Journalisten nr 7 2021

Utgång NY BOK HAGEN-FALLET Oskyldigt anklagad eller kall- blodig mördare? Magnus Braaten & Kenneth Fossheim Norstedts 2018 försvinner Anne-Eli- sabeth Hagen spårlöst från hemmet. Hon är hustru till en av Norges rikaste perso- ner, Tom Hagen. Polisen utre- der först fallet som kidnappning, efter att Tom Hagen fått hotbrev med krav på en lösensumma. De två författarna, som jobbar som kri- minalreportrar på TV2 i Norge, har följt fallet och berättar om hur Tom Hagen så småningom blir misstänkt för att ha mördat sin fru och varför fallet ännu är olöst. Det är en udda och spännande historia, men ibland är det så detaljrikt att det går lite på tomgång. QR NY BOK BENNY – DREVET, DÖDEN Lotta Fristorp Kaunitz-Olsson Lotta Fristorp har en bak- grund som journalist och var i många år presschef på Kultur- huset Stadsteatern. I fjorton år jobbade hon nära chefen Benny Fredriksson. Ben- ny – drevet, döden är en koncentrerad och lågmäld inifrån- skildring av de sista månaderna i hans liv. Sorgsen mer än arg, trots att Fristorp är tydlig med sin ingång; redan på sidan 5 slår hon fast att Aftonbladets granskning (som skulle kom- ma att klandras grovt av PON) den 5 december 2017 ”kom att bli Benny Fredrikssons död”. Hon drar sig inte heller för att namnge enskilda journalister och skådespelare i fördelning- en av skuld. Ändå blir bokens slutord mer nyanserade: Ingen kan riktigt veta när ett drev blir dödligt. Linjen mellan berätti- gad granskning och ”något fu- lare” är begripligt tunn. Och den skörhet somBenny Fredriksson visade sig ha hade inte ens hon, hans nära medarbetare och vän, anat, skriver Lotta Fristorp. Men har Fredrikssons självmord lärt medierna något, blivit ett re- ningsbad? Hon tvivlar. HL NY BOK VAPENSMEDERNA Männen som beväpnar Sveriges kriminella Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle Norstedts Skjutningar mellan krimi- nella ökar, men även personer sombara råkar befinna sig på ”fel” plats riskerar att skjutas till döds på svenska gator. Hur kommer det sig att det kan fin- nas såmånga vapen i omlopp i Sverige? Den frågan ställde sig SvD-reportrarna Jani Pirttisa- Ren glädje att läsa Fichtelius På Fotografiska i Stockholm presen- terar utställningen Nu- de verk av 30 kvinnliga konstnärer från 20 olika länder världen över. Ut- ställningen, som pågår till den 28 november, har fokus på den mänskliga kroppen. NY BOK UTSTÄLLNING ÄKTA NYHETER Journalistik i demokratins tjänst Erik Fichtelius Fri tanke Erik Fichtelius är en skick- lig journalist, som varit med och format synen på journalis- tik under fem decennier. Titeln Äkta nyheter ligger väl i tiden och betydelsen av att särskilja falska och lögnaktiga nyheter från äkta riktiga nyheter är viktigare än någonsin. Vi måste i varje given situation kunna visa för våra belackare vad som skiljer vårt arbete ifrån det som skrivs och påstås i fb-grupper, twitter- stormar eller propagandasajter. Konsekvensneutraliteten är enligt författaren en helt nöd- vändig inställning. Men omna- tionens intressen är allvarligt ho- tade omman publicerar en upp- gift, skaman då ändå publicera? Bokens svar är att först göra en egen bedömning om det är sant att rikets säkerhet är ho- tad. Om svaret är nej, så borde man publicera. Det exemplet som tar mest utrymme (kanske lite väl stort) är det omGris- buktsinvasionen. Om historien hade kommit ut, då informatio- nen fanns påThe NewYork Ti- mes, hade invasionsförsöket kanske stoppats, och en massa liv räddats. Men tidningen av- stod av rädsla för konsekven- serna. Men det räcker inte att en nyhet är konsekvensneutral, den måste framförallt vara korrekt, sann och intressant, slår författaren fast. Erik Fich- telius har så många fantastiska journalisthistorier att berätta att det är en ren glädje att läsa denna i grunden väldigt teore- tiska bok. HG 38 JOURNALISTEN NR 7, 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=