Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 11 funkat bra, även omdet fanns vissa barnsjukdomar att skolans schema inte riktigt synkademed jobbet. Och vid årsskiftet är hon alltså undersköterska och ser bland annat framemot en löneökning. Jobbet i sig kommer nog inte förändras särskiltmycket. Men hur går det med ryggen i hemtjänsten? – Det har funkat jättebra faktiskt. Man får tänka sig för närman arbetar. Både Kommunal och arbetsgivarorganisationenSveriges Kommuner ochRegioner, SKR, hade gärna sett en förlängningmedminst tio år. – En satsning somäldreomsorgslyftet har en avgörande betydelse för kompetensförsörjningen till äldreomsorgen, konstaterar CarolineOlsson, chef vid SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik ,i ett blogginlägg på SKR:s hemsida. MYCKET AV PENGARNA har inte använts i kommunerna. Brist på utbildningsplatser och brist på vikarier har nämnts somorsaker till att inte fler kunnat utbilda sig. – Samtidigt finns detmånga på las-listor som skulle kunna komma in och vikariera. Det har varit alldeles för dåligt utnyttjande av äldreomsorgslyftet, säger Kommunals vice ordförande BarbroAndersson. Förra året avslutade drygt 2 000 personer sina utbildningar till undersköterska eller vårdbiträdemed godkända betyg. –Det är väldigt litemed tankepåvilket stort rekryteringsbehovdet finns, säger BarbroAndersson. Socialdemokraterna sade i valrörelsen att man ville fortsättamed äldreomsorgslyftet. Varför såg inte Socialdemokraterna till att det var mer långsiktigt från början? – Det här var ju riktade statsbidrag och de brukar vara tidsbegränsade, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Mats Gustafsson Hedenström Stress och höga långtidssjukskrivningar. Så såg arbetsmiljön ut för hemtjänsten i Sunnansjö i Ludvika –men tillsammans med en ny chef, Anki Möllberg, lyckades personalen vända på skutan. Här är hennes bästa tips: Lyssna på personalen. Bjud in till medarbetarsamtal och fråga hur du som chef kan få ett bättre samarbete med personalen. De flesta svarar att brukarna är viktigast, men ge dig inte med det. Var tillgänglig. Det ska vara lätt att få tag på sin chef och känna att personen förstår jobbet. Visa uppskattning. Till exempel uppskattar personalen att få något gott fika på personalmöten. Anpassa schemat. Se till att prata med personalen omderas schema och vara lyhörd. Kom även ihåg att förklara varför vissa önskemål inte går att uppfylla, då det ökar förståelsen för varandra. Tilliten. Om alla ska trivas gäller det att du som chef litar på dina medarbetare, men även vice versa. Så mycket skjuter kommunen till för att anställa fler inom äldreomsorgen i Karlshamn. På så sätt ska man kunna slopa delade turer från och med 2023. MILJONER KRONOR 3 Så blir ditt ob i jul Den som jobbar i jul får extra ob-tillägg för storhelg. Vissa får också extra ersättning för nattarbete i julhelgen. Här kan du kolla vad som gäller för ditt avtal. LÄSHELAARTIKELNPÅKA.SE sökord: Ludvika KA.SE Skanna qr-koden med din mobil. Anki Möllberg. Charlotte Karlsson. sökord: ob jul Beatrice Sjöwall har varvat studier med jobbet i hemtjänsten i Habo, Västergötland. 1 2 3 4 5 Så lyckades hemtjänsten i Ludvika Raffaella Lindström Här får under- sköterskor lika ob somsjuksköterskor OB – Äntligen. Superroligt. Nu är vi lika mycket värda. Så har det låtit från undersköterskor i Region Halland som efter fem års kamp till sist får samma höjning av ob-tillägget som sjuksköterskorna. – Det känns gott att politikerna lyssnat, säger Charlotte Karlsson, ordförande i Kommunals regionsektion i Halmstad. Det är framför allt det särskilda natt-ob-til�- lägget somhöjs kraftigt. 2017 fördubblades natt-ob-tilläggen för Vårdförbundetsmedlemmarmedankommunalarna somjobbar natt i regionenficknöja sigmed en femtioprocentig höjning. Ävenövriga ob-tillägg höjs nu, alltså inte bara natt-ob, medolika procentsatser. –Men hela vägen blir det samma somför sjuksköterskorna, säger Charlotte Karlsson. För att få igenombudgetförslagetmed stöd av Sverigedemokraterna valde det borgerliga minoritetsstyret i regionHalland att lägga in ob-frågan. Charlotte Karlsson berättar omen enveten kamp för rättvisa under de femåren. – Det har varitmycket diskussioner, medlemmar har samlat in namnunderskrifter, de har skrivit insändare och de har träffat politiker. Så vi har tragglat och tragglat och tragglat. Mats Gustafsson Hedenström FOTO: ANNA HÅLLAMS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=