Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 35 Caj Luomahoppas pådennya regeringen. – Vi får inte tillgång till utbildningsplatser för bussförare somvi skulle behöva. Inom vuxenutbildningen är det en sned fördelning riktatmot vård, skola och omsorg. Detta är ett bekymmer för oss och hela näringslivet i stort. Han är chef för avdelningen somarbetar med kompetensförsörjning inombransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Caj Luoma är kritisk till att Arbetsförmedlingen nyligen bestämde att lägga ned förarutbildning på flera orter i landet därför att arbetslösa anses kunna få andra lediga jobb. Bussbranschen anser att alla somvill ska få chans att utbilda sig till bussförare oavsett hurmånga lediga jobb det finns i andra branscher att söka. FÖRUTOM FLER UTBILDNINGSPLATSER vill Caj Luoma att regeringen sänker åldergränsen för rätten att köra buss för demsomutbildar sig utanför gymnasieskolan till förare. I dag är åldersgränsen för busskörkort 18 år för dem i gymnasieskolan och 21 år för övriga. Han vill även att begränsningen tas bort somhindrar demunder 24 år att köra busslinjer somär längre än 50 kilometer. KAhar ringt till fack och arbetsgivare lokalt inombussbranschen för att få en uppfattning omhur stor förarbristen är i olika delar av landet. Med fåundantagbekräftas bildenavakut brist på förare. Ungaochkvinnor saknas. De somkommer in i yrket är till stor del utrikes föddavilket inte är ett problemi sigmen bristande språkkunskaper kanvaradet. Påflerahåll är pensionärer somkör räddningen för att slippa ställa in turer. DE FACKLIGA FÖRETRÄDARE KA talademed svarar nästan alla att lönen är för låg och att arbetstiden, ramtiden, är för lång. Pressade och ojämna scheman samt delade turer lyfts också framsomskäl till varför det är svårt att rekrytera bussförare, inteminst ungamed små barn. Caj Luoma tror inte att högre löner och bättre villkor behövs för att göra yrketmer attraktivt. – Jag noterar att väldigtmånga stannar i branschen. Det tyder på goda villkor för bussförarna, säger han. •Stephen Lindholm Omkring 4 000 nya bussförare behöver rekryteras inomde tre närmaste åren. Bussarbetsgivarna kräver mindre fokus på utbildning inom vård, skola och omsorg. – Förarbristen är till stor del ett politiskt problem. Det utbildas för få bussförare, säger Caj Luoma på Transportföretagen. Han tror att bristen på förare beror på att statusen för yrket harminskat. – Det ligger nog en del i attmarginalerna i entreprenadkontrakten pressar villkoren. Men det är inget jag vill kommentera egentligen, säger han. En stor del av demsomkommer in i yrket är utrikesfödda. Men de räcker inte till. Leif Drugge, vd för Centrala Buss i Norrbotten, är bekymrad över framtiden. – Det ska etableras tusentals jobb i industrier i norr, men det finns knappt några somvill transportera dem i buss till och från arbetet. Genomsnittsåldern vidCentrala Buss är nära 60 år. – För tre år sedan var 40 procent av förarna 65 år eller äldre. Och de har inte blivit yngre nu, säger Leif Drugge. Han tror att problemetmed återväxten handlar omyrkets status. – Lönen, arbetstider och scheman påverkar statusen. När det gäller lönen är det en stol vi själva sitter på tillsammans med Kommunal. Arbetstider och scheman är något vi har stort fokus på. Vi försöker bland annat undvika delade turer. LENNART LÅNGSTRÖMNICKAR instämmande när det gäller påståendet att bussförarens status har försämrats. – När jag började köra buss hade föraren kavaj med guldknappar. Då sågman upp till bussföraren. Så är det inte längre. Det beror inteminst på våra villkor. » Det utbildas för få förare« Caj Luoma. » Min sambo kör buss, minmamma och storebror gjorde det. Så jag vet vad yrket innebär och jag älskar det«. Sofia Brännare, 28 och bussförare. LÄSMER PÅ KA.SE sökord: Brännare Enkät till bussbolag från Transportföretagen: (Svarsfrekvens: 43 %. Dessa företag står för 74 % av de anställda i bussbranschen.) Ulf Lundqvist betonar kårandan som en av de största anledningarna till varför han inte vill sluta köra buss. Såmånga har svårt att rekrytera Därför är det svårt att rekrytera Språkkunskaper: Yrkesutbildning: Yrkeserfarenhet: 75% 40% 25% % 40

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=