Fastighetsfolket nr 1

Fastighetsfolket Nr 1 2023 10 Oro för att pengarna inte ska räcka, raster som inte hinns med och så tankar på jobbet även på fritiden. Det är några saker som stressar Fastighets medlemmar. Texter: Lena Gunnars Foto: Shutterstock Fastighetsfolket har genomfört en läsarundersökning somvisar att 33 procent av de svarande har känt sig stressade eller oroliga för att lönen inte ska räcka till de utgifter man har. Det råder hög inflation och bankerna har höjt räntorna på lån. Dessutom har många i Fastighets yrken låga löner eller jobbar ofrivillig deltid. Undersökningen visar också att 29 procent har hoppat över rasten eller pauser för att hinna med jobbet och 29 procent har inte kunnat släppa tankarna på jobbet på fritiden. 18 procent har känt oro över att bli av med jobbet. Torbjörn Jonsson är central ombudsman i Fastighetsmed ansvar för arbetsmiljöfrågor. Han blir inte förvånad vare sig över att många känt oro över att lönen inte ska räcka eller att de hoppat över raster. Däremot blir han överraskad över att så stor andel inte kan släppa tankarna på jobbet när de är lediga. Det tycker Torbjörn Jonsson är oroväckande eftersom förbundets medlemmar inte får betalt för det. Till skillnad mot tjänstemännen. – Vi har ju tidlönebegreppet. Våramedlemmar ska starta en viss tid och sluta en viss tid. Därefter är de inte skyldiga att vare sig arbeta eller fundera på arbetet. Torbjörn Jonsson tycker att arbetsgivarna bör fundera på om de tar sitt ansvar för att informera sina anställda om vad de ska göra på jobbet. – Ofta uppfattar våra medlemmar att de ska göra ett visst arbete, men kunden har köpt ett annat uppdrag. Det leder till att medlemmarna gör mer än kontraktet kräver. De kanske städar 120 kvadratmeter i stället för 100. Då blir det stressigt, säger Torbjörn Jonsson. Han påpekar att även lönen kan vara en arbetsmiljöfråga. – Om man inte får del av löneglidningar trots att man försöker göra sitt jobb bättre eller inte får vidareutveckling kan det också påverka arbetsmiljön.  TEMA STRESS DET HÄR SKAPAR STRESS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=