Kommunalarbetaren 2022 / 1

KOMMUNALARBETAREN 44 Boken är skruvad, den är absurd – det är en roman omett överbelagt och underbemannat äldreboende. I Frida Turanders debutbok får man skratta åt äldrevårdens villkor. TEXTCatarina Berglund FOTOØyvind Lund De anställda jobbar alla dagar i veckan och slipper därmed vara lediga i tid och otid. Schemat kallas »det hållbara sundhetsschemat«. Äldreomsorgschefen har brist på personal och tvingas ragga folk till nattpasset på tågstationen. På äldreboendet i boken Äldreboendet Solrosen« sitter korsstygnsbroderade tavlormed vackra värdeord på väggarna. Problemet är att ingen ens hinner läsa dem. De äldre är förmånga. Personalen för få. Administrationen en börda somdet saknas tid för. Frida Turander kallar sin bok en hemskt orolig saga. –Min stil komautomatiskt när jag började skriva, det är ju uppskruvat in absurdum. Eftersomgrunden i berättelsen är väldigt svart ville jag att det skulle vara humoristiskt, annars hade det blivit för tungt. Äldreboendet Solrosen« ligger ganska nära verkligheten påmånga sätt. Samtidigt somden skruvats till. Och det är närheten till hur det verkligen fungerar somgör den så läskig, somgör att skrattet fastnar i halsen emellanåt. FRIDA TURANDER ARBETAR själv inomäldreomsorgen, inomhemtjänsten i värmländska Hagfors. Hon insjuknade i utmattningssyndromför två år sedan. Somen av alla de kvinnor i vården att duka under för stressen och för hög arbetsbelastning, somhon säger. – När jag insåg vad jag drabbats av och varför jag drabbats var det skönt att försöka få utlopp för frustrationen genom att skriva. Det är ju inte bara jag somär sjuk utan hela systemet. Jag hade inte tänkt att det skulle bli en bok av det, det fungerademer somrehabilitering förmig själv till en början. Hon är fortfarande deltidssjukskriven och blir lätt hjärntrött. Boken har bokstavligen kommit till mening för mening. – Jag har en dator i köket somstår på och så skriver jag när det kommer. Ibland är det bara ett ord, en annan gång en mening. Samtidigt är det ett sätt att hålla hjärnan i gång. Och det här var verkligen en bok somville urmig. Boken både synliggör och tydliggör konsekvenser av nedskärningar, åtstramningar och politiker somblundar för verkligheten. I boken upptäcks denmest »geniala och slutgiltigtmest kostnadseŠektiva lösningen någonsin«. Kanske kan någon gissa vad det är sommarknadsförs som»valfrihet ända till stupet«? – Den ultimata kostnadseŠektiviseringen är ju att få bort de riktigt stora och tunga posterna somär själva grunden för verksamheten – vårdtagare och personal. Jag hoppas att min bok kan varamed och bidra till en diskussion i ämnet och jag hoppas att vi aldrig glömmer bort att det är riktiga människor det handlar om. FRIDATURANDERMENAR att personalen redan idag kompenserar bristerna i vårdenmed sitt eget välmående för vårdtagarnas skull. Att det inte är en slumpatt ohälsaoch långtidssjukskrivningar är höga för just personal i äldreomsorgen. – Jag tror inte att de somharmakten att förbättra arbetsförhållandena på riktigt förstår riskerna och problemen fullt ut. Kvalitetsmätningar ochmedarbetarundersökningar ser okej ut på pappret, så de uppfattar det somatt verksamheten är bättre än den är. Eller så stoppar demedvetet huvudet i sanden och blundar för hur verkligheten ser ut. Jag har faktiskt svårt att avgöra vilket. Utdrag ur boken: Svart och skruvad saga omäldrevården Kultur »Nu skulle allt bli bättre”, lovade politikerna gång efter annan och skrev än vackrare ord på gyllene papper som bländade folket. Men de vackra orden tycktes aldrig nå ända fram till äldreboendenas verksamhet.«

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=