högt upp på agendan. Text & foto: Kajsa Klepke ThuyHoang, Städare på Skaraborgs Städ, Alingsås, 34 år: – Att stärka nyanländas rättigheter. När du inte kan så bra svenska är det lätt att bli utnyttjad av arbetsgivaren. Men när du har låg lön är det svårt att prioritera sfilektionerna, många måste jobba i stället för att ha råd med hyran. Därför borde det finnas en särskild ersättning för att gå på sfi, så att de som studerar sfi inte förlorar någon inkomst. Ulf Flemmich Fastighetsskötare på Fastighetsägarna Service, Stockholm, 62 år: – Att stärka de svagas rätt i samhället och jämna ut klyftorna. Vi är människor allihop, men det känns inte så när vissa arbetar ett helt yrkesliv men ändå tvingas leva som fattigpensionärer. Det får en att känna sig liten. Ska jag tvingas jobba tills jag är 70 år? Vilken är din viktigaste valfråga? VAL 2022 Carolina Lauronen Städare på Samhall, Dalby, 29 år: – Att rädda klimatet. Politikerna borde värna våra lokala matproducenter så att maten inte behöver transporteras så långt. Då skapas ju också jobbmöjligheter i Sverige. Att producera maten lokalt är bra både för människorna och miljön. Mikael Björnlund Sanerare på EBE Skadeservice, Lilla Edet, 45 år: – Mer resurser till Polisen för att få stopp på kriminaliteten. Jag bor i Lilla Edet och här är det dåligt med polisbevakning om kvällarna. Jag har själv fått mina bildäck sönderskurna. Om Polisen fick mer resurser skulle även mindre orter kunna få en polisbil som tittar till oss. Följ valbevakningen på fastighetsfolket.se

Toolflex Accessoarer ger ytterligare förvaringsmöjligheter till ditt Toolflex System. Genom olika hållare som enkelt kan monteras på städvagn, Toolflex One-skena eller direkt på vägg finns det möjlighet att förvara bland annat flaskor, engångshandskar, slangar, hinkar och sopset. Besök gärna www.toolflex.com för mer information. ...ochsåskulleLO-väljarnarösta Väljarstöd för S, SD och V bland LO-medlemmar 2012–2022 (procent) Väljarstöd för samtliga partier bland LO-medlemmar i maj 2022 (procent)* KÄLLA: SCB:S VÄLJARUNDERSÖKNING 8,6 36,6 2,5 2,2 1,8 12,8 4,0 30,9 60 50 40 30 20 10 0 KÄLLA: SCB:S VÄLJARUNDERSÖKNING Maj 2012 Maj 2022 Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet *Om det vore val idag skulle LO-väljarna rösta så här. Fastighetsfolket Nr 5 2022 11

Fastighetsfolket Nr 5 2022 12 Visste du att ett vätskeburet komfortkylsystem innehåller mer bunden luft än ett värmesystem? Luften skapar obalans, luftfickor och rostavlagringar som minskar systemets kapacitet att kyla exempelvis hotell, kontor, köpcenter och gym. TTM NoXygen® tar bort all luft och återställer systemvätskans förmåga att leverera optimal kyla. TTM NoXygen® - snabbaste sättet att öka kylsystemets prestanda och få nöjdare kunder. www.ttmenergi.se | 0480-41 77 40 Minskar rostangreppen Effektivare kylöverföring Färre joursamtal Får du ut rätt effekt av din komfortkyla? NYHETER Snart kan det bli krav på att även städare får sina arbetsskor betalda av arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket ska utreda hur belastningsskador kan förebyggas hos arbetare som går och står mycket på jobbet. Det har regeringen beslutat. Myndigheten ska bland annat bedöma om skor som förebygger belastningsskador ska klassas som skyddsskor. Städare skulle i så fall kunna få sina arbetsskor betalda av arbetsgivaren. – De som har slitsamma yrken där man står och går mycket får idag inte skyddsutrustning på samma sätt som i andra branscher, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S). VERONICA BOSTRÖM är städare och regionalt skyddsombud för Fastighets. Hon tycker att det är en självklarhet att städare ska få betalda arbetsskor. – Det är verkligen på tiden att regeringen lyfter den här frågan. Eftersom vi är ett låglöneyrke har vi städare ofta inte råd att köpa de bästa skorna. Men bra arbetsskor är A ochO för att undvika arbetsskador, säger Veronica Boström. Arbetsmiljöverket ska redovisa uppdraget för regeringen senast den 3 oktober 2022.  Kajsa Klepke Städarekan fåbetalda arbetsskor ARBETSMILJÖ Lättareattbyta fack Många arbetare i LO-yrken behöver byta fackförbund när de byter arbetsplats. Nu har det blivit enklare genom sajten www.bytlofack.se. Där går det att fylla i ett formulär och bekräfta med bank-id. Hittills har drygt 1700 personer bytt fack genom sajten, som LO står bakom. ĥJohan Danielsson.

Ska du vara föräldraledig? Lugn det är avtalat. Du som jobbar på ett privat företag med kollektivavtal har pension och försäkring via jobbet. Det ger dig både ett tryggare arbetsliv och ett tryggare liv som pensionär. Hos oss hittar du allt du behöver veta. avtalat.se

DE HAR STÖRST RISK ATT BLI SJUKA LÄNGE Fastighetsfolket Nr 5 2022 14 NYHETER SJUKSKRIVNING Generellt minskade de långa sjukfallen under pandemin 2020. Men inte för städare och fönsterputsare. – De gick mot strömmen, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Afa Försäkrings senaste statistik över sjukfrånvaron för 2020 visar att de långa sjukfallen minskat för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den långa sjukfrånvaron fortsatte minska även 2020. Men inte för städare och fönsterputsare. Här gick de långa sjukskrivningarna i stället upp. Siffrorna visar också att bland privatanställda arbetare har städare och fönsterputsare sammantaget den största risken för att råka ut för lång sjukfrånvaro. – Tittar man på kvinnor och män separat så ligger städare och fönsterputsare i topp för männen. För kvinnorna ligger de inte i topp, men ändå högre än snittet, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. ÅLDER ÄR EN viktig faktor för risken att bli långtidssjukskriven. – Ju äldre vi blir, desto högre risk för långvarig sjukfrånvaro. Kvinnor har betydligt högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män, säger Andreas Ek. Av 1000 yrkesverksamma fönsterputsare och städare var runt 30 långtidssjukskrivna 2020. Det var alltså något högre än året innan. Men ändå betydligt lägre än 2016, då det nästan var 41 städare och fönsterputsare på 1000 långtidssjukskrivna. – Även om just den här yrkesgruppen gick mot strömmen 2020 har den långsiktiga trenden generellt varit nedåtgående i flera år, säger Andreas Ek. En orsak till den nedåtgående trenden kan vara att Försäkringskassan åren 2015 till 2019 gjorde fler avslag. – Avslagen hos Försäkringskassan ökade generellt i hela sjukförsäkringen under en lång period. I YRKESGRUPPEN DÄR fastighetsskötare ingår var det 11,6 av 1000 som under 2020 blev långtidssjukskrivna. Städare och fönsterputsare, försäljare i detaljhandeln och industriarbetare stod för över hälften av kvinnornas långa sjukfall inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde. Muskuloskeletala besvär, som ryggbesvär och reumatism, och psykiska diagnoser var de vanligaste diagnoserna.  Lena Gunnars Så funkar rehabkedjan ĥDe första 90 sjukdagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan jobba som vanligt eller ha ett annat tillfälligt arbete hos din arbetsgivare. ĥEfter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan göra något arbete alls hos din arbetsgivare. ĥEfter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan jobba alls på den vanliga arbetsmarknaden. ĥDet finns undantag när din arbetsförmåga kan få fortsätta att bedömas i förhållande till ditt gamla arbete, även om du varit sjukskriven i 180 dagar eller längre. En ändring i lagen förra året gör att även de som varit sjukskrivna i 180 dagar inte behöver prövas mot hela arbetsmarknaden om de väntar på vård eller rehabilitering. ĥDu som har fått sjukpenning i 364 dagar kan ansöka om fler dagar om du har en allvarlig sjukdom som sätter ner din arbetsförmåga. Källa: Försäkringskassan ĥAndreas Ek.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 15 Varjemorgon när hon vaknar tänker hon på det. Avslaget om fortsatt sjukpenning somkan komma från Försäkringskassan. Snart har hon varit sjukskriven i ett år – då vet hon inte vad somhänder. Kvinnan, somvill vara anonym, har jobbat som städare i årtionden inom ett städföretag, någonstans i Sverige. – Jag tyckte om jobbet redan från början. Det var trevliga kollegor. De första åren var det inte så mycket stress och press, berättar hon. Men genom åren har hon burit mycket tungt. Jobbat med storstädningar och golvvård. Och fått alltmer ont i kroppen. Varit sjukskriven i flera omgångar. Första gången i mitten på 2000-talet. Då blev hon långtidssjukskriven i flera år. Sedan dess har hon skickats på utredningar. Fått veta att hon har diskbråck i bröstryggen. Hon har opererats, genomgått rehabinsatser och provat andra arbetsuppgifter. Men smärtorna i kropp och rygg är kroniska säger läkaren. Hon upplever att chefen på jobbet inte tror på henne. – Men även robotar som jobbar hårt går sönder. Mina problem syns inte på utsidan. Men jag har allt på papper. På mina läkarintyg. KVINNAN ÄR LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN igen sedan snart ett år på grund av smärtorna. Nu väntar snart ännu en operation. Hon hoppas att den ska göra att smärtorna som strålar och krampar ner i benen ska lätta. – Min läkare har sagt att en operation kan hjälpa mot dem, men inte mot smärtorna från mitt diskbråck. Jag gick för länge med dem. Husläkaren tycker att hon ska byta jobb. – Men vad ska jag byta till? Vem ska anställa mig? När min rygg är sönder? undrar hon. HON HAR VARIT med om att hennes sjukpenning dragits in en gång. Trots att hon då hade gjort en operation som krävde lång återhämtning. Försäkringskassan förklarade beslutet med att arbetsgivaren inte hade skickat in någon rehabiliteringsplan. Rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan kräver att hon efter ett år ansöker om sjukpenning på nytt. Nu har det där året snart gått. Får hon avslag på nästa ansökan är hon rädd att hon måste anmäla sig till Arbetsförmedlingen. – Jag är för sjuk för att söka jobb. Men Försäkringskassan kan komma fram till att jag är frisk. Då blir det nog socialbidrag för mig.  Lena Gunnars ” Ävenrobotarsomjobbarhårtgårsönder” 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antal långa sjukfall per 1000 sysselsatta 2015–2020* 41,3 40,7 32,1 34,2 29,2 30,3 20,8 16,9 16,7 13,0 11,9 11,6 23,8 22,6 19,3 18,6 17,5 17,2 Städare och fönsterputsare Fastighetsskötare** Samtliga yrkesgrupper *Svenskt Näringsliv/LO, kvinnor och män **I gruppen ingår även bland andra expeditionsvakter och renhållningsarbetare KÄLLA: AFA FÖRSÄKRING

Fastighetsfolket Nr 5 2022 16 REDO FÖR REGN PÅ JOBBET Klimatförändringarna ställer krav på fastighetsbranschen sommåste rusta sig för värmeböljor och skyfall. I Rågsved i Stockholm har toppmoderna klimatanpassade hus byggts. I fjol kom det första testet: det värsta skyfallet på 60 år. Text: Anton Kasurinen Foto: Anders G Warne

Fastighetsfolket Nr 5 2022 17 ĥTrädgårdsmästare Ida Johannesson gräver i de speciella växtbäddarna.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 18 PÅ JOBBET ĥIda Johannesson gillar att Stockholmshem satsar på klimatanpassning av utemiljön.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 19 Hyreshus från2020-talet ser inte ut som miljonprogramshusen från 1960-talet. Kontrasterna syns tydligt här i Stockholmsförorten Rågsved – ”den här trista förorten” som Ebba Grön sjöng i låtarna omden gråa betongen i Rågsved ochHögdalen. Runt omkring syns aningen slitna höghus från 1950- och 60-talet. Men kommunala bostadsbolagets Stockholmshems nya hus bryter stadsbilden. Utanför de ljusa fasaderna syns växtväggar där blommor börjat kika ut ur hålen. I de nyplanterade rabatterna utanför börjar växtligheten ta fart. Husen har solceller på taken. IDA JOHANNESSON, en av Stockholmshems trädgårdsmästare i Rågsved, gräver raskt upp en maskros ur växtbäddarna utanför de nybyggda husen. Vid en första anblick ser det ut som att plantorna växer i helt vanligt grus. Men i växtbäddarna ligger biokolskross blandat med den krossade stenen. Biokol är kol som tillverkats av växtavfall som kvistar och grenar. – Det är ett relativt nytt sätt att jobba på och vi får se hur växterna reagerar och utvecklas, säger Ida Johannesson. Hon förklarar att biokolet binder vatten och näring så att trädgårdsmästarna inte ska behöva vattna lika ofta. Biokolskrosset är också bättre än jord på att ta upp vatten från stora skyfall. Tack vare storleken och formen på stenarna blir materialet inte lika kompakt. Med vanlig jord kan det hända att det övre lagret blir tillplattat vid kraftiga regn. Vattnet sjunker då inte ner i växtbäddarna. – Biokolskross tar hand om regnvatten på ett helt annat sätt än jord. Det här är växtbäddar som ska kunna ta hand om hundraårsregn, ett regn som sannolikt inträffar vart hundrade år. VÅREN 2021 DROG extrema regn in över Stockholmsområdet. Maj blev den blötaste månaden sedan 1786. Under tre dagar i slutet av månaden pågick ett intensivt regn som till slut ledde till att hundratals källare svämmade över. Den 12 juni kom sedan ett av de värsta skyfallen på 60 år, med nästan 82 millimeter på ett dygn, precis över området där vi nu står. Växtbäddarna och den klimatanpassade utemiljön fick sitt första tuffa test. – Just här gick det bra. Växtbäddarna svalde en hel del, mer än vad det gjorde på andra håll, säger Ida Johannesson. En bonus är att det finns indikationer från andra håll i fastighetsbranschen att biokol inte är lika attraktivt för råttor. ĥI växtbäddarna ligger biokolskross blandat med krossad sten. Biokol är kol som tillverkats av växtavfall som kvistar och grenar. Det här är växtbäddar somska kunna ta hand omhundraårsregn, ett regn somsannolikt inträffar vart hundrade år. ĥBiokolskrossen har flera positiva egenskaper. Det binder näring och suger åt sig regn från skyfall.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 20 – Jag har hört från andra i branschen att råttorna inte gillar biokolet lika mycket som jord. Råttornas gångar under jorden rasar ihop i krosset. KLIMATKALKYLER FRÅN SMHI för Stockholm visar att det kommer att bli mer regn i framtiden. Fram till 2100 bedöms årsnederbörden ökamed 20–30 procent. Extrema skyfall kommer att bli vanligare. Men fastighetsägarna kan inte bara fokusera på regn och översvämningar utan måste även tänka på värme. De senaste 30 åren har värmeböljornas längd i Stockholm ökat med 75 procent jämfört med föregående 30-årsperiod. Värmeböljor är en stor påfrestning framför allt för äldre och har lett till ett stort antal dödsfall både i Sverige ochEuropa. Stockholmshemvill bli klimatneutrala år 2030 och i flera år har man satsat på vad man kallar hållbara bostadsområden. Just i de här husen i Rågsved finns cykelpool med elcyklar och bilpool med elbilar. Ventilation, fläktar och hissar drivs av el från takets solceller. Husets stommar är gjorda av trä i stället för betong. Projektet utsågs nyligen av Sveriges Allmännytta till bästa nyproduktion 2022. – Stockholmshem har ett tankesätt kring klimatanpassning som jag inte har upplevt tidigare. Vilket gör mig väldigt glad, säger Ida Johannesson. ATTRAKTIV, DYR MARK att bygga bostäder på uppstod förstås inte bara ur tomma intet. Där husen nu står var det grönytor och en skogsslänt med bergsknallar. Stockholmshem menar att man kompenserat exploateringen med plantering av ekar. I skogskanten där fastigheten tar vid har man planterat brynväxter och träd somskamöta skogen. Där har man även sått fröer och satt barrotade perenner så att en äng ska ta form och växa till. Stockarna till träd som togs ned har lagts påmarken somen naturlig del av utemiljön, för att de ska bli hem åt svampar och insekter. – Vi försöker så långt det går att inte ta ned träd. De ger skugga och dämpar buller. Och är väldigt bra för fåglar och pollinerande insekter, säger Ida Johannesson. Syftet är att skapa en miljö vid husen med en stor biologiskmångfald. Alltså att många växter, djur, insekter och svampar ska trivas. – När man bygger och tar från naturen vill man också ge tillbaka. Ge naturen en möjlighet att fortsätta leva vidare fast vi är i den, säger trädgårdsmästaren Ida Johannesson.  PÅ JOBBET ĥStockholmshem försöker skapa en äng på baksidan av husen för att bidra till biologisk mångfald. ĥOm det inte finns plats att odla kan man odla på höjden. Växtväggar ger en ombonad, lummig miljö. STOCKHOLM

Stora utsläpp när hus byggs och förvaltas ĥI Sverige ligger byggandet på en nivå som det inte legat på sedan 1970-talet. Byggandet och förvaltningen av byggnader skapar stora utsläpp. ĥBygg- och fastighetssektorn står för drygt 21 procent av Sveriges utsläpp, enligt siffror från 2019. Sektorn bidrar också till stora utsläpp utomlands när man importerar varor därifrån till Sverige. ĥUngefär hälften av utsläppen från sektorn kommer från byggsektorn. Resten kommer från fastighetsförvaltning som bland annat uppvärmning av fastigheter. ĥEl och uppvärmning av byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning. Men sedan 1993 har faktiskt utsläppen från uppvärmning av fastigheter minskat. Nya byggnader slukar mindre energi än äldre. Källor: Boverket, Naturvårdsverket Så klimatanpassar du fastigheten. Läs mer på nästa uppslag!

Så skyddar du fastigheten vid extremt väder Skyfall, snökaos, jordskred och värmeböljor. Med klimatförändringarna kommer nya påfrestningar på fastigheterna. Här är några tips på hur du klimatanpassar en fastighet. Text: Anton Kasurinen Foto: Shutterstock GODA RÅD Vad vill du ha tips om? Skriv till oss:  redaktionen@fastighetsfolket.se Fastighetsfolket Nr 5 2022 22

Fastighetsfolket Nr 5 2022 23 ĥFler och kraftigare värmeböljor är att vänta framöver. Planera för skugga med träd och grönska vid fastigheten. Klimatförändringarna är redan här och i framtiden kommer mer extremt väder att bli vanligare. Fastighetsägaren har ett stort ansvar för att skydda sin egendom. Det är viktigt att klimatanpassa sin fastighet utifrån de olika situationer som kan uppstå. Analysera farorna uBörja med att kartlägga eventuella skador som er fastighet skulle kunna drabbas av. Det kan vara flera olika saker. Hur klarar fastigheten en kraftig värmebölja? Finns det vattendrag i närheten som kan svämma över? Ligger fastigheten vid en sluttning som kan rasa? Hur klarar taket ett mycket intensivt snöoväder? Fundera sedan på vilka åtgärder som krävs. Tätamot kraftiga regn vSe till att fönster, tak och dörrar är täta. Täta också sprickor i källargolv och takpapp. Installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp. Bygg tak över källartrappor och garageportar. Skydda tegelfasader genom att öka takfoten. Tänk samtidigt på att fastigheten ska kunna ”andas”. Om huset görs tätare måste ventilationen vara tillräcklig. Fixa skugga inför värmeböljor wVi kan räkna med fler och kraftigare värmeböljor i framtiden. Höga inomhustemperaturer blir snabbt jobbigt för boende i fastigheter. Planera för skugga med träd och grönska vid fastigheten. Mer grönska ger samtidigt ett skydd mot översvämningar. Ett annat sätt är att installera solskydd och markiser. Tänk på att högre temperaturer och luftfuktighet kan orsaka mögel, fuktskador och röta på vindar, fasader och fundament. Förbered förmycket snö xMer intensiv nederbörd både i form av regn och snö kommer att bli vanligare. Säkerställ att det finns en beredskap för snöröjning. Värna om de fria ytorna, de behövs som tillfälliga snöupplag. Håll koll på snölasten på tak – SMHI har en tjänst för det. Inspektera tak och konstruktioner, stötta upp vid behov. Var uppmärksampå teckenpå rasocherosion yÖkande nederbörd och höjda havsnivåer har skapat en ökad risk för erosion och ras. Risken förväntas öka med det förändrade klimatet. Fastigheter som ligger i sluttningar kan drabbas. Ta reda på om fastigheten ligger inom ett riskområde för ras och skred. Fastigheter längs vattendrag, sjöar och kuster kan vara i riskzonen. Var uppmärksam på förändringar i slänter eller vid vattendrag, till exempel träd som börjar luta eller jordstycken som börjar glida. Undvik att belasta slänten med till exempel trädgårdsavfall, snöhögar, dagvatten eller tunga föremål som parkerade bilar. Stabilisera sluttningar genom att plantera djupt rotade träd och buskar. Växtligheten håller samman marken och suger upp vatten och motverkar på så sätt erosion.  Källor: SMHI, Riksbyggen, Fastighetsägarna, MSB

Fastighetsfolket Nr 5 2022 24 FridaWestlund Ålder: 34 år. Bor: På en liten gård i utkanten av Kristinehamn. Yrke: Fastighetsskötare på HSB i Kristinehamn. Facklig: Skyddsombud.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 25 EFTER JOBBET Sporten heter distansritt. Det går ut på att rida riktigt långt, 16 mil i den tuffaste klassen. Först i mål vinner, men hästen måste vara pigg under loppet – och på mållinjen. En veterinär kollar den med jämna mellanrum. – Jag har provat dressyr och hoppning och allt möjligt, men det tar slut så fort. Jag ville rida länge… då blev det distansritt, säger Frida Westlund. När hon och storasyster Emma väl hade tjatat till sig sitt russ började de tävla i distans. Så småningom blev de upptäckta av en klubb i Värmland. Hästflocken växte och tävlingsresorna gick längre och längre hemifrån. Frida Westlund har ridit i internationella mästerskap. Hon har jobbat i ett professionellt distansstall i Frankrike och som ridlärare i Qatar. Idag har hon åttaåriga arabiska fullblodet Kalle som strosar runt i hagarna hemma på gården. Men livet har inget utrymme för tävlande just nu. – Jag brukar säga att jag tant-rider lite ute i skogen. I STÄLLET ÄR DET landslaget i distansritt som tar viss tid från bådemammaledighetenmed halvårsgamla Olle och fastighetsjobbet. Hon har just blivit landslagsledare. – Jag samordnar och planerar inför de nationella mästerskapen. Jag stöttar ryttarna och hjälper till med mycket praktiskt, kanske letar rätt på den bästa ortopeden till någons häst. Jag förbereder dem för banorna utomlands och utvärderar insatserna efter en tävling. I juni är det nordiska mästerskapen i norska Gyland och i oktober blir det VM i Italien. Däremellan ett SM. Och hur ligger då svenska landslaget till? – Det är svårt att konkurrera med de stora proffsstallen ute i Europa. Men vi är bra på att träna upp starka hästar, säger Frida Westlund.  Text: Lena Blomquist Foto: Fredrik Karlsson Det började med russet Pyssling och milslånga ridturer i skogen. Nu har fastighetsskötaren FridaWestlund utsetts till ledare för landslaget i hästarnas maratonlöpning. Hon leder landslaget i långritt

Fastighetsfolket Nr 5 2022 26 En märklig sak jag minns från pandemin, som redan förefaller så avlägsen i det kollektiva minnet, är kritiken mot de förvisso måttliga restriktionerna i landet. Jag syftar då inte på kulturarbetarna, restaurangägarna och antivaxxarna, utan den kritik som kom från vanliga så kallade ”opinionsbildare”. Jag minns till exempel att en av dessa opinionsbildare i radio påpekade att restriktionerna ”krupit in under folks hud”. Det var så han sa, tror jag. Och han, vad han nu hette, menade vidare att ”folk närmade sig en gräns”. Detta, menade han, fick som följd att folk började bete sig illa mot till exempel servicepersonal. ”Bägaren rinner över”, beskrev han det som med mediemänniskors sedvanliga förkärlek för stelnade metaforer. DET DÄR VAR intressant, tänkte jag den gången. Inte språkbruket alltså, utan innehållet. Att folk ”närmade sig en gräns”. Jag tänkte osökt på nämnda servicepersonal. Inte då först och främst i rollen som den som får ta emot irritationen, även om det också är tänkvärt, förstås. Nej, jag tänkte på servicepersonalen i rollen som de personer som blir irriterade. De personer vars ”bägare” hotar att ”rinna över”. För har inte servicepersonalen alltid befunnit sig i den positionen, tänkte jag. Befinner sig inte servicepersonal var dag och ständigt och för evigt vid denna så vittberömda gräns? Jag tänkte tillbaka på mitt liv som butiksbiträde och städare, jag tänkte på hur ofta arbetsvillkoren och stressen ”krupit in under huden” och hur ständigt nära ”bägaren” varit att ”rinna över”. Tyvärr är opinionsbildare sällan en del av servicepersonalen, på gott och ont. De är mediemänniskor och som sådana kommer de endast i kontakt med servicepersonal som just personal som ger dem service. Men jag tänker mig att det är just den andra irritationen som det bör talas om, den irritation som växer inom servicepersonalens kroppar och som sällan numera leder till någon politisk förändring. För bägaren tycks aldrig rinna över. Gränsen tycks hela tiden förflyttas. ELLER SÅ BLIR det som det blev för mig: jag sa upp mig. Det är en individuell lösning som verkligen inte funkar för alla, egentligen inte ens för mig själv, och absolut inte för det större kollektivet. Förr i tiden, det vill säga ganska nyss, trodde jag på kollektivets makt. Men numera tvivlar jag. Samtiden kan verka desillusionerande, eller så är det bara det faktum att jag snart fyller fyrtio. Men ibland önskar jag verkligen att de usla arbetsvillkoren och den nedlåtande attityden (benämningen ”enkla jobb”, för att ta ett talande exempel) skulle krypa riktigt långt in under vår kollektiva hud, forcera gränserna och slutligen välla ut över bägarens kant i form av rättmätig vrede.  KRÖNIKAN Robert Jansson  jansson82@gmail.com När rinner vår bägare över? Befinner sig inteservicepersonal var dagoch ständigt och för evigt viddenna så vittberömdagräns? Robert Jansson är författare och före detta städare i Umeå.

Fastighetsfolket Nr 5 2022 27 I varje nummer ger tecknaren Robert Nyberg sitt perspektiv på vår samtid. PERSPEKTIV Tävla – vinn en biocheck! Svaren på frågorna hittar du omdu läser detta nummer noggrant. De tre först öppnade rätta svaren får en biocheck.  Var jobbar FridaWestlund? Skicka dina svar till oss Skicka ett vykort märkt ”Läs och vinn nummer 5” till Fastighetsfolket, Box 392, 101 27 Stockholm med rätt svar, ditt namn och postadress. Eller mejla upp- gifterna till redaktionen@ fastighetsfolket.se, skriv ”Läs och vinn nummer 5” i rubrikraden. Senast den 10 augusti 2022 vill vi ha ditt svar. Här är de rätta svarenoch vinnarna i nummer 4 Fråga 1, rätt svar: X – Inger Lundholm. Fråga 2, rätt svar: 1 – Göteborgsvarvet. Fråga 3, rätt svar: 1 – Att pengarna blir mindre värda. Fråga 4, rätt svar: 2 – Särskilt högriskskydd. Bert Ström, Märsta, Erik Lidberg, Askersund, Erika Ulriksson, Stenungsund.  Vilken av de här fackförbunden ger ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna?  Hur mycket mer kommer det att regna i Stockholm enligt SHMI:s klimatkalkyler? 1 En ökning med 20–30 procent till år 2100 X En ökning med 10 procent till år 2100 2 En ökning med 50 procent till år 2100  Regeringen har bestämt om en utredning ombland annat arbetsskor. Vilka ska utreda? 1 Prevent X LO 2 Arbetsmiljöverket 1 Fastighets X Kommunal 2 Elektrikerna 1 Stockholmshem X Försäkringskassan 2 HSB Kristinehamn

Fastighetsfolket Nr 5 2022 28 KRYSSET ©Bulls LURVIG PÅ GOLV ISHÅL UTFÖRS PÅ MATTA MARKMÅTT GÖDA FATTA BLIR UTDRAGEN HÖGRE TURKAR AXLA VITVARUMÄRKE ÅNGAR INTE PÅ DÅLIG DANSAR I OTAKT DARJEELING VISAR VIKT PARAPLYFACK SVARAR BRUD? OVAN VEGAS KARTLINJER HETER EN MAN I FILM KURSSKILLNAD KALVAR FÖR EKAN KORT STATION MUSIKSTIL STRÖ UTSÄDE KLANDER MAN OCH HUSTRU FLAXADE HAR MÅNGA GRENAR STOMME HORNLÄTE FÖDER FÖL SMÅSKRATTA JÄMTORT KLÄTTRA UPPFÖR STAM AVSKRAP HÖRS I ROCKEN GRANNE SÄTT ATT FISKA PELARGÅNG JAPANSK TECKNAD SERIE MARSNAMN OLJUD BINDA SAMMAN SES IGENOM FILMGESTALT TÄVLING FÅR IN TRÅDEN LEDPROBLEM SKÅNETIDNING ANVÄNDA MALL SLAGSPORT LUDEN KRAGE SKALL SKYMD BOR I SÁPMI? GRÖNT FÄLT GALS AND ... FÅR MAN EFTER BORTTAPPAT GOJORNA FOTO: MOSTPHOTOS NAMN........................................................................................................................................................... ADRESS........................................................................................................................................................ POSTADRESS. .............................................................................................................................................. LÖSNINGTILL KRYSSNR3 KRYSSNR 5 Skicka lösningen senast den 5 augusti till: Fastighetsfolket, Box 392, 101 27 Stockholm. Eller lämna in orden i de grönmarkerade fälten och dina adressuppgifter i formuläret på vår sajt fastighetsfolket.se/krysset Lösningen och namn på dem som har vunnit publiceras i nr 7 2022. Vinnare i nr 3 2022 Catarina Kvist, Ursviken, Michal Skwarkowski, Åsljunga, Sune Linder, Nyköping. 3 vinnare får var sin bokcheck! R E Å S T A T U R L I V I D E A L D R I G O S R I T U E L L A D Ä R T A R L S A R I D A D U S T A G O N I V O R E Ä P M F A R O M B A R R A O D K U F E J A R V T A G A R E P A L L N A P R A P A T I G G K L O N A U T U R E N B O H A R I V E R T E T R A N U D E E E S R A S O N C S N T U N N E L B A N E S T A T I O N A N S A O T I N A T V A L A ©Bulls KROPPSBYGGNAD LINJE TYRS DYGN VÅR UNION SOPPSKÅL STYRA BILEN DEL AV LEVNAD SES PÅ DUBLINBIL STÖR OMMAN FÖR STEKA ÅL VÅLNAD PÅHITT LUKTAR ILLA INTE NÅNSIN ÄR CEREMONIER HEDERSAM INTE HÄR BITER AMMA FÖR LESOTHO KLOCKA ÖKENTORRA FEJD JÄMRA SIG SKULLE VARA NÄRING I NORR ÄTLIGT FRÖ FRÅNTVINGA SIDA FRAKTSATSERNA SES I ÖSTER KAN AVSE PENGAR DÖDSKAMP TOFSIG FÅGEL BOUQUET STAD I TOSCANA BRUKAR JULGRAN RAS ANRIK KÖR UDDA TYP SAKNAR RYGG SOM INTE TAR ÖVER VÄCKT LIKNAR KIROPRAKTIK INTE VI GALNE GUNNAR GÖRA LEVANDE KOPIA BESITTA FRÅN STAD I NYLAND LEVER SOM EN EREMIT HÅRLOCK GÄRNA LÅTA FÅ KLÖSER HANS PÅ SKIDOR FILBYTTA RUINSTAD GENAST! SÄPO I USA MIKKEY HÄR GÅR MAN AV OCH PÅ SKRIFTMANNEN GÖR PC-SPEL PAPPAS POJKE BARRIG BUSKE HAR MÅNGA LÅN HOS TITTAS PÅ TRIMMA FORTFARANDE FRYST SIERSKA FOTO: MOSTPHOTOS

På fast ighetsakassa.se hi t tar du Mina sidor. Där loggar du in med bank- id och kan stäl la f rågor t i l l oss om just din si tuat ion. Vid al lmänna f rågor är du även välkommen at t r inga oss! 0771-60 50 50 mån-tis 09.00-11.00 ons 13.00-15.00 tor-fre 09.00-10.00 Telefon: Besöksadress: Postadress: Barnhusgatan 6 111 23 Stockholm Fastighets a-kassa FE 47, 930 88 Arjeplog Telefontider: Fastighets a-kassa önskar dig en trevlig sommar! 8\ [ aNXaNŁ\ `` A-KASSAN INFORMERAR

Fastighetsfolket Nr 5 2022 30 FRÅN FÖRBUNDET Värva en kollega – få 100 kr presentkort Ju fler medlemmar, desto starkare fackförbund Om du värvar en arbetskamrat får du ett Superpresentkort värt 100 kronor! Allt din kollega behöver göra är att ange ditt namn och person- nummer i anteckningsrutan i sin medlemsansökan. Har du fler kolleger som vill gå med? Du får ett presentkort för varje medlem du värvar! Medlem blir man lättast på fastighets.se och första medlemsavgiften kan man betala med Swish, smidigt eller hur? Presentkortet skickas via sms till din mobil då den nya medlemmens första betalning är registrerad. Med Superpresentkortet kan du välja fritt bland alla presentkort och upplevelser som finns representerade på superpresentkortet.se. Superpresentkortet är giltigt i två år.

www.fastighets.se ORDFÖRANDE HAR ORDET Vänddig till det kontor somfinns i det områdedär dubor I tid och otid får jag höra att klassamhället inte finns. Det är ju så få som kallar sig arbetare idag. Är det inte ansträngning som gäller? Den som vill ha ett gott liv anstränger sig, den som inte vill det ligger på soffan. Jag brukar svara att jag inte känner en enda kotte som inte anstränger sig, däremot många som trots detta lever på marginalen. Svaret är förstås att klass spelar roll! Ta bara karensavdraget, det drabbar vissa yrkesgrupper hårdare än andra. Kan man inte arbeta hemifrån och tjänar lite, så lite att varje hundralapp spelar roll, då drar man sig in i det längsta för att sjukanmäla sig. Jag pratar om till exempel städare, vård- och omsorgspersonal, handelsarbetare, lagerarbetare och restaurangarbetare. Listan kan göras lång och den består framför allt av LO-yrken. Man blir helt enkelt ekonomiskt missgynnad av att vara arbetare, att jobba med sin kropp. LÖNEBORTFALLET KÄNNS. Men inbäddat i karensen ligger också ett budskap som säger att människor ljuger om de får tillfälle. Att den som har feber inbillar sig, men att hotet om löneavdrag kan locka fram sanningen, vilket är att man är frisk och arbetsför. Det säger mycket om de politiker som införde regeln! UNDER PANDEMIN TOGS karensen bort. Argumentet var att vi skulle minska smittspridningen och därmed behövde sänka trösklarna för att stanna hemma vid sjukdom. Gäller inte det året om? Influensa och andra virus kan fortfarande skapa stora problem. Dels för enskilda som tvingas arbeta med feber, dels för kollegorna som sprider sjukdomar vidare. Vi har sett hur lätt virus kan spridas på äldreboenden! När pandemin lättade återställdes reglerna, trots att vi hade en historisk möjlighet att en gång för alla göra oss av med denna klasslagstiftning. Nu måste vägen framåt vara att den avskaffas.  Öppettider regionkontor: mån–tor 08.00–16.30 fre 08.00–15.30 lunchstängt 11.30–12.30 Alla regionkontor nås via växeln på 08-696 11 50. Region Syd, Malmö Tel: 08-696 11 50 Derbyvägen 6 C, 212 35 Malmö. region.syd@ fastighets.se Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. RegionVäst, Göteborg Tel: 08-696 11 50 Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg. region.vast@fastighets.se Västra Götalands, Jönköpings- och Hallands län. RegionOst, Solna Tel: 08-696 11 50 Box 1015, 171 21 Solna Skytteholmsvägen 2, 7 tr. region.ost@fastighets.se Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Region Tvärs, Örebro Tel: 08-696 11 50 Byggfackens hus Riagatan 51, 702 26 Örebro. region.tvars@fastighets.se Värmlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län. RegionNord, Sundsvall Tel: 08-696 11 50 Östra Långgatan 13 B (Folkets Hus, Sundsvall) 852 36 Sundsvall. region.nord@fastighets.se Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Förbundskontoret Tel: 08-696 11 50 Box 70446 107 25 Stockholm Hagagatan 2. forbundskontoret@ fastighets.se Karensavdraget måstebort Lennart Mauritzon Förbundsordförande Fastighetsfolket Nr 5 2022 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=