Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 13 gäller också för anhörig till medlem eller f.d. medlem. Med anhörig avses make, maka, sambo och bröstarvinge under 18 år. Förutsättningen för att söka medel ur fonden är att du genom sjukdom, ålderdom eller av annan orsak blivit varaktigt oförmögen att erhålla inkomst genom yrket eller annat förvärvsarbete. DAGS ATT SÖKA MEDEL FRÅN STIFTELSEN SKORSTENSFEJARNAS UNDERSTÖDSFOND Du som har varit medlem i Svenska Skorstensfejeriarbetareförbundet, är eller har varit medlem i Kommunal som sotare, har möjlighet att söka medel från stiftelsen. Möjligheten att söka medel Hur gör jag om jag vill ansöka? Kontakta Kommunal Direkt via e-post: direkt@kommunal.se skriv ”Ansökningsblankett understödsfonden” i ämnesraden. Du kan också ringa Kommunal Direkt på telefon: 010-442 70 00 och be dem skicka dig en ansöknings- blankett. Medel kan sökas löpande under året. Industrins arbetsgivare erbjuder nästa år löneökningar på 2 procent och ett engångsbelopp på 3 000 kronor. Detta är mindre än hälften av vad industrifacken med stöd av Kommunal och andra LO-förbund kräver. Parterna står därmed långt från varandra. Tidigast i mars fastställs det så kallade märket i industriavtalet. 2% LÄSMEROMHURAVTALSFÖRHANDLINGARNAFUNGERAR PÅKA.SE sökord: Såbestäms dinnya lön LÄSMERPÅKA.SE sökord: civilplikt Miljonböter för olaglig övertid ARBETSRÄTT Personal i Gällivares äldreomsorg har jobbat betydligt mer övertid under 2021 än vad arbetstidslagen tillåter. Nu kan kommunen få betala nästan enmiljon kronor i böter. Kommunals sektion i Gällivare bestämde sig för att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, somstrax före jul beslutade att kommunen ska betala en sanktionsavgift på nära 923 000 kronor, skriver NSD. Helena Gunnarsson Före detta brandmän kan bli civilpliktiga REGERINGSFÖRSLAG Utbildade brandmän som idag inte arbetar i yrket ska kunna skrivas in i civilplikten. Det föreslår regeringen. Kommunal är positivt, men påpekar att det redan i dag råder brist på brandmän. Johan Erlandsson Enligt Bussbranschavtalet har förare rätt till tiominuters paus efter högst 2,5 timmars körning. Vid Transdevs depå i Märsta utanför Stockholmfinns en tvist omvad somska hinnasmed under dessa tiominuter. Företaget har ensidigt bestämt att paus från körning innebär att föraren ändå ska hinnamed att tömma bussen på passagerare, flytta bussen och släppa på passagerare. Skyddsombudet Eduardo Munoz Cardenas har protesterat ochmenar att förarna i praktiken bara får fyra till femminuters paus och inte hinner lämna bussen för att gå på toaletten. Han vände sig till Arbetsmiljöverket som inte ville ta sig an ärendetmedmotiveringen att detta är en avtalsfråga. Kommunals avdelning i Stockholmlyckades i förhandlingmed företaget inte lösa tvisten. Ärendet bollades vidare till förbundet centralt somnuhar begärt en förhandlingmed Sveriges Bussföretag . TVISTEN OM PAUSERNA har pågått sedan i somras. EduardoMunoz Cardenas är kritisk till att det har gått så lång tid. Enligt ombudsmanMarie-Louise Eng har det tagit tid därför att förbundet har gått igenomgamla domar och utvärderat rättsläget. – Vi vill ju vara säkra på att vinna omvi begär en central förhandling. Och nu är vi säkra. Den tolkning somTransdev i Märsta gör om pauser stridermot avtalet. •Stephen Lindholm Bussförare tvingas jobba på rasten Bussförare vid Transdev i Märsta tvingas släppa av och på passagerare när de har paus och hinner inte gå på toaletten. Nu har Kommunal begärt central förhandling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=