Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 12 ARBETSMARKNAD. På tio år har de unga, manliga kommunalarbetarna blivit dubbelt såmånga. Många av killarna somanställs har andra språk än svenska sommodersmål. – När jag är ung och stark kan jag hjälpa de äldre, en dag blir jag själv gammal. Det är den tanken somgör arbetet betydelsefullt, säger Yosef Arefi, somär utbildad undersköterska. Störst är ökningen inomdemest kvinnodominerade yrkena, somundersköterska och vårdbiträde. På Äppelvägens demensboende påÖland har antalet killar ökat från noll till nitton procent på tre år. Varken Jamal Ahmedi, HosseinGholami eller Yosef Arefi hade planerat att jobba inomvården. Hossein läste ekonomi, men det var ensamt och tråkigt bakomskärmen. Jamal gjorde praktik på ett boende och upptäckte att det kändesmeningsfullt. Yosef hade egentligen siktet inställt på ett hantverksjobb. – Det är somnärman blir bjuden på fest och inte har lust att gå. Men så görman det ändå och så visar det sig att det är jättekul. Så har det varit förmigmed det här arbetet, säger han. Jamal, Hossein ochYosef är eniga omatt jämställdhet är viktigt. – Det ökarmöjligheterna för omsorgstagarna att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Jamal. Vissa kanske hellre vill få vård av en kvinna, andra av enman. Alla är olika. Hossein tycker att fler killar borde söka sig till vården. – Innan var jagmest tyst, men det här är en social arbetsplats där vi lär ossmycket av varandra, säger han. Jag känner igenmig i andra, men ibland är det också tvärtom. Man lär sig hur andra funkar, andras perspektiv. SOFIA LANEBORG ÄR enhetschef på Äppelvägen. – Att vara undersköterska är ett av de viktigaste jobben, eftersomman förgyller vardagen för demänniskor sombehöver detmest, säger hon. Det är fantastiskt roligt att yrket har blivit mer jämställt och jag tror att det kan göra att fler lockas till det. – Ja, det blir faktiskt lätt lite kackligt omdet bara är kvinnor, skrattar MarieHammarström somär fackligt ombud på arbetsplatsen. Hon lämnade bagaryrket för några år sedan för att bli undersköterska. – Det är jättekul att det är såmånga unga, hjälpsamma, arbetsgladamänniskor som jobbar här. Jag trivs när det ärmer jämställt. Vi är olika, vi hjälps åt och vi lär av varandra. •Helena Isaksson Baeck Dubbelt såmånga unga män i kommunerna Aktuellt JÄMSTÄLLDHET I KOMMUNERNA Antalet unga, manliga löntagare har fördubblats från 2011 till 2021. Allt fler män söker sig till arbeten som vårdbiträden och undersköterskor. Var tredje ung anställd är man och många har andra språk än svenska sommodersmål. KÄLLA: SKR:s personalstatistik 2021 FOTO: HELENA ISAKSSON BAECK Hossein Gholami, Jamal Ahmedi, Sofia Laneborg och Yosef Arefi jobbar på Äppelvägens demensboende på Öland.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=