Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 39 SJUKREGLER Kan jag tvingas att jobba heltid – går inte hälsan först? Jag arbetar i en skola och har varit sjukskriven deltid en tid. Jag känner nu att jag inte orkar att gå upp på heltid igen efter att min sjukskrivning eventuellt avslutas. Min chef sade att jag bara kan gå ner på deltid från min heltidstjänst om jag har småbarn hemma, annars inte. Har inte jag som arbetstagare rätt att bestämma över min egen arbetstid? Min hälsa och mitt välmående måste komma först. / Utmattad SVAR: Jag förstår att du hamnat i en knepig situation. Omdin sjukskrivning upphör är du skyldig att återgå i den sysselsättningsgrad du har i grunden. De lagar somreglerarmöjlighet till lägre sysselsättningsgrad är föräldra- och studieledighetslagen. Det är viktigt att dumår bra på arbetet och det ska din chef hjälpa digmed så din återgång till arbete i din sysselsättningsgradmöjliggörs på bästa sätt. Omdu behöver stöd i frågan, ta kontaktmed din sektion lokalt för att se omni tillsammansmed arbetsgivaren kan lösa frågan på bästa sätt. / Liselotte Petersson Förbundsombudsman Vad är ett rehabmöte? Jag jobbar som undersköterska på ett privat boende och har en del frånvaro. Får migrän ett par gånger i månaden och jag åker på nästan alla smittor mitt barn drar hem från förskolan. Nu har jag blivit kallad på ett rehabmöte. Jag undrar vad som tas upp på ett sådant möte? Vad kan arbetsgivaren ställa för frågor? Och hur förbereder jag mig på bästa sätt? / Undersköterskan SVAR: Syftetmed ett rehabmöte är att söka anpassningar och stöd så att den anställda kanminska andelen frånvaromen också att förebygga ohälsa och långtidssjukskrivning. Sådant somchefen kan tänkas ta upp är omdet kan finnas sambandmellan arbetet och frånvaron, omarbetet kan anpassas eller omorganiseras på något sätt för attmöjliggöra för dig somanställd att vara på arbetet och omdu över lag har några funderingar omhur och vad arbetsgivaren kan göra för att underlätta för dig somanställd. Ert samtal ska sedan dokumenteras i en rehabiliteringsplan somska följas upp och utvärderas. Du kan förbereda dig genomatt fundera över vad du skulle behöva ha för hjälp och stöd från din arbetsgivare. Sommedlem i Kommunal har du ävenmöjlighet att hamed dig en facklig företrädare vidmötet omdu så önskar. / Lia Scheding Förbundsombudsman Hjälp – jag verkar inte få betalt för övertiden! Jag har jobbat ett tag som busschaufför. Jag har heltid, fast anställning och ska enligt avtal jobba 154 timmar per månad. Men jobbar betydligt mer, och får enligt mig, inte betalt för de timmarna. Hur är det reglerat? / Bussförare SVAR: I bussbranschavtalet somär det vanligaste inombranschen så är det övertidsersättning för den tid somöverstiger det sammanlagda ordinarie heltidsarbetstidsmåttet för schemaperioden. Du ska alltså inte arbetamer än en heltidstjänst utan att få betalt för det. Men du behöver titta på hur arbetstiden är förlagd under hela schemaperioden. Har du fackliga företrädare på företaget där du är anställd så vänd dig till demså får ni sätta er ner och titta och räkna på ditt schema. Och stämmer det att du inte får betalt så behöver man påkalla en förhandling. / Marie-Louise Eng Förbundsombudsman Kan jag vägra köramaskinerna? Jag är anställd som parkarbetare, men tillbringar så gott som all min tid på jobbet med att köra större gräsklippare, grävmaskin och traktor. Inför kommande säsong står vi inför en omorganisation som betyder att jag inte alls vill köra maskin längre. Kan jag som är anställd som parkarbetare, och inte maskinförare, vägra alla uppgifter som involverar maskinkörning? Eller i alla fall vägra köra maskin 40 timmar i veckan? Och om jag nu inte kan detta, kan jag kräva en anställning som maskinförare i stället? Det är trots allt en spetskompetens som bara jag besitter på min arbetsplats, och som jag såklart vill ha betalt för. / Maskinförare/parkarbetare SVAR: Din arbetsskyldighet regleras i anställningsavtalet och du har en skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ryms inomramen för det. Du beskriver att du sedan tidigare tillbringar så gott somall din tid på jobbetmed att köra olika former utavmaskiner. Detta talar för att just dessa specifika arbetsuppgifter är inomramen för din anställning och då kan du inte vägra dessa arbetsuppgifter. Du kan ej heller kräva en anställning sommaskinförar , men eftersomdu har önskemål omdet så rekommenderar jag att du tar ett samtal med arbetsgivaren gällande hur omorganisationen påverkar dig. Självklart har du rätt att tamed dig någon frånKommunal på ett sådantmöte. / Jonas Nilsson Förbundsombudsman LÄSFLER FRÅGORPÅ KA.SE/ KA-REDER-UT LÖNER&AVTAL ARBETSRÄTT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=