Fastighetsfolket nr 1

ViktoriaDemircan Lokalvårdare och platsombud på Coor i Söderhamn. – Det är nog tidspressen. Vissa objekt är tidsbundna, det är en fast tid på dem, hur lång tid jobbet ska ta. Den fasta tiden är den som ställer till det. Det är också stressigt när vi har personalbortfall när det är svårt att få tag på vikarier. Daniel Liebst RSO och sanerare på Belfor Sverige i Mölndal (tidigare EBE Skadeservice). – Påmin arbetsplats är våra bekymmer som regel inte just stress. Men de som jobbar med till exempel byggstäd på företaget känner nog en viss stress, för det måste vara klart ett visst datum. Sedan jobbar jag idag somregionalt skyddsombud på 80procent och är inte såmycket ute i produktionen. Emil Haapala Städare och skyddsombud på Samhall i Pajala. –Jag blir stressad när mina arbetsuppgifter ändras snabbt. Om jag håller på med något, och så kommer chefen och säger att jag plötsligt ska jobba någon annanstans. Jag trivs inte med att flyttas runt mellan olika städobjekt med kort varsel. Dålig planering påverkar arbetsmiljön väldigt negativt. Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön inte ska vara för stressig. Men arbetsgivaren kan ta hjälp av skyddsombudet för att försöka lösa problempå jobbet somkan göra att de anställda blir stressade. Tillsammans med skyddsombudet kan arbetsgivaren arbeta med att både förebygga och lösa problem som kan skapa stress på jobbet. Målet är att människor inte ska bli sjuka på grund av stress på jobbet. De ska inte heller bli mobbade på sin arbetsplats. ARBETSMILJÖVERKET ÄR EN myndighet som har i uppdrag av regeringen att se till så att arbetsmiljön på arbetsplatserna lever upp till alla de krav som finns i Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket har tagit framolika bestämmelser, som kallas för föreskrifter. Bestämmelserna måste arbetsgivarna följa för att det ska vara en bra och säker arbetsmiljö för de anställda. Enligt Arbetsmiljöverket är det hög risk för VEM HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA STRESSEN? Det här gör skyddsombuden ĥSkyddsombuden ska vara med och planera saker som handlar om arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om: ĥDiskussioner inför en ombyggnad eller flytt. ĥFörberedelser för en omorganisation. ĥHur nya arbetsmetoder ska införas. ĥHur hälsofarliga ämnen ska användas. ĥPsykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär hör också till skyddsombudens uppgiftsområden. ĥSkyddsombuden kan i vissa fall också begära att arbetsgivaren ska göra saker för att leva upp till arbetstidslagens bestämmelser. ĥDessutom ska skyddsombuden kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns i Arbetsmiljölagen på att arbeta för en god arbetsmiljö, ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Källa: Arbetsmiljöverket TEMA STRESS Vad stressar dig på jobbet? Fastighetsfolket Nr 1 2023 16 stress på jobbet när de anställda har för mycket att göra på för kort tid och när det är problem och konflikter mellan arbetskamrater och/eller med chefer. Arbetsgivaren kan minska risken för stress somberor på jobbet genomatt till exempel minska kraven på de anställda eller anställa fler. Arbetsgivaren har också det högsta ansvaret för att se till så att det inte sker mobbning och kränkande särbehandling av någon på jobbet. EN UTGÅNGSPUNKT SOM arbetsgivaren och skyddsombudet kan ha är att se över så att det är en bra organisation på arbetsplatsen. Och att se till så att de anställda trivs på arbetsplatsen och med arbetskamrater. Omman känner sig för stressad på jobbet ska man vända sig till sitt skyddsombud eller arbetsplatsombud och berätta det. Bestämmelserna som handlar om hur man kan undvika att det blir för stressigt på jobbet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter somhandlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. De började gälla i mars 2016. Arbetsgivare som inte följer de bestämmelserna kan få betala böter till Arbetsmiljöverket. 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=