Kommunalarbetaren 2022 / 10

KOMMUNALARBETAREN 43 än ler l Ordet placebo är latin och betyder ungefär »Jag kommer att göra gott«. l Öppen placebo innebär att den som får placebo i form av ett sockerpiller vet om att det inte är riktig medicin som hen får – men ändå känner sig bättre. Karin Jensen säger att det inte riktigt går att förklara varför öppen placebo fungerar, men att det sannolikt hänger ihop med tidigare positiva erfarenheter av att ha tagit medicin och blivit bättre. l Smutsig placebo är ett sätt att beskriva de tillfällen då viljan att hjälpa en patient och kravet på att vara ärlig krockar – det uppstår en etisk gråzon. Ett exempel är när läkare skriver ut en mycket låg dos antibiotika mot en virusinfektion, vilket alltså inte har någon effekt men inte heller är skadligt. Den som ger behandlingen vet att den inte har effekt men vill utnyttja att positiva förväntningar ändå kan ge resultat. tanseffekter kan faktiskt göra att vården och omsorgen blir bättre, menar Karin Jensen. –Man får inte glömma att en stor del av förbättringen som en patient kommer att uppleva beror på något annat än själva denmedicinska behandlingen. Därför är det viktigt att svara på frågor och informera så att personen inte slutar att ta sinmedicin. Genomatt förstå att det inte bara är den aktivamolekylen somär viktig i tabletten, så går det att göra stora hälsovinster. – Inommedicinsk behandling sätterman naturligtvis stor tilltro till det evidensbaserade. Men kanske attman kan öka effekten av det, omman också tillgodoser det andra, det somfinns runtomkring när vi möter patienter. Omman förstår det så kanskeman blir litemermån omatt lägga tid och omsorg på bemötandet och hurman informerar. DET KANHANDLA omatt påminna patienten somska ta en tablett att henmådde bättre förra gången tabletten togs. Eller att stämningen ochmötetmed omvårdnadspersonalen är lugnt och vänligt. – Pillret och situationen påminner omden varma och hoppfulla kontaktenmed läkaren tidigare. Att ta tabletten kan då återaktivera hoppet ompositiva effekter, och det påverkar hjärnan så att personen faktisktmår bättre. Men det handlar inte omatt Karin Jensen förespråkar placebo i stället för läkemedel. Det skulle vara ett farligtmissförstånd och dessutomoetiskt, understryker hon. – Det jagmenar är att effekten av läkemedel kan bli ännu bättre omman också ärmedveten omförväntanseffekterna. Visste du att?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=