Fastighetsfolket nr 6

Fastighetsfolket Nr 6 2022 33 Då är det diskriminering uOm du har blivit orättvist behandlad eller kränkt utifrån kön, könsidentitet eller ditt könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan till exempel vara att du får lägre lön än kollegan som är av ett annat kön, trots att ni har samma jobb och meriter. Till kön räknas även den som diskrimineras på grund av graviditet. Den som vabbar eller är föräldraledig får inte heller missgynnas genom att till exempel få sämre löneutveckling eller inte erbjudas utbildning på jobbet om andra får det. Sågör duomdublir utsatt vVänd dig till facket, chefen eller något skyddsombud. Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO), men prata med facket först. Spara gärna mejl, sms och annat som kan stödja det du har varit med om. Notera att det även gäller händelser på exempelvis tjänsteresor och personalfester, det vill säga allt som har med jobbet att göra. Det ska arbetsgivarengöra wArbetsgivaren måste jobba för att motverka diskriminering. Bland annat måste det göras en lönekartläggning varje år för att se så att lönerna inte är diskriminerande utifrån kön. Om arbetsgivaren får veta att någon blir illa behandlad på jobbet så måste man utreda det och se till så att diskrimineringen inte fortsätter. Det måste även finnas rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vadhänder sedan? xArbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig om du har blivit utsatt för diskriminering från arbetsgivaren eller från någon i chefsposition. Den som utsätter dig för trakasserier kan även straffas för ett brott, till exempel ofredande, sexuellt ofredande eller olaga hot. Därför ska du även polisanmäla brottsliga händelser. Den som utsätter kollegor för trakasserier av olika slag kan även få tillsägelser, varningar, omplaceras eller till och med bli av med jobbet. Arbetsgivaren avgör vad som behövs för att få stopp på trakasserierna.  Källa: Jenny Fromin, jurist och utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=