Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 16 interns förstaminusgrader har lagt sig som ett töcken över norra Alsike, i Knivsta kommun. Klockan är strax före sju på torsdagsmorgonen och nattens tystnad präglar fortfarande skolgården på Adolfsbergsskolan. Men i grundskolans kök är personalen i full färdmed att förbereda dagens lunch. KockenMarie Jägeving Husak tar ett hårt grepp omsleven innan hon rör om i sitt kokkärl. Från grytan reser sig ånga, somklättrar uppmot ventilationssystemet i taket. I taktmed att klockan tickar närmare elva, då lunchen börjar för eleverna, bildasmer ånga och rök i tillagningsköket. Plötsligt avbryter köksbiträdet Leila Lind sig själv. Hon skulle precis öppna dörren till den ena ugnen – när tanken slog henne, att i samma ögonblick som dörren öppnas kommer röken att dansa runt henne. –Vi snackar omenhelt annan sorts rökändendu får hemmanär duöppnar ugnen. Riskenär att ångan kommer rakt i ansiktet och dåbränner dudig, säger hon. Därför brukar Leila Lind ochMarie Jägeving Husak ställa sig bakomdörren när det är dags att ta utmaten. Men det är inte alltid så lätt att komma ihåg det omdu är stressad. Det är något somLeila Lind själv har fått uppleva. Normalt sett jobbar hon vid grönsakerna, men under en period i somras jobbade hon nära ångan och röken. I samma veva fick hon ett sår på ögonlocket. – Jag tror att orsaken var den varma ångan från grytorna och ugnen, säger hon. 2019 ANMÄLDES 579 arbetsolyckor där köksbiträden var tvungna att sjukskriva sig. Det visar siŠror frånArbetsmiljöverket. Motsvarande siŠra för kockar var 527 under samma period. Det betyder att tre personer varje dag det året drabbades av en arbetsolycka i ett storkök eller ett restaurangkök. Under det kommande året, då coronaviruset härjade, minskade antalet arbetsolyckor för kockar. Trots det skadade sig fortfarande lite fler än en kock per dag, då antalet anmälda olyckor var 382 fall. 460 köksbiträden drabbades. Men kökspersonalen är långt ifrån ensamma omatt drabbas av olyckor på jobbet. KOMMUNALARBETARENHAR UNDERSÖKT vilka arbetsolyckor somär vanligast i de största yrkesgrupperna inomKommunal. Statistiken frånArbetsmiljöverket gäller för 2019, då senare år är så starkt präglade av coronaviruset. SiŠrorna visar att tusentals kommunalare skadar sig så olyckligt på jobbet varje år att de tvingas sjukskriva sig. Vanliga orsaker till arbetsolyckor är fall och våld från brukaremen ocksåmer yrkesspecifika orsaker somfotboll för barnskötare och åkgräsklippare för vaktmästare kommer högt på listorna. –Det är förskräckligt attmänniskor skabehövahamna i situationer somgör att de skadas på sinaarbetsplatser, sägerHåkanOlsson, ställföreträdande generaldirektör påArbetsmiljöverket. Han tror att det finns ett stortmörkertal i statistiken. Dels finns det arbetsgivare somsaknar tillräckligtmed kunskap omvad somska rapporteras, dels kan det vara så attmångamindre allvarliga händelser inte tas på allvar. – Det kan till exempel vara omen kokgryta välter i ett kök och du hinner hoppa undan. Ofta tänkerman nog att det gick bra den här gången och att det var jag som slarvade, säger HåkanOlsson och tillägger: – Trots det är det viktigt att göra en tillbudsanmälan, då det kan ske en allvarlig olycka nästa gång. SANNINGEN ÄR ATT det inte finns en enkel lösning på problemet, enligt HåkanOlsson. Nyckeln till attminska antalet arbetsolyckor är det sommånga gånger förr har upprepats – ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön och dess risker. –Det handlar omatt förebygga och riskbedöma vilka situationer somkanuppstå. Nästa del i arbetet är att ha ett fungerande rapporteringssystemomolyckor och tillbud. Dettamåste arbetsgivaren lyfta fram, säger HåkanOlsson. I NORRA ALSIKE har både Leila Lind ochMarie Jägeving Husak sluppit varamed omallvarliga arbetsolyckor. Likaså har Knivsta kommun gjort en rad satsningar genomåren för att »Vi snackar om en helt annan sorts rök än den du får hemma när du öppnar ugnen.« Leila Lind, köksbiträde KA granskar ARBETSOLYCKOR KOCK, KOKERSKA, MÅLTIDSPERSONAL V DET ÄR EN ARBETSOLYCKA Arbetsolyckor är benämningen på olycksfall på arbetet som har lett till sjukfrånvaro. Efter en arbetsolycka måste arbetsgivare tillsammans med skyddsombudet utreda bristerna i arbetsmiljön. Arbetaren själv behöver inte anmäla arbetsolyckan, men ska rapportera till sin chef som sedan är skyldig att anmäla. Det finns flera tunga varor som kan behöva flyttas i ett kök. Marie Jägeving Husak brukar använda en hiss eller vagnar för att transportera varorna. KNIVSTA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=