Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 19 KA granskar ARBETSOLYCKOR VAKTMÄSTARE Vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2019. 1. Halt underlag (is, snö) 52 2. Stege 27 3. Trappa 26 4. Golvytor/halt golv 19 5. Åkgräsklippare 17 6. Cykel 15 7. Häcksax, maskinell 13 8. Trappstege 11 9. Dörr 8 10. Skåp 8 ¡Jag kan intepåminnamig att jaghar varitmedomnågon riktig arbetsplatsolycka. Menmanhar varit näranågra gånger,många gånger på grund avattmanär ensamoch såchansarman lite. Jag skulle till exempel skruva ner ett par stora rep i en lekpark. Det var en gammal och dålig lekpark, repen lossnade och for i väg och klappade till mig så att glasögat sprack. En annan vanlig orsak är attman lyfter ochbärmöbler. Då är det lätt attman ”förlyfter” sig och får ont i ryggen. Det har jag självvaritmedom, det var elevbordoch stolar. Man flyttar ofta hela klassrumi trappor och så på sommarenochdet ärmånga gånger inga lätta grejer. Vintertid är det lätt att man snubblar eller halkar när man lyfter. Och som skolvaktmästare jobbar man ofta ensam. Ett sätt attmotverka arbetsolyckor skulle kunnavara att hamer samarbetevaktmästare emellan. I Jönköpings kommun finns heller ingen samordnare för oss skolvaktmästare. Där tror jag att det skullevarabraomdet fanns någon somtogvarapåvåra intressen. Jag har arbetat här i femtonår ochhar intevarit pånågon fortbildning i ämnet vaktmästeri. Det kundevara lyftteknikeller attmanfick redapåvad det finns för hjälpmedel. Fortbildning skulle kunna förebygga arbetsolyckor. Vi är sommångayrkesgrupper stressade. Elevernablir bara fler ochfler i våra skolor ochdet blirmer ochmer att göra. Det kan handlaomattman i stället för att väntapå hjälpaven lärare att flyttamöbler, tar tag i det självoch ”förlyfter” sig.« BERÄTTAT FÖRJohan Erlandsson Anders Heinhagen Skolvaktmästare i Barnarpsskolan i Jönköping: JÖNKÖPING MANÄR ENSAMOCHCHANSAR KÄLLA: Arbetsmiljöverket Ensamarbete, lyft och jobb i stegar och trappor är vanliga riskfaktorer för skolvaktmästare, berättar Anders Heinhagen, som dock själv varit förskonad från att drabbas. FOTO: ANNA HÅLLAMS ANTAL

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=