Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN Vad kan facket göra omman inte får ett samtal om sin lön? Då ska Kommunal lokalt ta kontaktmed arbetsgivaren och påtala att detta inte har skett. Hur ska ett lönesamtal se ut i den bästa av världar? Det ska vara ett samtal sombeskriver resultatet utifrån lönekriterierna kopplat till arbetstagarens lön, där både arbetstagaren och chefen beskriver sin upplevelse avmåluppfyllnad, krav och förväntningar och som innehåller feedback. Vad står det om lönesamtal i de privata avtalen? Det är väldigt olika i olika avtal vad som anges om lönesamtal. Faktarutan här intill visar hur det ser ut i några av de största avtalen på den privata sidan. Lönesamtal i privata avtal → → → → → → I löneavtalet med Vårdföretagarna för privata vårdföretag inom äldreomsorg står det klart och tydligt att lönesamtal ska hållas varje år och vad de ska innehålla. I löneavtalet med Vårdföretagarna som gäller personliga assistenter står det att samtal med de anställda om måluppfyllelse och samstämmighet med lönekriterierna är en grundförutsättning för en bra löneprocess. Samt vad syftet med ett lönesamtal är. I löneavtalet med Fremia för personliga assistenter står det att individuella lönesamtal ska hållas varje år samt vad utgångspunkten och syftet med samtalen är. I bussbranschavtalet med Sveriges Bussföretag, för den personal som har individuella löner, står det att det ska ske en årlig dialog mellan arbetsgivare och anställd och att vid lönesamtal ska den anställde få sin lön motiverad. I avtalet med Almega Tjänsteförbunden, för städare, står det att medarbetarsamtal ska ske, där även lönesättning diskuteras och motiveras. Vill du veta vad som gäller i just ditt avtal kan du antingen gå in på Mina sidor på kommunal.se eller kontakta din lokala fackliga sektion. KÄLLA: Kommunal 39

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=