Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN 47 En vacker dag ska vi få bort karensen Mellan 1987 och 1993 slopades karensdagen. Ekonomin blomstrade och arbetslösheten sjönk. När den återinfördes, alltså 1993, var det tvärtom. Landet, som världen i övrigt, var i en djup ekonomisk kris vilketmedförde kraftiga nedskärningar. Men karensdagen blev kvar trots att vi senare i perioder haft bra ekonomisk utveckling. »Det går bra för Sverige« är ettmantra somvi hört från alla regeringar. Bra för vem? Jag noterar denna policy somäven arbetsgivaren tillämparmot oss vanliga knegare: en förmån försvinner på grund av ekonomisk kris och »glöms bort« under ljusare tider. Enligt Svenska Akademiens ordlista är karens en inskränkning i en försäkrings giltighet, med andra ord avstår man något under en viss tid. En viss självrisk föreligger, säger juristerna. Här befinner vi oss på juridiskmarkmed alla dess begrepp och regler. FÖRMIG, SOM är obevandrad i juridiken är det enminerad markmen jag ska försöka förstå det, med all risk att sprängas i bitar. Så jag undrar: vad är egentligen en självrisk? Jag går till definitionen. Självrisk är en kostnad somvi själva betaKrönikan lar vid ett försäkringsärende. Nästan alltid handlar det om fall när huset brinner, när bilen ellermobilen skadas. Hur stor är sannolikheten att huset brinner, bilen skadas ochmobilen stjäls, ställs frågan. Inte så stor omvi jämför med sannolikheten att vi blir förkylda, att våra ryggar tar skada, att vår psykiska hälsa försämras. EN FRÅGA OM i vilkenmån vi aktivt kanminimera riskerna dyker upp. Vi kan tänka preventivt för att förhindra husbrand, vi kan köramindre eller underhålla bilen, vi kan skaffa skärmskydd till våramobiler. Men vi kan omöjligen skyddas från allsköns virus i dagliga kontaktermed människor på våra arbetsplatser (såtillvida vi inte börjar röra oss i rymddräkter). Den fysiska insatsenmåste göras och ryggen kommer att ta skada, det finns inget gummiliknande skydd längs ryggraden. För att inte tala ompsykiska påfrestningar. Det är obegripligt att prata omsjälvrisk när risken är så närvarande och så överhängande. Vi ärmed andra ord chanslösamot den risken. Nu ska vi inte förvänta oss någotmirakel, att karensen försvinner i dessa oroliga ekonomiska tider. Men ekonomin går upp och ner. Konjunkturen kommer en vacker dag att vända, och dåmåste vi trycka på för att väcka politikernas »glömska«. För karensen ska bort. »Den fysiska insatsen måste göras och ryggen kommer att ta skada.« FATMIR LLESHI stödassistent kolumnisten@ka.se PS: Det är alltid något som ska förpesta tillvaron för oss. Pandemi, krig, lågkonjunktur. Var det något annat före pandemin? Veckans kulturtips Gåmed i Facebookgruppen Kultur och få aktuella kulturtips och diskussioner varje vecka. Där lottar vi också ut böcker vi skriver om i magasinet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=