Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 27 ner igen somkommer hit. Det är en väsentlig skillnad. Dentidigareminutstyrningengerhanheller intemycket för. – Jag kan faktiskt inte förstå hurman kan tidsbestämma den här typen av tjänster. I september hade femav kommunens sju hemtjänstgrupper börjat jobba enligt Mörbylångamodellen. Målet är att den ska tillämpas i hela kommunen. Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef för äldreomsorgen, berättar att medarbetarna kännermer arbetsglädje. – När vi ger ett större ansvar och handlingsutrymme till medarbetarna då tyckerman att det blir roligare att jobba. STRESSENHAR OCKSÅ minskat när personalen slipper registrera varje insats. Bilden bekräftas avKommunal. – Personalen har varit väldigt involverade och är jättenöjda, säger sektionsordförandeMattias Nilsson. Mörbylångamodellen ger inte personalenmer tid att utföra sitt jobb. Men det blir fler luckor när arbetet är effektivare. – Tidigare kunde vi vara tre bilar samtidigt i Vickleby. Nu samordnar vi det bättre, säger Lina Åsenius. VERKSAMHETSCHEFEN SOFI LUDVIGSSON Fermmedger att det är en utmaning för kommunens chefer att lämna det gamla sättet att arbeta. Det kan också finnas en rädsla för att kostnaderna ska öka. –Men istället för attkoncentreraosspådetmätbara försökervi utökadialogenmedmedarbetareochbrukare, säger hon. Undersköterskorna Caroline Sabelströmoch Lina Åsenius hoppas att arbetssättet är här för att stanna. Även omdet skulle visa sig bli lite dyrare. –Man kanske kan satsa lite på vården, kanman tycka. För första gången på alla år har vi fått säga hur vi vill ha det. Det är det somvarit så kul, säger Lina Åsenius. Lina Åsenius och Caroline Sabelström tycker att det har blivit roligare att jobba nu när personalen får mer att säga till om. »Jag bor i Nybro och har fyra mil till jobbet. En del frågar varför jag inte byter kommun men jag trivs så bra«, säger Caroline Sabelström. På jobbet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=