Kommunalarbetaren 2022 / 9

23 KOMMUNALARBETAREN – Det finns absolut förmånga elevassistenter som lämnas ensamma i en undervisningssituation. Utbildningsinsatser och tydligare vägledning från läraren är åtgärder somBodil Båvner lyfter fram. Enligt henne är elevassistenter en yrkesgrupp somkommunerna just nu ser över, just för att de har en svår situation. –Man försöker ge demutbildning för att arbetamed elever i behov av särskilt stöd men det finns också ställen därman går in och tittar omman kan göra något annat i organisationen. DAGS FÖR LUNCHRAST i Kjula. Eleverna rusar motmatsalen. En bidragande orsak till att det blivit fler elevassistenter på senare år, tror Emmie Anderlund är att det har skett en tydlig attitydförändring till neuropsykiatriska diagnoser, somtill exempel adhd. – Fler föräldrar gårmed på att göra utredningar. Det är inte skämmigt somdet var för bara några år sedan. Numärkermånga att man får ju hjälp. UNGAMED OSÄKRA JOBB Mer än en fjärdedel av alla elevassistenter är under 30 år. Ungefär en av tre saknar fast jobb. Lika många är deltidsanställda. Många är outbildade. I Kommunals enkät 2019 uppgav 44 procent av de tillfrågade medlemmarna att de saknar relevant utbildning. Sjukskrivningarna är högre än i andra yrken. I Försäkringskassans statistik hade kategorin »elevassistenter med flera« 146 antal startade sjukfall per 1 000 sysselsatta i yrket 2021. Snittet för arbetsmarknaden var 102. KÄLLA: Kommunal, SKR och Försäkringskassan Emilia Didriksson Eklöf, elevassistent Norrköping. Tarek Eddib jobbar som elevassistent i Stockholm. » Det blir lite ett utanförskap. Att man inte är en del av arbetslaget.« » Får man jobba långsiktigt hittar man ofta tillräckligt många verktyg som gör att det funkar.« HÄRFÅRDESTÖTTNINGVARJEVECKA FOTO: FILIP ERLIND FOTO: PER KNUTSSON FOTO: MAGNUS ANDERSSON Tyra Larsson, i Kjula skola utanför Eskilstuna, jobbar i svenskaboken medan klassresursen Emmie Anderlund hjälper Signe Berg med hennes argumenterande text. LÄSMER PÅ KA.SE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=