Kommunalarbetaren 2022 / 6

KOMMUNALARBETAREN 41 LÖNER&AVTAL SJUKREGLER ARBETSRÄTT Varför räknas inte jourtimmarna somarbetstid? Vad händer med bilaga J som skulle ses över? Jag jobbar inomLSS i kommunen och trivs jättebra. Men det negativa är att många timmar då vi är på vår arbetsplats räknas bort från arbetstiden, det gäller alltså jourpassen. Varför räknas inte jourtimmarna somarbetstid? Kommer det bli ändring när bilaga J ses över? När får vi veta hur det blir? / R O SVAR: I avtalsrörelsen 2024 kommer bilaga J att ses över. Om det kommer att bli ändringar är svårt att veta i dagsläget. Kommunal kommer bland annat att titta på de avtalsförslag somkommer från medlemmarna på förändringar i bilaga J. Jour harman när verksamheten inte kräver att det finns personal somär i aktiv tjänst under nattpasset. Bilaga J är en kompromiss där hälften av arbetspasset är fullt betalt och hälften av passet ersättsmed jourersättning. Detta gäller även omman sover hela arbetspasset. Mellan klockan 00 och 06 ska endast akuta insatser göras annars soverman under den tiden. Skriv gärna avtalsförslag till kommande avtalsrörelse, förslag på vad du tycker ska förändras i bilaga J det gör du på »Mina sidor« påwww.kommunal.se. / Liselotte Petersson förbundsombudsman Ska utbildning ge högre lön? Jag är utbildad undersköterska och jobbar på ett kommunalt äldreboende som vikarie. Jag har 24300 kronor i lön men ett vårdbiträde som också är vikarie får samma lön som jag. Ska det inte vara skillnad i lön när man är utbildad eller inte? Har ni något tips på vad jag ska göra? / Undersköterska SVAR: Lönerna är individuella och differentierade enligt avtalet somgäller för anställda i kommuner och regioner, alltså med Sveriges Kommuner ochRegioner (SKR). Därför kan lönerna se olika ut. Utgångspunkten för lönesättningen är utbildning, tidigare yrkeserfarenheter och hur lönestrukturen ser ut på arbetsplatsen. Det är svårt att veta varför din kollega somär vårdbiträde har lika lön somdu. Det kan bero på att hen har varit i annan verksamhet och hade då där en högre lön eller kanske har arbetat länge inomyrket. Närman anställs skaman somarbetstagare komma överens om lönenmed arbetsgivaren innanman skriver på sitt anställningsavtal. Pratamed din chef när din vikariatsanställning eventuellt ska förlängas och diskutera din lön. Ta kontaktmed ditt lokala fack omdu behöver stöd. / Liselotte Petersson förbundsombudsman Kan jag får tre karensavdrag? Jag är barnskötare och har tre olika arbetsgivare – två olika kommuner och ett privat företag. Om jag blir sjuk får jag då tre karensavdrag? / Förlorare SVAR: Ja, omman har flera anställningar så görs karensavdrag per arbetsgivare omman är sjuk. Så omman är sjuk till exempel en vecka och har arbete hos olika arbetsgivare den veckan så gör varje arbetsgivare karensavdrag. Din arbetsgivare gör ett karensavdrag på din sjuklön för den första dagen i din sjukperiod. Karensavdraget är alltid 20 procent av den sjuklön somdu beräknas få en genomsnittlig vecka. /Magnus Jonsson förbundsombudsman Får arbetsgivaren nekamig utbildning? Jag går i pension snart. På jobbet, ett kommunalt äldreboende, har jag fått höra att jag inte behövde vara med på två utbildningar om datorer och larm eftersom jag snart ska gå i pension. Får arbetsgivaren verkligen säga så? / Snart pensionär SVAR: Jag uppfattar din fråga somatt arbetsgivaren sagt att du inte behöver gå utbildningen. Arbetsgivaren behöver inte erbjuda en utbildning till någon som inte kommer att fortsätta vara i tjänst inom en snar framtid, om inte utbildningen är av vikt för den tiden somdu har kvar att arbeta för att kunna utföra ditt arbete. / Pernilla Westerberg förbundsombudsman » Bilaga J är en kompromiss där hälften av arbetspasset är fullt betalt och hälften av passet ersättsmed jourersättning.« » Arbetsgivaren behöver inte erbjuda en utbildning till någon som inte kommer att fortsätta vara i tjänst inom en snar framtid.« LÄSFLER FRÅGORPÅ KA.SE/ KA-REDER-UT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=