Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 18 ndersköterskan Katarina Stenman jobbar i hemtjänsten i Kalix. Där är personalbristen akut. Hon berättar att personalenmånga gånger fått avboka duschar för att de inte hinner. En kvinna fick vänta i mer än två veckor – Tidigare kunde vi boka omtill senare samma vecka. Men nu har vi sombara skyfflat allt framför oss, för vi får aldrig personal, säger Katarina Stenman. Pressen har varit hög på kommunens vårdbiträden och undersköterskor, somunder sommaren och hösten jobbat tusentals timmar övertid. Katarina Stenman brukar uppmana kollegerna att tänka på sig själva. Inte vara för duktiga och alltid ställa upp. Men när hon gick på semester i somras visste hon att det fattades flera i hennes hemtjänstgrupp. – Då var jag ute och jobbade för jag hade inte samvete att lämnamina kollegermed för lite personal, säger Katarina Stenman, somockså är huvudskyddsombud. SITUATIONEN I KALIX är inte unik. KAkan avslöja att nästan sju av tio kommuner har brist på personal i äldreomsorgen. Och det sliter hårt på de anställda. Övertiden har ökat i mer än hälften av landets kommuner jämförtmed 2019, på grund av personalbrist. Från juni till och med augusti jobbade personalen sammanlagt 944000 timmar övertid, visar siffror somKA begärt ut från landets kommuner. Jämförtmed samma period 2019 är det en fördubbling av övertiden. Och det här är bara i de 212 kommuner som svarat på KA:s fråga omövertid – det totala antalet timmar övertid är troligen betydligt fler. Dessutomharmånga kommuner inte angett mertiden, alltså de timmar somdeltidsanställda arbetar extra upp till en heltid. Kommunals ordförandeMalinRagnegård blir upprörd när hon får reda på hurmycket personalen har jobbat. –Det är under all kritikoch helt oacceptabelt, säger hon. Hon anser att varje kommunmåste tillsätta en kriskommission ompersonalbristen. –Manmåste gå till bottenmed varför det ser ut så här och vadman tänker göra åt det. Er enkät visar svart på vitt att det går åt fel håll. Att det skulle bli brist på personal kan knappast ha kommit somen överraskning för kommunerna. Det har länge varit känt att andelen äldre blir fler samtidigt somde som jobbar blir färre. Prognoser från Statistiska centralbyrån visar att antal personer över 80 år kommer att ökamed 50 procent de kommande tio åren. Samtidigt ökar de i arbetsför ålder baramed fyra procent. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner ochRegioner, SKR, har länge pekat på att varken pengar ellermänniskor kommer att räcka till. Det har varnats för en akut personalbrist – i framtiden. MenKA:s granskning visar att krisen redan är här. PERSONALBRISTENFINNSÖVER hela landet. Den drabbar såväl stora somsmåkommuner. Landets åttonde störstakommunLinköping gick i höstas upp i lokal krisledningpå fyrahemtjänstenheter. Många arbetspass kunde intebemannas ochbesök till de äldrefick ställas in. – Det berodde på en kombination av sjukfrånvaro och hög personalomsättning. När vi rekryterar får vi nästan inga sökande till nya tjänster, säger Sofia Sjöholm, avdelningschef i Linköpings kommun. I Falun berättar de anställda att den senaste sommaren var den värsta någonsin. Brist på utbildade vikarier lämnade ordinarie personal med alltförmånga gamla att gemedicinering. Lediga ringdes in och beordrades Larmet från kommunerna 35% KA granskar personalbristen i äldreomsorgen Såmånga har personalbrist i äldreomsorgen: 237 av 290 kommuner (82 %) har svarat på KA:s enkät. Såmångar har skjutit upp/ ställt in insatser på grund av personalbrist: Såmånga har ökad övertid på grund av personalbrist: % 69 % 59 % 65 Malin Ragnegård.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=