Kommunalarbetaren 2022 / 6

KOMMUNALARBETAREN 20 Ingela Falks recept på vadman ska göra åt problemet har likhetermed det somundersköterskan Lisbeth Johansson i Ånäset hade. – Det behövsmer personal och attman delar upp arbetet på ett annat sätt. Någon ska ta hand ommat och servering och beställningar av varor och inte ha hand omomvårdnaden. Och så en annan person som– jag vet inte hur det ska se ut schemamässigt – har hand omtvätt och städ. Så att vi somhar hand ompersonerna i fråga har hand omdem. Då kanman ta promenader och sitta och prata. Och så kortare arbetstid, lägger hon till. De senaste femåren har 49 undersköterskor/ vårdbiträdenmellan 60 och 64 år valt att sluta i förtid i Robertsfors, enligt siffror kommunen tagit framtill KA. Som jämförelsetal har Robertsfors kommun i dag 197 anställda undersköterskor/vårdbiträden i äldreomsorgen. Enligt kommunens personalchef finns inga beslut omsärskilda anpassningar för de äldre anställda. Faktumär att ingen av det tjugotal kommuner somKommunalarbetaren kontaktat i arbetetmed den här artikeln, uppger att de har särskilda anpassningar. MAGNUS SVARTENGREN ÄR professor i arbets- ochmiljömedicin vdUppsala universitet. Han tycker problemet är att arbetsgivarna inte planerar arbetet utifrån attmedarbetarna har olika kapacitet och erfarenhet. Personalen behandlas somett kollektiv. –Många i äldreomsorgen och förskolan börjar jobba tidigt och sedan är det samma innehåll i yrket hela arbetslivet, trots att personerna förändras. Detman klarademed lätthet när man var 20 kanman ha svårare för närman blir äldre, säger han. ATT ERBJUDA LÄTTARE arbetsuppgifter och bättre schema till äldre utslitna kan däremot vara svårt, tror han. Arbetsgivare vill inte sänka kraven på de anställda. Dessutomriskerar man att det tyngre i alltför hög grad lastas över på de yngre. Detman i stället borde göra är att JOHN CARNELAND 52 år, Robertsfors, undersköterska: – Det krävs ett mer drägligt schema. Typ var tredje helg, inte delade turer. Den typen av förbättringar behövs. CARINAQVIST 61 år, Robertsfors, undersköterska: – Bättre scheman, inte varannan helg. Det är det jag känner. Och mer personal. Jag tänker kämpa till 65 i alla fall. EVA-CARINANILSSON 65 år, Skellefteå, barnskötare på fritids: – Kanske kortare arbetstid, och hjälpmedel som lyftar och så. Det är ju mycket lyft omman jobbar med småbarn. I vilket val avgörs frågan ompensionen? I riksdagsvalet. Frågan är egentligen redan avgjord i pensionsgruppen som består av fem partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till gruppens förslag om höjda pensionsåldrar. Miljöpartiet ingick tidigare i regeringen och stod bakom beslutet att nästa år höja pensionsåldern till 63 år för tidigast pension och 66 år för garantipension. :S VALKOLL2022 VADKRÄVS FÖR ATT DU SKAORKA FRAMTILL PENSIONSDAGEN?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=