Kommunalarbetaren 2022 / 6

KOMMUNALARBETAREN avtalet till exempel detmed Sveriges Kommuner ochRegioner, SKR. Man kan bli återbetalningsskyldig om man tagit ut fler betalda semesterdagar än man tjänat in, till exempel omman avslutar sin anställning eller tar tjänstledigt för studier. Omdet inte finns något kollektivavtal som har regler om återbetalning så gäller semesterlagen. Enligt den kanman endast bli återbetalningsskyldig om anställningen upphör inom fem år från det att man fått förskottssemester. Man blir inte återbetalningsskyldig omanställningen upphör på grund av sjukdomeller arbetsbrist. Kan man få obetald semester? Ja, semesterlagen ger rätt till obetalda semesterdagar utifrån attman har rätt till 25 semesterdagar under intjänande året. Det betyder attman har rätt till obetald ledighet även omman inte tjänat in den till exempel för att man börjat anställningen under året eller på grund av frånvaro. Men börjarman en anställning efter den 31 augusti harman endast rätt till fem lediga dagar enligt semesterlagen. Omman tar ut obetalda semesterdagar finns det regler i kollektivavtalen för hur stort löneavdraget ska vara. Det är också den anställda somavgör omobetald semester ska tas ut, arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt lägga ut den. 39 LÄSMEROM DINRÄTTTILL SEMESTER PÅKA.SE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=