Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN 24 Det finns arbetsplatser där elevassistenterna får det som många efterfrågar gällande handledning och planeringstid. Vi åkte till Gärdesskolan i Sollentuna där elevassistenterna träffas och stöttar varandra varje fredag. – Det är såmånga bra grejermed det. Dels får vi information omutbildningar och saker vi ska läsa och gå igenom. Dels får vi diskuteramed varandra, till exempel olika situationer med våra barn, säger elevassistenten FridaMyrsmeden. Det är fredagsmorgon på Gärdesskolan i Sollentuna norr omStockholm. Frida Myrsmeden står parkerad vid kingrutan på skolgården för lågstadiet, där »hennes« elev befinner sig. Det är stimmigt på lågstadievis, höga ljud och snabba rörelser omvartannat. Några flickor kommer framtill Frida och stryker henne på ryggen och leker att de är katter. Sedan går de igen. På vägmot något annat. Frida följer sinkille in till första lektionenoch ser till att hankommer igångmed skolarbetet. Vi drar oss neråt längst in till ett hörn av skolan. Ett litet rummed ett litet runt bord i mitten. Dags förmötemed skolans elevassistenter. Tre av de femelevassistenterna ärmed påmötet i dag. FADI PETERSSON, SKOLANS biträdande rektor, kommer inmed ett fruktfat i handen. – Så ni inte tror att jag bara ger demsocker, säger han. Undermötet blandas högt och lågt. Allt från besvärliga situationermed deras respektive elever till trasiga aggregat i torkrummen avhandlas. Undermötena får elevassistenterna också del av information somgår till fritidspersonalen vilket gör demdelaktiga i hela skolverksamheten på ett annat sätt, säger Frida. Och de kan planera bättre för sina respektive elever. – Omdet sker en viss aktivitet och vi vet att den inte funkar för våra barn så kan vi specialanpassa den. Och det hade vi inte kunnat göra omvi inte hade haft vår egen planering. Någon gång per termin kan också fredagsmötet ersättas av ett studiebesök i en annan skola, som kompetensutveckling. De särskilda elevassistent-mötena börjademan med förra läsåret. Biträdande rektor Fadi Petersson ser bara positiva effekter. –De stärks i sin roll och känner sig viktiga ochmissar inte information, så somdet vanligtvis brukar bli för elevassistenter, att manhamnar utanför systemet på något sätt. PÅGÄRDESSKOLANÄR handledning för elevassistenterna inte schemalagtmendet finns ändågott omutrymme för det, säger FridaMyrsmeden. – Jagharväldigtmångamötenmedspecialpedagogen, vi träffasminst engång imånaden. Iblandsesvi engång i veckandärvi går igenom hurveckanharvaritochsåutvärderarvi ochpratarmedföräldraromdet är saker somharhänt. Varje dag går hon igenommed lärare hur dagen ser ut och de uppgifter hennes elev ska klara av. – Det gör det lättare förmig att undervisa honomomvi behöver gå ut från en lektion. •Mats Gustafsson Hedenström Att jobba som resurs kan vara ensamt och det är lätt att känna sigmisslyckad. Här är experternas bästa råd ur boken »Värsta bästa jobbet«. KRÄV ARBETSBESKRIVNING När en resurs sätts in för en elev eller en klass kan det finnas förväntningar från rektor, lärare och föräldrar om att situationen snabbt ska Här fårde stöttning varjevecka » Jag har väldigt mångamöten med special- pedagogen.« Frida Myrsmeden KA granskar elevassistenternas arbetsvillkor SÅ KLARAR DU JOBBET – 5 TIPS Sedan elevassistenten Frida Myrsmeden i Sollentuna började har hennes elev James Crona San Martin blivit bättre på att fokusera på skolarbetet. VILLDUBERÄTTAOM DINARBETSMILJÖ I SKOLAN? Hör av dig till: helena.gunnarsson@ka.se mats.gustafsson@ka.se

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=