Kommunalarbetaren 2022 / 7

KOMMUNALARBETAREN Tre val äger rumden 11 september, till riksdag, regioner och kommuner. Då kan dumed din röst varamed och påverka vilka somska styra i landet under de närmaste fyra åren. KA förklarar här var besluten fattas som påverkar din vardag. RIKSDAG l Riksdagens talman föreslår en statsminister som riksdagen ska godkänna. Statsministern får i uppdrag att utse en regering. l Här beslutas också lagar som gäller för hela landet. Det sker ofta efter förslag från regeringen. Men även riksdagens ledamöter kan komma med lagförslag. l En viktig uppgift för riksdagen är att besluta om hur statens pengar i statsbudgeten ska användas. Den håller också koll på hur regeringen sköter sig. Riksdagen kan avsätta en regering eller enskilda ministrar som den saknar förtroende för. REGIONER l En region ansvarar bland annat för sjukvård, kollektivtrafik och andra gemensamma frågor som rör kommunerna som ingår i regionen. l Ramarna för hur sjukvård och kollektivtrafik ska skötas bestäms bland annat i beslut från riksdag och regering. Förutom regionskatt från invånarna i regionen är bidrag från staten en viktig inkomstkälla för att bland annat betala ökad bemanning och andra villkor för personalen. l I en region ingår vanligen kommunerna i ett län. Men i Region Gotland ingår bara en kommun, Gotlands kommun. Den utövar också regionens ansvar. KOMMUNER l Kommuner ansvarar bland annat för barnomsorg, skola, räddningstjänst och socialtjänst inklusive äldreomsorg. Riksdag och regering kan fatta beslut som påverkar hur kommunerna ska bedriva sin verksamhet och vilka arbetsuppgifter de ska ha. l Vid sidan av kommunalskatten är pengarna från staten viktiga för att bland annat kunna erbjuda personal bra arbetsvillkor. Stephen Lindholm aste frågor BAKGRUND: Anställda i äldre- och barnomsorg går mycket under arbetsdagen ochhar länge kämpat för att få arbetsgivarna att stå för arbetsskor. SÅ SVARAR PARTIERNA: Dessa säger ja: SOCIALDEMOKRATERNA: Vi vill att alla inomvård- ochomsorg skaha rätt till avgiftsfriaarbetskläder och arbetsskor. MILJÖPARTIET: Bra arbetsskor behövs för att undvika belastningsskador och olyckor. Detta är också en jämställdhetsfråga. KRISTDEMOKRATERNA: Vi har hittills inte lagt ett sådant förslagmen det kommeratt finnasmed i kommande riksdagsmotioner. Dessa säger kanske: LIBERALERNA: Det är inget vi tagit ställning för. Vi anser att arbetsvillkor ska reglerasmellan fack och arbetsgivare, för att värna den svenskamodellen. CENTERPARTIET: Arbetsgivarenhar ansvar att förebyggaohälsaocholycksfall i arbetet ochatt skapaen godarbetsmiljö. Dettaärdock i förstahandenfråga för arbetsgivarenocharbetsmarknadensparter. SVERIGEDEMOKRATERNA: Det låter rimligt, men det är en prioritering sombör göras på kommunal och regional nivå. MODERATERNA: Rätt arbetskläder är viktigt och vi är positiva till att arbetsgivare tar ett större ansvar för detta. Vi har dock inga förslag på att ennationell finansiering ska utgå för detta ändamål. Ska personal inomvård och omsorg få gratis arbetsskor? Min valfråga: Ida Nilsson, vårdbiträde SKANNAQR-KODENOCHSE FILMEN HÄR FATTAS BESLUTEN 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=