Kommunalarbetaren 2022 / 7

38 KOMMUNALARBETAREN KA reder ut LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD Från den 1 oktober gäller nya regler för anställning, omplacering, uppsägning ochmöjlighet till studier och annan kompetensutveckling. Hur du påverkas beror på vilken arbetsgivare du har. KA reder ut vad den nya lagstiftningen och förändringar i avtalen innebär. Vad handlar den nya lagstiftningen om? – Dels nya regler somgör det enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp personal. Dels studiestöd för den somvill utvecklas i nuvarande jobb eller för den somblir avmed jobbet för att lättare kunna hitta ett nytt jobb. Hur påverkar detta medlemmar i Kommunal? – Vissa delar påverkar alla. Andra delar påverkar beroende på omdet rör privat anställda eller demsom jobbar i kommuner, regioner eller i kommunala bolag. Detta gäller alla: l Förändringar i Lagen omanställningsskydd, las, omvad somär sakliga skäl för att säga upp någon av personliga skäl och att arbetsgivaren normalt bara i fortsättningen behöver erbjuda omplacering en gång innan en uppsägning kan göras. l Alla berörs också av att en anställning inte längre finns kvarmedan en tvist omuppsägningen pågår. l Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Tiden innan en sådan anställning automatiskt övergår till fast anställning kortas från 24 till 12månader. Och det blir företrädesrätt i niomånader till ny särskild visstidsanställning. l Det finns några avtal, bland annat när det gäller bussbranschen, med andra anställningsformer än allmän visstid, de avtalen vill Kommunal anpassa till de anställningsformer som gäller enligt las. l Hyvling, det vill säga att sysselsättningsgraden kortasmedmotsvarande sänkt lön, ska ske i turordning omde berörda har lika arbetsuppgifter och arbetar i samma driftsenhet. Den somaccepterar hyvling i stället för uppsägning får upp till tremånader på sig att anpassa till denminskade inkomsten. l Heltid blir normför tillsvidaranställda och gäller om inte annat har avtalats. Omarbetsgivaren bara erbjuder deltidmåste denna kunnamotivera varför. l Omställningsstöd i syfte att hitta ett nytt jobb för den somblir avmed nuvarande anställning. (Detta gäller redan för anställda med arbetsgivare somhar kollektivavtal). l Ett statligt studiestöd införs somgör det möjligt för alla somuppfyller arbetsvillkoren, Så här påverkas du av nya las text Stephen Lindholm illustration Felicia Fortes

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=