Kommunalarbetaren 2022 / 7

KOMMUNALARBETAREN 24 stenlagda gågatan i centrum. Vi skulle ha kunnat befinna oss lite var somhelst i landet. Om det inte vore för attmånga i just det landet fortfarandeminns namnet »Vår krog«. Restaurangen som ligger precis i anslutning till hemtjänstlokalen blev skådeplatsen för ett dubbelmord 2015. Så här är det i Biskopsgården: våld och vardag går hand i hand. En hemtrevlig restaurang, ettmord, hemtjänstanställda på väg hem från de äldre, en död polis, här är inte så farligt – och här kan det vara livsfarligt. Göteborgstidningen 11 juli, 2021: »Konfliktenmellan norra och södra sidan av Biskopsgården är ett av Sveriges blodigaste gängkrig. 17-åringen somenligt misstankarna sköt ihjäl en polisman förra veckan kopplas till den ena sidan av konflikten.« VI RÖR OSS frånVårväderstorget till Friskväderstorget i norra Biskopsgården. Det är bara någraminuters promenad, men här är husen slitnare och högre, inga fjärilar över våra steg. På en bänk i centrummöter vi Suleekha Abdi. Hon är en av 70 000 svenskar födda i Somalia, en grupp somav vissa har pekats ut somsärskilt svår att integreramedmånga analfabeter, höga födslotal och hög arbetslöshet. Men Suleekha har jobb, hon är städare i den kommunala sportanläggningen Sjumilahallen. När vi träffar henne är arbetsdagen över och Suleekha får bli ett exempel på detmyllrande föreningslivet sompräglar Biskopsgården. Här finns idrottsföreningar, klubbar somhjälper barnmed läxläsning, kvinnoorganisationer. År 2020 startade hon tillsammansmed några vänner Takarale development organisation, TDO. Grundarna kommer alla frånHiranregionen i centrala Somalia, nära Etiopien. – Jag har bott här i 25 år och jag trivs i Biskopsgården! Mina barn föddes här ochhar växt upp här. SULEEKHA ABDI HAR femegna barn i åldrarna 21 till 10 år och det är omsorgen ombarnen som har fått henne och vännerna att nattvandra. Minst två kvällar i veckan drar de på sig illröda jackor och går längs demeteorologiskt döpta gatorna i stadsdelen. Jag följermed bortmot Godvädersgatan och Flygvädersgatan. Kvällen är ung och läget är lugnt. En kille studsar en tennisboll utanförWillys och vid Tazeli Frukt står en kamphund bunden. En äldreman i Liverpooltröja säger på somaliska åt KA:s fotograf att inte fotografera och det är det enda dramatiska somhänder. Suleekha Abdi är stolt över det ideella arbete somhon och vännerna gör här. –Vi har respektmedoss ochvi lyssnar på barnennär de är ute. Vi är grannar, vi känner varandraochkan stoppakonflikter. Daniel Johnsson, kommunpolis Hisingen: »Vi kan trycka in500nyapoliser i området, det ensamt kommer inte att göraden stora skillnaden. Det är andra saker sombehöver fungera: Föreningsliv, skola och föräldrastöd.« VI LÄMNARSULEEKHA påDimvädersgatan. Här ligger en förskolamedsammanamnochnästadag ringer jaguppbarnskötarenNisreenAychansom arbetar där. Jagvill prataombarnen, demsom Suleekhaochhennesvänner vill hakoll påoch skydda. Nisreenberättar att hon tidigare jobbat i Guldheden inne i stan, ett välbärgat »vitt«område,menatt honville till Biskopsgården. » Vi har respekt med oss och vi lyssnar på barnen när de är ute.« Suleekha Abdi 18 % 46 % 58% 51 % 20 m2 9 % 15% 86 % 20 % 42m2 NORRA BISKOPSGÅRDENVS. RIKET ARBETSLÖSHET ANDEL MED LÅG EKONOMISK STANDARD ANDEL BEHÖRIGA TILL GYMNASIET ANDEL FÖDDA I UTLANDET TRÅNGBODDHET (KVADRATMETER PER PERSON) KA granskar att jobba i brottsutsatta områden Städaren Suleekha Abdi (i mitten) har bott i Biskopsgården i 25 år. Tillsammans med sina vänner från Somalia har hon startat föreningen TDO, som förutom att natt- vandra också har aktiviteter för unga tjejer. KÄLLA: Arbetsförmedlingen, SCB och Göteborgs stad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=