Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 13 Fria stödsamtal för dig som är utsatt för våld eller hot Känner du dig rädd? Lever du i en relation där du upplever hot om våld eller är direkt utsatt för våld? Sommedlem får du tio kostnadsfria stödsamtal med en legitimerad terapeut. Allt som sägs är sekretessbelagt. Läs mer om stödsamtal och hur du gör för att komma i kontakt med en legitimerad terapeut på kommunal.se/medlemskapet/stodsamtal Stockholmbackar omhälsoschema Flera skötare berättar omrädslan att bli utsatt för våld då kollegan inte hör ett rop på hjälp. – Jag tänker hela tiden på att någon kan ta ett strypgrepp, säger en skötare. Pressenhar ökat sedanhälsoschemat infördespåYtterödär svårt sjukapsykospatienter vårdas enligt lagenompsykiatrisk tvångsvård, LPT. AnnaBjörkman-Wallin är denenda somvågar gåutmed namnochberättar att det sesmellanfingrarnamedensamarbete. – Det kan vara promenader. De kallar det inte ensamarbete, för att läkaren har godkänt det, men det kanske slår omunder den timmenman är ute, man behöver vara två, säger Anna Björkman-Wallin, socialpedagog. SOMSKYDDSOMBUDSLOG hon larm tillArbetsmiljöverket. I en6:6a-anmälanbeskrivshur schemat lett till ökadarbetsbelastning, stressoch enohälsosamarbetsmiljömedhot ochvåld, ensamarbete, ökadsjukfrånvaroochpersonalflykt. ÄvenAnna Björkman-Wallin sade upp sig. Arbetsmiljöverket avslår skyddsombudens krav somgäller schemat. Myndighetenkräver dock att ensamarbetet ska undersökas och riskbedömas, annars hotar ett vite. VERKSAMHETSCHEF SvanteNyberg harenannanbildochanser att problementill stordel berorpåatt lokalerna inteärbyggda förden intensivvårdsombedrivs. Hansäger ocksåatt ensamarbete inteskerenligtArbetsmiljöverketsdefinition. Men nu ska schemat bort, förslaget finnsmed i budgeten för 2023 som läggs framav det nya styret i Region Stockholmdär Socialdemokraterna ingår. – Fenomenet ohälsosamma scheman ska förpassas till historien, säger Robert Johansson (S), personalregionråd. Christina Swahn Peka på ohälsa för att stoppa scheman ARBETSMILJÖ. Kommunal har tagit fram checklistor och mallar till skyddsombuden för hur de ska anmäla ohållbara scheman till Arbetsmiljöverket. Men i flera fall har det blivit avslag, eftersom Arbetsmiljöverket oftast inte lägger sig i scheman om det finns kollektivavtal. Om schemat leder till ohälsa kan myndigheten agera. Kommunal uppmanar nu skyddsombuden att tydligt beskriva hur schemat leder till ohälsa, men ska också se över mallarna. Har Arbetsmiljöverkets avslag på anmälningarna inte visat att Kommunal borde pröva andra vägar för att komma åt ohållbara scheman? Kommunals ombudsman Lena Byström tycker inte det. – Det finns inte en väg utan flera. Den vägen som finns öppen nu är den som går via Arbetsmiljöverket. Mira Hjort, Christina Swahn ARBETSMILJÖ Hälsoschemat får personal att fly från psykosavdelningen Ytterö i Stockholm. Arbetsmiljöverket har inte stoppat schemat men nu lovar regionen att göra det.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=