Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 18 Det är hemska siffror« KA granskar ARBETSOLYCKOR KOCK, KOKERSKA, MÅLTIDSPERSONAL Malin Ragnegård. minska risken för att kökspersonalen ska skada sig. Bland annat harmedarbetarna fått träŠa en före detta kock, somvisat hur styrketräning kan användas i jobbet. Vid andra tillfällen har pilates, promenader och tunga lyft varit på agendan. Dock pausades aktiviteterna när coronaviruset gjorde sin entré i Sverige. I framtiden hoppas kommunen på att kunna väcka nytt liv i aktiviteterna. Marie Jägeving Husak tycker att det är bra, men understryker också att enkelt samarbete kan göra stor skillnad. Sedan en lång tid tillbaka har hon haft problemmed nacken och delar av ryggen. – Potatismos är väldigt tungt förmig eftersomdet är så kompakt. Därför försöker vi ta bort det såmycket sommöjligt frånmatsedeln för att underlätta förmig. I stället kan vi använda ugnspotatis, säger Marie Jägeving Husak. Leila Lind nickar instämmandemedanMarie Jägeving Husak har ordet. – Ibland kan en av oss lyfta de tunga sakerna när det känns jobbigt för den andra, inflikar hon. Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård tycker att det är oacceptabelt att tusentals människor i Kommunals största branscher drabbas av arbetsolyckor. Nu kräver hon förbättring. – Det är hemska siŠror. De ska inte behöva vara så här höga. Arbetsgivaren kanske inte bedriver ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete somvi skulle önska. Det är tyvärr inte förvånande, men det är helt oacceptabelt och det härmåste faktiskt de somhar arbetsmiljöansvaret göra någonting åt. Hon tror att en orsak till de höga talen är ekonomisk. – Det handlar ofta omeŠekten av alla besparingar somhar skett. Det behövs en högre bemanning. Man gör saker för hastigt för att man inte hinner tänka sig för. Man kanske lyfter saker själv i stället för att vara två. Jumer tidman har destomindre risk finns det attman skadar sig. Vilket är Kommunals ansvar? – Vi behöver skyddsombud på varenda arbetsplats somkan stötta närman har råkat ut för någonting, menmycket handlar omatt jobba förebyggande och hela tiden vara den somställer krav. Skyddsombudet har ju väldiga mandat att kunna agera. Många arbetsplatser saknar ju skyddsombud, är inte det ett misslyckande för Kommunal? – Jo, det är det. Det är en jätteutmaning och helt livsviktigt att vi ser till att få fler att bli skyddsombud. Men det är också ett väldigt tuŠt uppdrag att vara skyddsombud. Därmåste vi somKommunal visa att vi ger den kunskap och den uppbackning sombehövs. På Sveriges Kommuner ochRegioner, SKR, understrykerman att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. – I det ligger ocksåatt förebyggaarbetsolycksfall. Det viktigaär attmanutreder varje händelseoch försöker ta redapåvarför det hände, såattmankommer åt orsaken. Enstor risk i dehär branschernaär attmanhåller påmed levande ting. Det är ett inbyggt riskmoment, den ena situationenär intedenandra lik, säger säger AndersWestlund, utredarepåSKR. Johan Erlandsson DET KANDUGÖRAOM DET FINNSOLYCKSRISK Tala med din arbetsgivare. Den har en skyldighet att tillsammans med personal och skyddsombud bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, göra riskbedömningar och ha rutiner för att man inte ska råka ut för olyckor. Finns riskerna kvar, tala med ditt fackliga skyddsombud. Om det fortfarande inte händer någonting kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en så kallad 6:6a-anmälan. Innan en allvarlig olycka händer är det viktigt att också mindre tillbud rapporteras till arbetsgivaren. KÄLLA: Kommunal

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=