Fastighetsfolket nr 6

VAD VILL PARTIERNA? Det behövs bland annat fler poliser, sociala insatsgrupper, avhopparverksamhet för kriminella, bättre inslussning i samhället för dem som avtjänat sina fängelsestraff och en familjebaserad socialtjänst. Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka tryggheten är att knäcka gängen. Vi behöver se till att nyrekryteringen av unga in i kriminella gäng upphör och skärpa straffen för dem som begår brott. Det förebyggande arbetet med stödinsatsermåste stärkas kraftigt. Det krävs även åtgärder för att stärka skola och förskola, bryta segregationen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Det behövs fler lokalt förankrade poliser som ges möjlighet att arbeta långsiktigt. Därtill behöver samhället arbeta långsiktigt med alla de förebyggande insatser som står till buds. På kort sikt: Fler poliser, kameror och ingripanden av socialtjänst. På lång sikt: samverkan socialtjänst/ skola för att hjälpa barn med problem. Samarbete kommun/ företag/fastighetsägare för trygga stadsdelar. Högre polisnärvaro och att sätta in mönsterbrytande åtgärder mot kriminella gäng: anonyma vittnen, dubbla straff och visitationszoner. Det handlar också om brottsförebyggande arbete riktat mot unga. För att återskapa tryggheten i utsatta områden behöver vi fler poliser. Skärpta straff. Samtidigt måste man arbeta långsiktigt för att förebygga brott genom att stötta familjer som bor i området. Ingen enskild åtgärd kan längre lösa problematiken, det somkrävs är en ny regering, kraftigt utökade resurser till rättsväsendet, skärpta straff för flertalet brott och bättre verktyg för att beivra brottslighet. Vilken är den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten i utsatta bostadsområden? Fastighetsfolket Nr 6 2022 14 Att det skulle kunna leda till hot eller försätta henne i en utsatt position var inget hon tänkte på i stunden. – Jag vet inte om det var det bästa att göra, men jag ville bara få bort det därifrån, säger hon. FASTIGHETSFOLKET FRÅGADE riksdagspartierna vilken åtgärd som är viktigast för att öka tryggheten i utsatta bostadsområden. Förslagen är mångamen partierna är eniga om att det krävs fler poliser. De flesta nämner också långsiktigt förebyggande arbete för familjer och ungdomar för att stoppa nyrekrytering till kriminell verksamhet. Den socialdemokratiska regeringen har också under de senaste åren fokuserat på insatsermot kriminalitet. Polisens budget har ökat och två nya polisutbildningar har startat. De har också infört skärpta straff ochutökat resurser till skolor i utsatta områden och socialtjänst. Vad tror du är viktigast att göra? – Det finns mycket att göra, men det viktigaste är att vi inte accepterar och tystnar, utan markerar och fortsätter att lyftaproblemen, sägerCeciliaThornell.  Sofia Lindroth Valet 2022 ĥDen 11 september är det val till riksdag, regioner (före detta landsting) och kommuner. ĥDet går att rösta i förtid från den 24 augusti. Läs mer på val.se Raja har inte råd att vara sjuk. Läs mer på nästa uppslag. ĥI vissa perioder har Cecilia Thornell och hennes kollegor återkommande hittat knark i gömmor på lekplatser. FOTO: HENRIK WITT VALET 2022 Läsmer! Partierna har svarat på fler frågor om lag och ordning. Läs svaren på fastighetsfolket.se/story/valet-2022/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=