Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 40 Måstemitt foto vara med på hemsidan? ARBETSMILJÖ KA reder ut »Annars får publiceringen bara ske om det är helt nödvändgit efter att arbetsgivarens intressen vägtsmot den anställdas intresse av integritetsskydd.« / Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd Skriv till: fragaka@ka.se eller KA reder ut, Kommunalarbetaren, Box 209, 101 24 Stockholm. LÖNER&AVTAL A KASSA ARBETSRÄTT SJUKREGLER Fråga våra experter om I varje nummer svarar våra experter på dina frågor. Skriv vilket avtalsområde du tillhör. Vi gör ett urval av frågor och garanterar inte att alla får svar. Får en arbetsgivare tvinga en anställd till att medverka med foto och telefonnummer på sin hemsida? / Ha SVAR: Den anställdas fotografi och arbetstelefonnummer är personuppgifter enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Enligt GDPR kan personuppgifter behandlas efter samtycke. En arbetsgivare kan bara undantagsvis grunda sådan behandling på arbetstagares samtycke. Den ska då anses somhelt frivillig. Annars får publiceringen bara ske omdet är helt nödvändigt efter att arbetsgivarens intressen vägtsmot den anställdas intresse av integritetsskydd. Normalt är det tillåtet för en arbetsgivare att på sin hemsida publicera namn på de anställda och deras arbetstelefonnummer, däremot inte fotografier av de anställda. I normalfallet gäller alltså att omen arbetstagare säger nej till publicering av sitt fotografi så får arbetsgivaren inte lägga ut fotografiet. Arbetstagares privata telefonnummer förfogar arbetstagaren själv över och arbetsgivaren får intemot arbetstagarens vilja lägga ut den informationen på sin hemsida. ILLUSTRATION: FELICIA FORTES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=