Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 42 Liv & hälsa Hopp, förväntningar och inkännande samtal kan fåmänniskor attmå bättre. Det vet de flesta som jobbar inomvård och omsorg. Men varför fungerar det? Och vad är egentligen placebo? I »Hoppets anatomi« får vi svar på en del av de frågorna – och det blir uppenbart att allt handlar omkroppens egen styrcentral, vår hjärna. Hjärnan är påmånga sätt vår viktigaste kroppsdel. Den styr inte bara våra känslor, vårt tänkande, tal och rörelser utan ocksåmånga symtomsomvi kan uppleva. Somångest, illamående, rädsla eller smärta. – Det är exempel på symtomsom i stor utsträckning regleras av hjärnans processer. De har en slags kontaktpunktmed hjärnan och då går de också att påverka. Därför fungerar placebo, eller förväntanseffekter, på sådana symtom somär tätt sammankopplademed hjärnans processer, säger Karin Jensen, docent och hjärnforskare vidKarolinska institutet. Hon är en av världens främsta placeboforskare och har länge fascinerats av ämnet. Med boken »Hoppets anatomi« vill Karin Jensen hjälpa fler somär nyfikna på placeboeffekter att förstå litemer omhur det egentligen hänger ihop. Och varför det inte går att använda sig av placebo vid alla tillstånd eller symtom. – Den somhävdar att placebo skulle kunna läka brutna ben eller krympa tumörer är helt fel ute. De processerna är liksom frikopplade från hjärnans processer, så det fungerar inte. Däremot kan placebo fungera på vissa neurologiska sjukdomar, somparkinson till exempel, eftersomursprunget till de sjukdomarna finns i hjärnans processer. Det handlar alltså inte bara omatt påverka subjektiva symtom, säger hon. NÄR KARIN JENSEN förklarar hur det fungerar så skiljer hon på placebo och förväntanseffekter. Begreppet placebo används främst när det handlar ombehandling som innehåller någon formav läkemedel. Det vidare och mer allmänna begreppet förväntanseffekter handlar omhur kroppens reaktioner formas av förväntan. Somvid betingning – att vi har en tidigare erfarenhet av att till exempel ha tagit ett piller som har gjort att vi harmått bättre. Att förstå hurmycket människor påverkas av förvänPlacebo –mer bara sockerpill Trodde du att placebo bara handlar omsockerpiller? Ett samtal, en klapp på kinden eller extra omsorg i mötet med en patient kan också vara en formav placebo. Hjärnforskaren Karin Jensen reder ut begreppen. »Den somhävdar att placebo skulle kunna läka brutna ben eller krympa tumörer är helt fel ute.« Karin Jensen, hjärnforskare text Anna Hjorth illustration Christina Andersson

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=