Kommunalarbetaren 2021 / 14

KOMMUNALARBETAREN D e är hur nöjda somhelst, de som jobbar på äldreboendet Juliagården. För nu styr de över sig själva. Delar lika på lönen, är sina egna chefer, bestämmer hur och när de ska jobba. Upprinnelsen till att de i dag driver verksamheten på egen hand varminussiror för Nordmalings kommun och med det prat omnedskärningar. Såmitt under pandemin bestämde de sig. Och nu driver de sin arbetsplats på intraprenad, vilket innebär att de fortfarande är anställda av kommunenmen har totalt inflytande över ekonomi, organisation och arbetssätt. När KA:s reporter Pernilla Josefsson reste till Juliagården för att inter- vjua demslogs hon av hur samspelta de är när de ska beskriva upplägget, de fyller på ett självklart sätt i varandrasmeningar och alla skratt vittnar omhur bra de verkar trivas ihop. Hennes reportage hittar du på sidorna 32–37. DET ÄR LÅNGT ifrån likamuntert påmånga äldreboenden. HelenaGunnarsson ochMira Klingberg Hjort, reportrar på KA, har tittat närmare på hur nattbemanningen ser ut på landets äldreboenden. Deras granskning visar att under de senaste femåren harminst 46 boenden kritiserats för att ha för låg be- manning. Granskningenvisar också att bemanningen på natten i flera fall är så låg att demensavdelningar – trots skärpta regler – fortfarande lämnas obevakade. Somså ofta när det gäller verksamheter somkom- munalare jobbar i är det kostnaderna för personal somdet kapas först ochmest i när det ska sparas. Re- sultat: sönderstressad personal och boende som inte harmöjlighet att få den vård de har rätt till. Här, liksom inommånga anorektiska verksamheter, är en ökad be- manning lika nödvändig somden borde vara självklar. MEN ÄVEN OM sirorna är nedslående finns det ljuspunkter även här. Efter flera tua år har Kullängens vård- och omsorgsboende i Hallsberg ökat bemanningen på natten. Läsmer omvad de tvingades gå igenomoch hur de lyckades få till en förbättring på sidorna 20–28. Den mörka och ljusa sidan av äldreboenden »Att lyfta fram goda exempel är ett av KA:s viktigaste uppdrag.« Ledare Vad tycker du? Hör av dig till anna.kornung@ka.se GRUNDAD 1910 Följ oss också på ka.se, Facebook, Instagram och Twitter. POSTADRESS Box ,  € Stockholm TELEFON …-‡ˆ ˆ  (tidningen) Prenumeration och medlems- frågor, kontakta Kommunal: -€€ ‡  (adress- ändring sker automatiskt) E POST kommunalarbetaren@ka.se fornamn.efternamn@ka.se CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Anna Körnung …-‡ˆ ˆ  REDAKTIONSCHEF Susanne Hultström …-‡ˆ ˆ ˆ­ DIGITALREDAKTÖRER Simon Rothelius …-‡ˆ ˆ • Elin Steen …-‡ˆ ˆ •­ Therése Söderlund …-‡ˆ ˆ •ˆ REPORTRAR Cecilia Alstermark (tjl) …-‡ˆ ˆ ˆ Catarina Berglund …-‡ˆ ˆ ˆ– Johan Erlandsson …-‡ˆ ˆ ˆ€ Helena Gunnarsson …-‡ˆ ˆ ˆˆ Mats Gustafsson Hedenström …-‡ˆ ˆ ˆ• Pernilla Josefsson …-‡ˆ ˆ ˆ Mira Klingberg Hjort (tjl) …-‡ˆ ˆ ˆ‡ Stephen Lindholm …-‡ˆ ˆ ˆ Ra•aella Lindström …-‡ˆ ˆ  Christina Swahn …-‡ˆ ˆ •– ART DIRECTOR Peter Önnestam …-‡ˆ ˆ •• LAYOUT Niklas Wennergren (vik) …-‡ˆ ˆ • KORREKTUR Michelle Bergman SEKRETERARE Agneta Hübenette …-‡ˆ ˆ •€ ANNONS AdSales Group AB …-€ …• ˆ– kajsa@adsales.se UPPLAGA ˆ ˆ, TS-kontrollerad ­ TRYCK Stibo Complete S V A N E N M Ä R K E T Trycksak 5041 0004 Missa inte våra dagliga nyheter på ka.se. Ett sätt att hela tiden hålla sig uppdaterad är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl att du vill ha det på ka.se/ nyhetsbrev. ANNA KÖRNUNG chefredaktör När vi är många kan vi göra mer. Och du och din insats är viktig för att vi ska fortsätta att växa och kunna göra skillnad på riktigt. När du värvar en kollega får den nya medlemmen just nu de först tre månaderna för endast 160 kronor, och du får ett presentkort på 200 kronor.* Bra va? ... därför är det bra att vi blir fler. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=