Kommunalarbetaren 2022 / 10

21 KOMMUNALARBETAREN LO-TCO Rättsskydds förbundsjurist Henric Ask svarar på frågor om språktester: Ommin kommun har infört språktester, måste jag göra testet? – Ja, om det är ett krav för att få anställning. Kan jag vägra? – Om arbetsgivaren vill språktesta dig för att det är ett krav för anställningen att du ska ha en viss nivå på dina kunskaper och du vägrar så blir det följdriktigt så att arbetsgivaren inte får kännedom om dina kunskaper. Det riskerar göra att du inte får en anställning. Du är i en problematisk ställning som arbetssökande, går du inte med på testet så får du inte jobbet. Vad händer om jagmisslyckas med språktestet? – Om du sätter dig och gör testet och inte klarar av det har du inte uppnått arbetsgivarens »önskelista« på de här kraven. Arbetsgivaren har satt upp ett kunskapskrav och det når inte du upp till. Då får du inte jobbet. Men är det för högt ställda krav går det att angripa med diskrimineringslagen. Om en person upplever att hen blivit utsatt för någon form av diskriminering tycker jag att hen ska vända sig till sin fackliga organisation. Ett alternativ är att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO), men DO måste, om personen är medlem, fråga den fackliga organisationen om den vill driva ärendet. Organisationen har första tjing. Har arbetsgivaren rätt att nekamig anställning om jag inte klarar det? – Ja, det är fritt fram för arbetsgivaren att anställa vem den vill, men med en begränsning för bland annat diskrimineringslagen. Jag är för språktester, men det är inte infört i min kommun. Kan jag göra något för att det ska införas? – Du kan vända dig till din fackliga organisation eller gå själv till arbetsgivaren och föra en sådan dialog. Det är inget som hindrar det. Men i slutändan är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och bestämmer över sin verksamhet. »DUKAN INTE VÄGRA TA SPRÅKTEST« –Att stämma avvadpersonenhar för förutsättningar förutsätter jag att arbetsgivarengör oavsett omdet handlar omspråkeller något annat, det är väl bra. Attmankan förmedla sig till sinakolleger ochde äldre eller barnenoch ocksåkunnadokumentera är såklart jätteviktigt. Det ligger på arbetsgivarenatt se till attman har rätt förutsättningar och rätt kompetens, säger förbundsordförandeMalinRagnegård. FACKETS INVÄNDNING GÄLLER vad somhänder ommanmisslyckasmed testet. – Hur går det till omman inte klarar språktestet, hur gårman vidare då? Det är vår huvudfråga. För vi behöver ju folket, vi behöver dem! Vi behöver bli fler som jobbar i våra verksamheter, säger Fredrika Ryngberg. UndersköterskanHabbeGhide berättar om en vän somhade jobbat i ett år ute i verksamheten och sedanmisslyckades när språket skulle testas. – Hon började läsa till städare. Kommunalråd Johan Söderberg håller med omatt det är viktigt vad somhändermed demsom inte klarar testet, menmenar att det fungerar bra i dag: – Först får man information om att vi tyvärr inte kan anställa dig för att du inte har klarat språktesterna. Då får man en hänvisning omhur manmed kommunens hjälp kan kompetensutvecklas inom svenska språket. Vi har vår vuxenutbildning somman kan erbjuda att ta något steg. Det finns förstås andra aktörer somkan stötta tillsammans och utbilda. Men varför har ni anställt personal utan rätt språkkunskaper? – Det jag har fått beskrivet för mig är att det inte är helt lätt att avgöra vid ett vanligt anställningsförfarande hur pass djupgående språkkunskaperna är i alla specifika delar. Det kan ju vara så att man vid ett anställningstillfälle kan göra sig väl förstådd och kunna kommunicera, men sedan när man kommer ut i verksamheten och ska jobbamed demer verksamhetsspecifika begreppen ochmedicinhantering och allt sådant där, så kan det uppstå problem. För Habbe var det nervöst innan han fick veta hur han klarat testet. – Det gick någon vecka innanman fick veta. Sedan blev det lite fest! FOTO: CAISA RASMUSSEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=