Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 24 olen glittrar över Kalmarsund, men en kyligmorgonluft vittnar omannalkande höst. UndersköterskanCaroline Sabelström parkerar bilen längs gatan och visar oss in i hemtjänstlokalen. Hon stannar vid en svart dosa på väggen i hallen. – Då ska jag ha en bil…, säger hon och knappar in en kod. Det här är enda gången under förmiddagen somnågon digital teknik gör sigmärkbar. Hemtjänstgruppen Färjestaden söder använder pappersschema. Telefoner har de för att öppna hos vårdtagarna, och ringa kolleger. Men insatser registreras inte längre. Minutstyrningen är borta. Schemat är beräknat på att personalen ska hinna göra vad den ska. Tiderna somär satta hos varje vårdtagare är den tid ungefär då personalen ska komma dit. Till exempel: Vårdtagare A: Ta på stödstrumpor, cirka 07:30 Vårdtagare B: Morgonbesök + dusch, cirka 9:00-10:00 Vårdtagare C: Promenad, förmiddag Kommunen kallar det Mörbylångamodellen. Vad det betyder är lika enkelt somovanligt – en tilltro till att hemtjänstpersonalen själva bäst kan planera sitt jobb. Arbetssättet bygger på att hela gruppen hjälps åt. Det går inte att komma till jobbet och bara ta sitt schema och åka i väg, som Caroline Sabelströmuttrycker det. – Vi har fåttmer ansvarmen det har svetsat samman arbetsgruppen. Caroline sätter sig i bilenmed kollegan Lina Åsenius och rullar i väg till dagens första besök i Eriksöre, en by några kilometer söderut. Här ligger husen tätt, slåss omutsiktenmot havet och silhuetten avKalmar på andra sidan. ParkinsonsjukaGunilla Sjöqvist, 70, är sommarboendemed sinman i en enplansvillamed loft. – Det är jättestor skillnad på hemtjänsten numot förra året, säger dottern Sofie Sjöqvist somtittar inmed en kopp kaffe i handen. DEN FÖRBÄTTRADE KONTINUITETEN är en trygghet. Men personalen har också blivitmindre stressad, berättar Sofiemedan undersköterskorna hjälper Gunilla upp ur sängen. – Förut var det bara chop chop upp ur sängen och i väg. Gunilla Sjöqvist har svårt att pratamen gör tummen upp för att visa att hon hållermed där hon sitter i sin rullstol och väntar på att Caroline Sabelströmska sätta i gångmorgonens sondmatning. Familjen Sjöqvist upplever också en kanskemer oväntad effekt av att hemtjänstensminutstyrning har slopats: Personalen kommer i tid. Något somär viktig för en vårdtagare medmediciner somska tas vid bestämda tider. – Det är skönt för det har gjort att vi har kunnat slappna av, säger Sofie Sjöqvist. Att få slippaminutstyrningen ärmånga hemtjänstanställdas dröm. En friare hemtjänst får både personal och vårdtagare attmå bättre. Det visade en studie somutvärderade Skönsmon, hemtjänsten utanför Sundsvall somför tio år sedan blev uppmärksammad för ett liknande arbetssätt. Skönsmonmodellen lyftes framavKommunal som Parkinsonsjuka Gunilla Sjöqvist har fått hjälp med morgonens sondmatning. Dottern Sofie Sjöqvist tycker att hemtjänsten har blivit mycket bättre nu. Restid är inget som undersköterskorna stressas av längre. »Nu kan vi planera schemat efter verkligheten. Vi behöver inte tänka på vad klockan är, man vet att man gör det man ska«, säger Caroline Sabelström (i mitten av den vänstra bilden).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=