Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN 22 några få elever och jag tar handomde andra i klassrummet Emmie Anderlund har barn- och fritidsprogrammet i botten och har just blivit färdig med sin utbildning på halvfart till specialistbarnskötare, något somhon tycker att hon har stor nytta av varje dag i sitt jobb. – Hade jag vetat när jag började jobba att det finns såmånga små sakerman kan göra för att förändra väldigtmycket så hade jag gjort det mycket tidigare. Kan du ge exempel? – Bemötande. Vissa elever klarar inte av ögonkontakt till exempel, att då kunna acceptera att pratamed eleven utan ögonkontakt så slipper den bli stressad över det. Eller omman sitter för nära. Sådana små justeringar kan sänka stressen hosmånga elever. NÄR KOMMUNAL 2019 frågade sinamedlemmar i skolan uppgav 44 procent att de saknade relevant utbildning. Facket vill se ett nationellt kunskapslyftmed statligt stöd. –Barn- och fritidsprogrammet är enotroligt bra grund. Sedanär det ocksåviktigtmed fortbildningpå arbetstid, säger SepidehWesterberg: Kommunal vill att elevassistenternas roll ska skrivas in i läroplanen. Den kampen tog man för barnskötarna, och lyckades. Skolverket håller på att ta framen utbildningssatsning för elevassistenter, somkan vara klar tidigast om ett år. – Nu ska vi ta fram kompetensutveckling och eftersomelevassistenter är en ny målgrupp för Skolverket behöver vi börja med att ta reda påmer omvad de behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén. Elevassistenter somKApratatmed välkomnarmer utbildning. Men demenar att det är tid till planering och att stämma avmed läraren somde framför allt saknar. Det är också vad forskningen pekar på är avgörande för att eleverna de hjälper ska klara skolan. Risken är annars att elevassistenten lämnasmed för stort ansvar för elevernas utbildning. Det säger Henrik Lindqvist, forskare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. – Läraren behöver ha en plan för hur eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet på lektionen, och förmedla det till elevassistenten. Emmie Anderlund i Kjula önskar att hon kunde fåmer planeringstid. – Jag och läraren är duktiga på att ta det i förbifarten på väg till lunchen eller så, menman skulle ändå vilja att vi kunde sitta ner en timme kanske varje vecka. SKR HÅLLERMED omatt det är en yrkesgrupp somhar svåra förutsättningar. Särskilt omde får ta ansvar för enmindre grupp elevermed stora behov. Det kan vara en förklaring till de höga sjuktalen, säger Bodil Båvner, på SKR. » Det finns absolut för många elev- assistenter som lämnas ensamma.« Bodil Bävner, SKR VEMÄR RESURS? Elever som har svårt att klara skolan och har behov av extra stöd kan få en resurs knuten till sig. Resursen kan arbeta med ett barn, som stöd till flera barn eller med en hel klass. Det handlar ofta om en elevassistent, men kan också vara en barnskötare eller en fritidsledare med liknande arbetsuppgifter. Ofta jobbar personalen även på fritids morgon och eftermiddag. Det finns ingen statistik över hur många i skolan som jobbar som resurs. Men fler än 21000 var fast anställda som elevassistenter år 2021. Det finns inga formella krav på utbildning för att jobba som elevassistent. För att bli det kan man gå barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det finns också yrkesutbildningar med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformade för arbete inom pedagogisk verksamhet, samt folkhögskoleutbildningar. Lärarassistenter avlastar också lärarna i skolan. Tanken från början var att de skulle hjälpa till med administrativa upp- -gifter och kontakter med vårdnadshavare. Men ibland gör de ett liknande jobb som elevassistenterna. KA granskar elevassistenternas arbetsvillkor

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=