Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN och underlåtenhet att avslöja brott) l Smugglingsbrott Här visas också utdrag urmisstankeregistret där det syns omdu har varitmisstänkt i ett åtal för brotten ovan. Utdraget visar även omåtal väckts förmedverkan eller försök till sådant brott. Det stårmed även omdu blivit frikänd. Ompåföljden i brotten på utdraget också inkluderar något annat brott kommer även uppgifter omdet brottetmed i utdraget. Skiljer sig från de andra utdragen eftersom det inte står vilka brott sombegåtts och vilka straffpåföljder somutdömts. Det somsyns är en anteckning på utdraget omatt det finns något registrerat, men inte vad. Gäller bara i tremånader och det syns ingenting ombrottet skedde förmer än femår sedan. l Stöld, rån och andra tillgreppsbrott l Bedrägeribrott l Förskingrings- och mutbrott l Brott mot borgenärer l Skadegörelsebrott l Förfalskningsbrott l Mened, falskt åtal eller annan osann utsaga l Skattebrott l Brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde l Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Ett utdrag som inte är tänkt att användas för att visa att du är ostraffad för arbetsgivare, utan för att du själv ska kunna kontrollera vilka uppgifter somfinns omdig i registret. Här finns alla brott, domar, rättsliga beslut och bötermed. Det står också omdu har kontaktförbud eller tillträdesförbud till idrottsevenemang eller butiker. Dessutomvisas domar sommeddelats i andra länder och ärmed i Europol och Interpol, eller länder somhar avtal med Sverige omdet. Ett utdrag somdu begär ut omdu ska visa ditt utdrag i ett annat land. Kommer alltid på tyska, franska, tyska, engelska och svenska, men själva brotten är inte översatta utan står på svenska. Det enda utdrag som kostar pengar (i dag 225 kronor). Utdraget visar alla brott där påföljden blivit något annat än böter (exempelvis våldsbrott, bedrägeri, rån, narkotikabrott och sexualbrott) samtmånga somdu dömts till böter för. 39 UTDRAG FÖR ARBETEMED FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION 5 UTDRAG FÖR ATT KONTROLLERA EGNAUPPGIFTER 6 UTDRAG FÖRUTLANDSÄNDAMÅL 7 KÄLLA: Polisen LÄS FLER KA REDER UT PÅ KA.SE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=