Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 11 COVID‰19 Efter någon timme på arbetspasset började den personliga assistenten känna sig febrig. Men arbetsledaren uppmanade assistenten att jobba vidare. Det visade sig senare vara covid och brukaren avled på sjukhus åtta dagar senare. –Arbetsledaren tog beslutet att assistenten skulle vara kvar på arbetet ochdet är väl där det har brustit, anser vi. Personalen skulle tagits ur tjänst direkt, säger EwaWilstrand, verksamhetschef viddet aktuella assistansbolaget. Det är i en lex Sarah-anmälan av händelsen somhistorien berättas, något som lokalamedier och Expressen också har rapporterat om. Det är ännu oklart om Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer att gå vidaremed händelsen. Brukaren togs in på sjukhus och avled åtta dagar efter assistentens första symtommen smittkälla går inte att fastställa trots smittspårning av smittskyddsenheten. Bolaget har vidtagit flera åtgärder. Bland annat harman informerat assistenter och arbetsledare omvikten av att ingen ska arbeta med symtompå covid-19. Hur mår assistenten och arbetsledaren efter detta? – Det är klart att de har känt skuld i det här. Vi hat försökt stötta democh pratamed dem såmycket sommöjligt. De är inte tagna ur tjänst, däremot så är båda ovaccinerade. Det är inget krav vi kan ställa. Men den ena av dem har nu bokat tid för vaccination, säger verksamhetschefen EwaWilstrand. Mats Gustafsson Hedenström gjort vår redovisning för 2021 somvi vet. Ett problemär att nästan all personal i landet somutbildats har varit kommunalt anställda, trots att privatanställda inomäldreomsorgen ska få samma chans. Kommunals ombudsmanAnncharlotte Sidvall tror attmöjligheten till långsiktighet kommer att göra att fler både privata och kommunala verksamheter utbildar personal. – Nu gäller utbildningen i flera år och jag tror också att det ger enmöjlighet att göra en plan, en strategi framåt, säger hon. Hennes kollega Lena Byströmser det här somen unikmöjlighet för alla somarbetar inom äldreomsorgen och vill utbilda sig. – Det här är första gången som jag varitmed omattman får en chans att utbilda sig på betald arbetstid. Ta chansen. Pernilla Josefsson SÅ FUNKAR ÄLDRE OMSORGSLYFTET Vad är det? En satsning där kommuner och privata aktörer i äldreomsorgen kan söka pengar från staten för att personal ska kunna utbilda sig med full lön på arbetstid. Vem får gå? Personer som redan arbetar i eller som anställs inom äldreomsorgen och behöver utbildning. Vilka utbildningar kan jag gå? Läs till vårdbiträde, undersköterska eller annat som är relevant för äldreomsorgen. Vissa specialistundersköterskeutbildningar och chefsutbildningar för första linjens chefer ingår. Hur går det till? Du studerar på halvtid och arbetar på halvtid med full lön. Arbetsgivaren får ersättning för lönen under studietiden. Hur ansöker jag? Ta kontakt med din arbetsgivare eller Kommunal lokalt för att få veta mer om hur du söker hos dig. Det fungerar olika i olika kommuner. Får alla somvill gå? Oftast inte, eftersom arbetsgivaren måste få pengar för din studietid och möjlighet att anställa en vikarie. I många kommuner är det fler som vill gå än det finns pengar till. Det beror också på vad du har för utbildning tidigare, vad du vill läsa för utbildning och hur mycket du arbetar. Och om jag jobbar privat? Ligg på din arbetsgivare. Det är en fråga sommåste lösas mellan kommunen och företaget. Ovaccinerad – då fick hon städa i stället Undersköterskan DonnaMcCullough fick andra arbetsuppgifter, somatt städa, för att hon inte vill vaccinera sigmot covid-19. Hon arbetar natt vid ett vård- och omsorgsboende i Uddevalla. – Jag tycker att det borde gå lika bra att använda skyddsutrustning och snabbtest varje arbetsdag, säger hon. Men socialchefen, Roger Granat, håller intemed henne. – Vi har varit i kontakt med smittskyddet i Västra Götalandsregionen somsäger att smittan i första hand sprids av ovaccinerade. Därför ställer vi krav på att personal ska vara vaccinerade, säger han. Stephen Lindholm Så mycket ökade sjukfrånvaron i transportbranschen med bland andra buss- och spårvagnsförare under pandemiåret 2020. Det är den högsta ökningen av alla branscher. Näst högst låg vård och omsorg med 46 procent. PROCENT +48 Assistent fick jobba sjuk – brukare dog Så blir ditt ob i jul Den som jobbar i jul får extra ob-tillägg för storhelg. Vissa får också extra ersättning för nattarbete i julhelgen. Här kan du kolla vad som gäller i ditt avtal. LÄSHELAARTIKELN PÅKA.SE sökord: Ovaccinerad KA.SE Skanna qr-koden med din mobil. Donna McCullough. FOTO: SIMON ELIASSON sökord: ob jul

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=