Kommunalarbetaren 2022 / 7

KOMMUNALARBETAREN 41 LÖNER&AVTAL ARBETSRÄTT Hur förhandlar facket omdelade turer? Varför har de anställda i kommunerna delade turer på sina schema? De som jobbar på sjukhusen har ju i nte det. Är det inte samma schemaförhandlingar inom Kommunal? / Lena SVAR: När det gäller schemaläggning så sker detta lokalt på varje arbetsplats. I avtalet finns det inte reglerat exakt hur det ska se ut, det somstår i avtalet är att arbetsgivaren bör förlägga en sammanhållen arbetstid omdet ärmöjligt utifrån verksamhetens behov. Det innebär att det lokalt ser väldigt olika ut både inomkommunerna och regionerna, det vill säga sjukhusen. / Susanne Gällhagen Förbundsombudsman Jag får inga lönespecifikationer Jag är kock. Trots att jag påminner min chef så får jag inga lönespecifikationer. Finns det någon regel som säger att man ska få det? När i så fall? Och vilka uppgifter ska ingå? Företaget jag arbetar på saknar kollektivavtal. / Oreda SVAR: Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge arbetstagaren en lönespecifikation. Men en lönespecifikation är ett kvitto på den anställdas bruttolön, avdragna preliminärskatt och utbetalda nettolön under en löneperiod. Den är också ett bevis på att arbetsgivaren har dragit skatt. Omdin arbetsgivare inte har betalat in skatten riskerar du att själv få betala den omdu inte kan visa upp dina lönespecifikationer för Skatteverket. Ta kontaktmed ditt fackliga ombud/sektion somfår kalla till ettmötemed din arbetsgivare för att få ordning på detta och ta då även upp frågan omatt teckna kollektivavtal. Du kan även kontakta Skatteverket för att få information och vägledning / Lars-Sture Johansson Förbundsombudsman Kan schemat ändras hux flux? Jag hade arbetstid enligt schemat mellan 7.00 och 16.00men hux flux ändrade chefen mitt pass till 7.00– 13.00. Jobbar på ett kommunalt äldreboende. Har de rätt att göra så? / Snart pensionär SVAR: Enligt avtalet ska arbetstidsschemat finnas tillgängligt senast 14 dagar innan det börjar gälla. Dock finns detmöjlighet för arbetsgivaren att ändra schematmed kortare varsel. Beroende på när ändringen sker finns det reglerat i avtalet vilken ersättning somska gälla. Ta kontaktmed din sektion för att få vidare hjälp. /Pernilla Westerberg Förbundsombudsman Bestämmer chefen när jag tar ut komptiden? Har chefen rätt att kräva att man ska ta ut sin komptid samma vecka man fått den eller så fort sommöjligt? Jag arbetar heltid som barnskötare inom kommunal verksamhet. Har man inte rätt att ta ut den när man själv är i behov av den? / Barnskötare SVAR: Både arbetsgivaren och arbetstagarenmåste vara överens omattman får spara komptid, vid oenighet gäller att tiden ska betalas ut i pengar. Det är verksamhetens behov somstyr när och hur kompledigheten kan tas ut. Många arbetsgivare vill att komptiden tas ut så snart som möjligt. Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt säga när du ska ta ut din kompledighet. / Pernilla Westerberg Förbundsombudsman Måste jag lämna registerutdrag? Jag har sökt flera jobb under året. Flera arbetsgivare ställer krav på utdrag från belastningsregistret. Är jag skyldig att lämna registerutdrag? Vilka regler gäller? / Integritet SVAR: Arbetsgivaren har rätt att kräva utdrag ur belastningsregistret inför anställning i förskola, grundskola, fritidshem, arbetemed barnmed funktionshinder samt arbetemed barn på HVB-hem. Det ärmånga arbetsgivare som begär utdrag ur belastningsregistret fast de inte har ett lagligt stöd för detta. Men det finns å andra sidan inget lagligt hinder för arbetsgivaren att kräva ett utdrag ur belastningsregistret vid anställningsprocessen. En arbetssökande kan vägra att visa upp sitt utdrag ur belastningsregistret, men då finns det en risk att den arbetssökande inte får någon anställning. / Peter Larsson Förbundsombudsman »Det ärmånga arbetsgivare sombegär utdrag ur belastningsregistret fast de inte har ett lagligt stöd för detta.« LÄSFLER FRÅGORPÅ KA.SE/ KA-REDER-UT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=