Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 23 Välfärdsteknik, mer heltid och bättre schemaläggning. Det är några av äldreminister Anna Tenjes (M) lösningar på personalbristen i äldreomsorgen. Äldreminister Anna Tenje verkar inte förvånad över KA:s granskning. – Det här är något som vi har brottats med under en längre tid. Man behöver jobba hårt i kommunerna med att rekrytera nya människor, men framför allt för att behålla dem somman redan har anställda, säger Anna Tenje. Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att bemanningen kommer behöva bli lägre. Men Anna Tenje tror inte att det kommer behövas. – Vad SKR säger är att omman ska jobba likadant och ha samma upplägg som idag, då kommer det inte att gå. Men det finns ju potential i att faktiskt jobba på ett annat sätt. Hon nämner bättre schemaläggning och att bli attraktiva arbetsgivare, så att fler vill gå i pension senare och jobba heltid. Men också välfärdsteknik. – Den kan underlätta väldigt mycket. Att vara ett komplement till våramedarbetare i vård- och omsorgen och även i vissmån underlätta arbetsmiljön. Vad vill du säga till dem som länge hört att arbetsgivarna ska bli bättre och ändå blir det bara sämre för dem? – En dålig arbetsmiljö tär givetvis och gör att det är svårt att orka med. Det kan man bara beklaga. Det är ytterst viktigt att man blir bättre både när det gäller arbetsmiljön och att satsa på ett gott chefskap. På frågan vad regeringen kan göra, svarar Anna Tenje att det är viktigt med färre riktade statsbidrag, så att kommunerna kan använda pengarna på det sätt som passar dem bäst. SKR har länge velat ha mer generella än riktade statsbidrag, men har också kritiserat regeringen för att det bara blev sex miljarder i höstbudgeten. För att klara kostnadsökningarna utan nedskärningar hade det behövts 20 miljarder. Anna Tenje säger att det måste finnas utbildningsplatser som är tillgängliga för de som vill utbilda sig. Hon tror att vård- och omsorgsutbildningen behöver kombineras med SFI och säger att regeringen ska tillsätta en utredning om språkkrav. – Jag tror också att det är bra med skyddad yrkestitel för att öka attraktiviteten. • Helena Gunnarsson, Mira Klingberg Hjort ÄLDREMINISTERN: » MANBEHÖVER JOBBAHÅRT FÖR ATT REKRYTERA« – De allra flesta vill inte jobba varannan helg, delade turer och tiotimmarspass, säger Eva Strand, som jobbat i hemtjänsten i mer än 30 år. KALIX SOCIALCHEF ANNA-LENA Andersson säger att personalbristen är en del av problemet, men att schemat och den psykosociala arbetsmiljön ocksåmåste förbättras. Hon understryker att hjälp till de äldre inte har ställts in, bara flyttats framåt i tiden. Men omman inte lyckas rekrytera kan läget ställas på sin spets. Det kan bli så att kommunen inte kan ge de äldre den hjälp de har rätt till enligt lagen. – Dåmåste regeringen och ansvarigaministrar berätta förmig vad det är vi ska ta bort. För vi kan inte pressa personalenmer alls, det måste vi få ett stopp på. Arbetsvillkor och löner måste förbättras för att få personal att stanna kvar, tycker vårdbiträdet Jonna Nyström i Falun. »Ska jag vara ärlig vill jag bort från vården.Jag är 33 men kroppen börjar redan bli slut. Det är inte värt det.« Anna Tenje (M). SÅGJORDE VI Alla 290 kommuner fick enkäten. 237 svarade, alltså 82 procent. En del kommuner har uppgivit kostnad för övertiden i stället för övertid i timmar. Dessa är inte med i enkätresultatet. Vi har valt att jämföra övertiden för sommaren 2022 med 2019 eftersom 2020 och 2021 präglats så mycket av pandemin. I enkäten ställde vi frågor om anställda i äldreomsorgen. Det kan finnas kommuner som även tagit med sjuksköterskor, administrativ personal och chefer i svaret. SÅSERDETUT I DIN KOMMUN–SE LISTOR PÅKA.SE/ PERSONALBRIST

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=