Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 3 2 5 kommunalare råkar varje dag ut för en olycka somär så allvarlig att de behöver sjukskriva sig. 25 varje dag. Vilket alltså innebär att tusentals skadar sig årligen på jobbet, ett antal somökar för varje år. Och då är ändåmörkertalet stort, enligt Arbetsmiljöverket somhåller koll på de olyckor somsker på jobbet. Detta komframnär KA:s reportrar JohanErlandssonoch Ra‚aella Lindströmdjupdök i si‚rorna över arbetsskador och intervjuade köksbiträdet Leila, skolvaktmästarenAnders, undersköterskanStina, elevassistentenGordana, bussförarenPetri, barnskötarenHelinoch städarna Louise ochMonica. Hela granskningenkandu läsa på sidorna 14–25. Läs gärna också Catarina Berglunds fina intervjumed Jessica Eriksson och FannyAmbjörnsson, där Jessica berättar omatt i 30 år arbeta som personlig assistent till Fannys lillasyster Nadja. Omhur nära hon kom henne och familjen, omhur Nadja var hennes universitet och omhur det är nu när hon har dött. HÄR PÅ REDAKTIONEN har vi börjat titta på det kommande året och vad vi ska fokusera på. Självklart ska vi fortsätta att ta oss an de frågor vi vet engagerar och berör ermest – somarbetstider, scheman, lön, arbetsmiljön – men under nästa år väntar också både Kommunals kongress och val. Och redan nu känns det somomriksdagsvalet kan bli lika jämnt somherrallsvenskans slutstrid. Oavsett resultatet så är det viktigaste för oss att lyfta de frågor somni tycker borde belysas extra noga. Vilka är de?Mejla gärnamig och berätta! SNART ÄR DET jul och vi ser slutet på ännu ett pandemiår. Förmånga kommunalare har det inneburit ett års arbete där ett redan ansträngt läge blivit ännu tu‚are. Pandemin har ju gjort det brutalt tydligt vilka brister somfinns när det gäller villkoren för välfärdsarbetare. Men. Pandemin har också visat vilken enorm insats ni alla kommunalare gör och hur samhället står och fallermed er. TILL SIST: Oavsett omoch hur du firar julhelgerna hoppas jag att du får en fin avslutning på året! Nästa tidning kommer en bit in i januari, annars finns vi ju hela tiden på ka.se. Vilka frågor ska vi lyfta under 2022? »Pandemin har ju gjort det brutalt tydligt vilka brister som finns när det gäller villkoren för välfärdsarbetare.« Ledare Vad tycker du? Hör av dig till anna.kornung@ka.se GRUNDAD 1910 Följ oss också på ka.se, Facebook, Instagram och Twitter. POSTADRESS Box  , €€ ‚ Stockholm TELEFON †-ˆ‰ ‰  (tidningen) Prenumeration och medlemsfrågor, kontakta Kommunal: €-‚‚ ˆ  (adress- ändring sker automatiskt) E POST kommunalarbetaren@ka.se fornamn.efternamn@ka.se CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Anna Körnung †-ˆ‰ ‰ € REDAKTIONSCHEF Susanne Hultström †-ˆ‰ ‰ ‰€ DIGITALREDAKTÖRER Simon Rothelius †-ˆ‰ ‰ – Elin Steen †-ˆ‰ ‰ –€ Therése Söderlund †-ˆ‰ ‰ –‰ REPORTRAR Cecilia Alstermark (tjl) †-ˆ‰ ‰ ‰ Catarina Berglund †-ˆ‰ ‰ ‰— Johan Erlandsson †-ˆ‰ ‰ ‰‚ Helena Gunnarsson †-ˆ‰ ‰ ‰‰ Mats Gustafsson Hedenström †-ˆ‰ ‰ ‰– Pernilla Josefsson †-ˆ‰ ‰ ‰† Mira Klingberg Hjort (tjl) †-ˆ‰ ‰ ‰ˆ Stephen Lindholm †-ˆ‰ ‰ ‰ Ra•aella Lindström (vik) †-ˆ‰ ‰  Christina Swahn †-ˆ‰ ‰ –— ART DIRECTOR Peter Önnestam †-ˆ‰ ‰ –– LAYOUT Annika Ze•er †-ˆ‰ ‰ – KORREKTUR Michelle Bergman SEKRETERARE Agneta Hübenette †-ˆ‰ ‰ –‚ ANNONS AdSales Group AB †-‚ †– ‰— kajsa@adsales.se UPPLAGA ‰€ ‰, TS-kontrollerad € TRYCK Stibo Complete Missa inte att följa oss på Facebook eller Instagram så kan du ta del av allt vi på KA gör, även det som händer mellan att tidningen kommer ut. ANNA KÖRNUNG chefredaktör SVANENMÄRKET Trycksak 5041 0004

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=