Kommunalarbetaren 2022 / 9

Liv och hälsa Den här artikeln handlar om att skriva för sin egen skull. Processen är i fokus, inte en färdig text eller bok somandra ska läsa. Det finns olika begrepp för den här typen av skrivande: terapeutiskt skrivande, reflekterande skrivande, läkande skrivande, expressivt skrivande och biblioterapeutiskt skrivande. – Man kan skriva omvardagliga saker för att det får en attmå bättre, det behöver inte handla omtrauman eller svåra saker, säger Louise Alvarsson somär skrivpedagog, Write your self-vägledare och författare till nya boken »Skriv ochmå bra«. Hon är verksam i Värmland och har bland annat lett skrivgrupper för anställda i kommun och region. – Skrivandet är ett sätt att stanna upp, reflektera och bearbeta. När vi skriver blir detmer sant och vi får syn på saker. Dagbok varje dag är ett bra sätt att komma till insikter. Sedan kanman använda skrivandet för att djupare gå in i minnen och trauman också. Vad är en bra start? – Harman ett sug att skriva så försök hitta utrymme för det, en tid och en plats där du trivsmed att skriva. Jag brukar nästan alltid inledamed flödesskrivande (se faktaruta), det är förlösande ochman får släppa prestation och krav. FORSKNINGVISARATT denhär typen av skrivande har både psykiska och fysiska hälsoeffekter. Några avdemär starkare immunförsvar, bättre självkänsla och sömn, mindre oro ochdepressiva symtom samtminskad risk för utmattningssyndrom. Dessutomvisar forskningen att även den somär ovanvid att skriva kan få goda effekter av att skriva. En trolig anledning till hälsoeffekterna är att vi kan drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa när vi stänger in starka känslor inomossmen när vi skriver omdemminskar stressen. Upplevelsen av ettminskat inre tryck kan hålla i sig i veckor ellermånader efter att vi har skrivit! –Men forskning har visat att det ger samma goda effekter att skriva omsin önskade framtid så det finns något annat Skriv för ditt liv »Dagbok varje dag är ett bra sätt att komma till insikter.« Louise Alvarsson, skrivpedagog Att skriva ocensurerat omsina tankar och känslor har inte bara psykiska effekter som minskad stress och oro – det stärker också immunförsvaret. text Cecilia Alstermark »SKRIV OCHMÅ BRA« Louise Alvarsson (Votum) l Enkla övningar och korta texter som fokuserar på att skriva i vardagen för att må bra. »SKRIV FÖR ATT LÄKA: ENGUIDE I REFLEKTERANDE SKRIVANDE« Emelie Hill Dittmer (Lassbo förlag) l En fördjupande bok som har mer fokus på det läkande skrivandet. »SKRIVA SIG FRI: BIBLIOTERAPI I PRAKTIKEN« Maria Bom (Studentlitteratur) l Vänder sig främst till den som vill arbeta med skrivande biblioterapi men kan också läsas av den som vill skriva på egen hand. 3 boktips  KOMMUNALARBETAREN 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=