Kommunalarbetaren 2022 / 7

KOMMUNALARBETAREN 12 :S VALKOLL2022 Här är tre kommunalares viktigaste valfrågor. Och så svarar partierna. Kommunalarnas viktig SE FLERFRÅGOR PÅKA.SE/ NYHETER/ VAL-2022 BAKGRUND: I dag finns inga regler för hurmånga anställda det ska vara per brukare i äldreomsorgen. Kommunal vill att det ska finnas en lägstanivå. SÅ SVARAR PARTIERNA: Dessa säger ja: VÄNSTERPARTIET: Bemanningenmåste planeras utifrån de stora pensionsavgångar somär att vänta. MILJÖPARTIET: Riktlinjer riskerar bli ett tak i stället för ett golv. De behöver i så fall anpassas för att säkerställa att den äldres behov och omsorg verkligen blir tillgodosett. MODERATERNA: Vi vill att ett begränsat antal nationella kvalitetskrav för äldreomsorgens verksamheter fastställs, somska spegla en samlad bedömning av äldreomsorgens kvalitet. Dessa säger nej: LIBERALERNA: Politiker ska inte gå över huvudet på demsom arbetar inomäldreomsorgen och sätta siffermål, men självklart ska personaltätheten vara tillräcklig. CENTERPARTIET: Hur stor bemanningen ska vara för att skapa kontinuitet, trygghet och en god arbetsmiljö avgörs bäst i verksamheterna. Dessa säger kanske: SOCIALDEMOKRATERNA: Nyligenhar en utredning bedömt att det inte ärmöjligt eller lämpligt att i lagstiftning ange ett antal personal somär generellt tillräckligt. Nästa steg blir att avvakta remissinstansernas synpunkter. Därefter kommer vi ta ställning . KRISTDEMOKRATERNA: Skarpare tillsyn behövsmen tveksamt om riktlinjer för bemanning blir ändamålsenliga. SVERIGEDEMOKRATERNA: Vi är inte främmande för att föreslå att riktlinjer på nationell nivå tas framför att nå den vård och omsorg somvi eftersträvar. BAKGRUND: Karensavdraget innebär att anställda förlorar pengar när de inte kan jobba på grund av sjukdom. SÅ SVARAR PARTIERNA: Dessa säger ja: VÄNSTERPARTIET: En brådskande ochhögt prioriterad fråga inom sjukförsäkringen är att avskaffa karensavdraget står det på partiets hemsida. MILJÖPARTIET: Partiet beslutade på sin senaste kongress att driva ett slopande av karensavdraget. SVERIGEDEMOKRATERNA: Delvis ja, för vård- och omsorgspersonal samt personal inomförskolan. Dessa säger nej: SOCIALDEMOKRATERNA: Men de vill ändra karensavdraget och satsamiljarder på att göra detmer rättvist för demsominte harmöjlighet att jobba hemifrån. Man vill först avvakta förslagen från den pågående utredningen omkarensavdraget. CENTERPARTIET: Den somär sjuk har rätt till sjuklönmed undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat. I dagsläget är detta inte en fråga som Centerpartiet driver. LIBERALERNA: Vi vill ha karensavdrag första sjukdagen och att en andra karensdag efter den femtonde sjukdagen införs. Passiv sjukfrånvaro har skadliga effekter därför vill vi se en aktiv väg tillbaka till arbete. MODERATERNA: Ett karensavdrag är rimligt för att värna arbetslinjen ochmotverka korta sjukskrivningar. KRISTDEMOKRATERNA: Men i vissa särskilda situationer kan det finnas anledning att göra undantag från karensavdraget. Somunder coronapandemin. »Mer resurser till äldreomsorgen, specielltmer personal« Finns det något parti somvill slopa karensdagen? Min valfråga: Min valfråga: Ingela Falk, undersköterska Cilla Andersson, undersköterska SKANNAQR-KODENOCHSE FILMEN SKANNAQR-KODENOCHSE FILMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=